XIII Congreso Nacional de Materiales Compuestos, MATCOMP '19

Promovido pola Asociación Española de Materiales Compuestos (AEMAC)

Auditorio, Sede Afundación Vigo - Rúa Policarpo Sanz 24-26, 36202 Vigo


Valorou moi positivamente que a organización do congreso acadase o reto de reunir máis de 350 participantes

3 de xul. de 2019
Jacinto Tortosa
Presidente, AEMAC

Destacou na súa intervención o papel de abandeirado que no uso de materiais compostos xogou o sector aeronáutico e que fixo que outros se sumasen, con especial mención ao da automoción. “A maioría creáronse para mellorar a combinación de propiedades mecánicas como rixidez, tenacidade ou resistencia á tracción”

3 de xul. de 2019
Vicerreitor de Planificación e Sostibilidade, Universidade de Vigo

“Os materiais compostos xogarán un papel clave na transformación da industria da automoción”

3 de xul. de 2019
Luis Moreno Diéguez
Director Xeral, CTAG

“Vos necesitamos para que desenvolvades novas solucións e procesos para producir novos produtos centrados nos materiais compostos, porque a capacidade de España de fixar tecido industrial está vinculada co coñecemento e o desenvolvemento de solucións innovadoras e isto só se pode facer se traballamos xuntos: industria, coñecemento e administracións”

3 de xul. de 2019
Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Xunta de Galicia