Incorporación do xénero na docencia universitaria e na transferencia de coñecemento

Salón de graos, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Incorporación do xénero na docencia universitaria e na transferencia de coñecemento

O curso insírese dentro do Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2019. A actividade formativa está coorganizada pola Vicerreitoría de Investigación e a Área de Formación e Innovación Educativa.
12 de dec. de 2019
María Concepción Torres Díaz
Universidade de Alicante

Quenda de preguntas. Incorporación do xénero na docencia universitaria e na transferencia de coñecemento

12 de dec. de 2019
María Concepción Torres Díaz
Universidade de Alicante