Obradoiro sobre Experiencias de adaptación ao EEES na Universidade de Vigo

Sala I, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Presentación e inauguración do Obradoiro

19 de out. de 2005
Xavier Martínez Cobas
Vicerreitor de Relacións Institucionais, Universidade de Vigo

A medición do esforzo de aprendizaxe dos nosos alumnos: unha experiencia concreta en Economía Financeira e Contabilidade

19 de out. de 2005
Sonia Margarita Rodríguez
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade
Francisco Rodríguez De Prado
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

A utilización de ferramentas de e-learning e a valoración do traballo do estudante no contexto do EEES

19 de out. de 2005
José Luis Alba Castro
Profesor Titular da Universidade de Vigo, Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Primeiras experiencias na adaptación ao espazo europeo de educación superior de materias no eido da enxeñería

19 de out. de 2005
Pío González
Departamento de Física Aplicada

Intervención de Julia Serra

19 de out. de 2005
Julia Serra
Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo

Intervención de Carlos Souto

19 de out. de 2005
Carlos Souto
Departamento de Física Aplicada