Caso de éxito: sector distribución enerxía 14 de xan. de 2022

Visto 55 veces

Caso de éxito: sector distribución enerxía

Conferencia

A introdución das novas tecnoloxías nos procesos produtivos ha suposto a necesidade de dispoñer de profesionais cun maior nivel de cualificación tecnolóxica. Por este motivo, o Estado ampliou a súa oferta formativa con novas titulacións, tanto no ámbito da Formación Profesional como Universitaria, tratando así de adecualos ás propias necesidades do comprado.
No ámbito da ciberseguridade de sistemas industriais, os avances que se produciron - e estanse producindo - nos últimos anos, esixen sen dúbida a posta ao día do persoal relacionado. A Universidade de Vigo, consciente da importancia da formación continua neste sector, ofrece a posibilidade de formarse a través deste e outros cursos.

Presenta: Adriel Regueira
Head of IT & Cybersecurity, TecdeSoft Automation
Mario Castro
Jefe del Departamento de Telecomunicaciones, RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA