Venres de voluntariado: II Xornada de promoción do voluntariado na UVigo

A Universidade de Vigo conta con 74 programas propios e en colaboracións con ONG de actividades de voluntariado e cooperación.

Programa de a Cruz Vermella

Intervención en emergencias, salvamento marítimo y servicios preventivos
3 de mar. de 2023
Tania Valeije Guerra
CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Provincia de Ourense)
Rosalía Garrido
Voluntaria, Cruz Vermella

ASDEGAL. Acción solidaria de Galicia

Acompañamento, persoas sen fogar, persoas con discapacidade, apoio socioeducativo a menores, integración social, promoción da muller, cultura e cooperación ao desenvolvemento.
3 de mar. de 2023
Pilar Riesco Moro
Coordinadora, ASDEGAL
Olivia Portela Gándara
Voluntaria, Asociación ASDEGAL

Xeracción S. Coop. Galega

Atención psicosocial a mulleres vítimas de violencia de xénero
3 de mar. de 2023
Antía Pousa Pérez
Xeracción S. Cooperativa Galega, Ourense, Enredadas

Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos

Acompañament o a mulleres en procesos de violencia
3 de mar. de 2023
Raquel Doval Carregal
Traballadora social, Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo
Vanesa Alonso Rial
Voluntaria, Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo