Inauguración das Xornadas Pensar el derecho 4 Mai, 2011

Visto 2328 veces

Inauguración das Xornadas Pensar el derecho

Nestas xornadas trataranse distintos temas de grande interese xurídico académico e social, cuestions coma os mitos, problemas e retos da proba científica, aspectos do proceso penal e cuestions que puideran preocupar socialmente como a responsabilidade patrimonial médica

Excmo. Sr. D. Emilio Atrio Abad
Presidente do Consello Social, Universidade de Vigo
D. Xosé Antonio Fidalgo Santamariña
Profesor Antropoloxía social, presidente Ateneo de Ourense, Universidade de Vigo
D. Antonio Piña Alonso
Maxistrado Xuiz Decano de Ourense
D. Miguel Michinel
Decano da Facultade de Dereito, Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Excmo. Sr. D. Arturo González Estévez
Decano, Iltre. Colexio de Avogados de Ourense
D.ª Ana Garrido Rodríguez
Concelleira de Educación, Concello de Ourense
Dª. María Lameiras Fernández
Vicerreitora do Campus de Ourense, Universidade de Vigo