Semana Galega da Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento 2023


XORNADA 1 Alianzas BLOQUE I A cooperación universitaria para o desenvolvemento

Inauguración das xornadas

9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Galego  (22' 31'')  |  Visto: 5 veces
Reitor, Universidade de Vigo
Maria José López Couso
Vicerrectora de Titulaciones e Internacionalización USC
Salvador Naya Fernández
Vicerrector de Política Científica, investigación y transferencia, UDC
Reitor, Universidade de Vigo
María Isabel Doval Ruiz
Vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade, Universidade de Vigo

A cooperación universitaria para o desenvolvemento: pasado, presente e futuro da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento

Conferencia
9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  16' 13''  |  Visto: 10 veces
Vanessa Míguez Martín
Técnica de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, UDC
Henar Quintas Salgado
Directora de Área de Equidade e Diversidade, Universidade de Vigo

Un novo marco para a cooperación universitaria: a Lei de cooperación.

Conferencia
9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  32' 22''  |  Visto: 6 veces
Presenta: María Isabel Doval Ruiz
Vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade, Universidade de Vigo
Rosa M.ª Martínez Espinosa
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Universidad de Alicante y coordinadora del Grupo de Trabajo de Cooperación de la Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación de la CRUE

Quenda de preguntas. Un novo marco para a cooperación universitaria: a Lei de cooperación

Conferencia
9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (21' 11'')  |  Visto: 5 veces
Rosa M.ª Martínez Espinosa
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Universidad de Alicante y coordinadora del Grupo de Trabajo de Cooperación de la Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación de la CRUE
Modera: María Isabel Doval Ruiz
Vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade, Universidade de Vigo

Que instrumentos poñen as administracións públicas á disposición da cooperación universitaria para o desenvolvemento?

Mesa redonda
9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  57' 23''  |  Visto: 4 veces
Presenta: Eva Garea Oya
Directora de Área de Proxectos Internacionais de Educación, Universidade de Vigo
Carolina Diz Otero
Asesora técnica en Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria, Xunta de Galicia
Maite Martín Crespo
Jefa de área de Medioambiente e Cambio Climático da Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Quenda de preguntas. Que instrumentos poñen as administracións públicas á disposición da cooperación universitaria para o desenvolvemento?

9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (34' 28'')  |  Visto: 2 veces
Carolina Diz Otero
Asesora técnica en Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria, Xunta de Galicia
Maite Martín Crespo
Jefa de área de Medioambiente e Cambio Climático da Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Modera: Eva Garea Oya
Directora de Área de Proxectos Internacionais de Educación, Universidade de Vigo

XORNADA 1 Alianzas BLOQUE II Proxectos de cooperación no exterior e investigación en cooperación

Experiencias de investigación e cooperación no eido universitario galego

Mesa redonda
9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Galego  |  68' 46''  |  Visto: 2 veces
Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación, Universidade de Vigo
Gonzalo Méndez Martínez
Departamento Xeociencias Mariñas e ordenación do territorio, Universidade de Vigo
Francisca Fariña Rivera
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa, Universidade de Vigo
Francisco Alberto Varela García
Departamento de Ingeniería Civil, UDC

Quenda de preguntas. Experiencias de investigación e cooperación no eido universitario galego

9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Galego  (9' 52'')  |  Visto: 0 veces
Gonzalo Méndez Martínez
Departamento Xeociencias Mariñas e ordenación do territorio, Universidade de Vigo
Francisca Fariña Rivera
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa, Universidade de Vigo
Francisco Alberto Varela García
Departamento de Ingeniería Civil, UDC
Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación, Universidade de Vigo

Alianzas Universidade-ONGD: unha oportunidade para colaborar no marco da Cooperación

Mesa redonda
9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Galego  |  55' 59''  |  Visto: 0 veces
Presenta: Carolina Lodeiro
Wayna Consultora
Sergio Fernández Alonso
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Renée DePalma Úngaro
Departamento de Pedagogía y Didáctica Área Didáctica y organización escolar, UDC
Juan Ortiz Delgado
Arquitectura sin Fronteras

Quenda de preguntas. Alianzas Universidade-ONGD: unha oportunidade para colaborar no marco da Cooperación

9 de maio de 2023
  Vídeo  |  Galego  (30' 36'')  |  Visto: 0 veces
Sergio Fernández Alonso
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Renée DePalma Úngaro
Departamento de Pedagogía y Didáctica Área Didáctica y organización escolar, UDC
Juan Ortiz Delgado
Arquitectura sin Fronteras
Modera: Carolina Lodeiro
Wayna Consultora

XORNADA 2. A Universidade creando conciencia

Benvida a Xonrada 2. A Universidade creando conciencia

10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (17' 00'')  |  Visto: 3 veces
Irene Rodríguez Manzano
Área Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, USC
Javier Agrafojo Fernández
Coordinador del SEPIU. Responsable del Área de Inclusión Universitaria, USC
Silvana Longueira Matos
Departamento de Pedagogía y Didáctica.USC

A Educación para a Transformación Social, unha proposta para o cambio na Universidade nun contexto de crise civilizatoria

Conferencia
10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (59' 10'')  |  Visto: 4 veces
Presenta: Silvana Longueira Matos
Departamento de Pedagogía y Didáctica.USC
Amaia del Río Martínez
Instituto Hegoa

A institucionalización da ECG

Mesa redonda
10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  58' 04''  |  Visto: 2 veces
M. Pilar Debén Gómez
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Carolina Diz Otero
Asesora técnica en Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria, Xunta de Galicia
Modera: Javier Agrafojo Fernández
Coordinador del SEPIU. Responsable del Área de Inclusión Universitaria, USC

ODS, Docencia e Educación para a Cidadanía Global nas Universidades. Retos e oportunidades

Conferencia
10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  42' 00''  |  Visto: 3 veces
Presenta: María Domínguez
Fundación InteRed Galicia
Silvana Longueira Matos
Departamento de Pedagogía y Didáctica.USC

Axenda 2030 na docencia universitaria. - Dende as aulas / O papel das unidades técnicas de cooperación / Dende a gobernanza

Panel de experiencias
10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  58' 30''  |  Visto: 10 veces
Presenta: Stefany Sanabria Fernandes
Área Teoría e Historia de la Educación, USC
M. Carmen Sánchez Carreira
Área Economía Aplicada, USC
Mª de los Llanos Gómez Torres
Directora del Área de Cooperación al Desarrollo, Universitat Politècnica de València
Emma Juaneda Ayensa
Departamento: Economía y Empresa, Universidad de La Rioja

Quenda de preguntas. Panel de experiencias

10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (2' 04'')  |  Visto: 3 veces
M. Carmen Sánchez Carreira
Área Economía Aplicada, USC
Mª de los Llanos Gómez Torres
Directora del Área de Cooperación al Desarrollo, Universitat Politècnica de València
Emma Juaneda Ayensa
Departamento: Economía y Empresa, Universidad de La Rioja
Modera: Stefany Sanabria Fernandes
Área Teoría e Historia de la Educación, USC

Xerando redes

Mesa de entidades
10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  51' 51''  |  Visto: 2 veces
Presenta: Nieves Lagares
Área Ciencia Política y de la Administración, USC
Lorena Seijo
AGARESO
María Paz
Solidaridad Internacional de Galicia
Natalia Monje
Ecos del Sur

Quenda de preguntas. Xerando redes

10 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (19' 13'')  |  Visto: 3 veces
Lorena Seijo
AGARESO
María Paz
Solidaridad Internacional de Galicia
Natalia Monje
Ecos del Sur
Modera: Nieves Lagares
Área Ciencia Política y de la Administración, USC

XORNADA 3 As persoas BLOQUE I: A universidade como refuxio

Contexto e situación das persoas refuxiadas

Conferencia
11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  52' 57''  |  Visto: 2 veces
Presenta: Vanessa Míguez Martín
Técnica de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, UDC
Elena Muñoz Martínez
Coordinadora Estatal do Servizo Xurídico da Comisión Española de Axuda ao Refuxiado (CEAR)

Quenda de preguntas. Contexto e situación das persoas refuxiadas

11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (3' 27'')  |  Visto: 2 veces
Elena Muñoz Martínez
Coordinadora Estatal do Servizo Xurídico da Comisión Española de Axuda ao Refuxiado (CEAR)

O programa Universidade-Refuxio

Conferencia
11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  41' 47''  |  Visto: 3 veces
Presenta: Jesús Cendán Verdes
Director da Oficina de Cooperación e Voluntariado (UDC)
Cati Jerez Paredero
Coordinadora del Programa de Apoyo a Refugiados/as y Personas de Zonas de Conflicto. Universitat de Barcelona

Quenda de preguntas. O programa Universidade-Refuxio

11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (16' 34'')  |  Visto: 2 veces
Cati Jerez Paredero
Coordinadora do Programa de Apoio a Refuxiados/as e Persoas de Zonas de Conflito da Universidade de Barcelona

Traballando xuntas no eido do refuxio

Mesa redonda
11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  95' 29''  |  Visto: 3 veces
Maria José López Couso
Vicerrectora de Titulaciones e Internacionalización USC
Pilar García de la Torre
Vicerreitora de internacionalización e cooperación (UDC)
María Isabel Doval Ruiz
Vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas. Traballando xuntas no eido do refuxio

Mesa redonda
11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (21' 31'')  |  Visto: 2 veces
Maria José López Couso
Vicerrectora de Titulaciones e Internacionalización USC
Pilar García de la Torre
Vicerreitora de internacionalización e cooperación (UDC)
María Isabel Doval Ruiz
Vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade, Universidade de Vigo

XORNADA 3 As persoas BLOQUE II: Retos para unha nova cooperación universitaria feminista, sostible, interseccional e decolonial

Retos para a cooperación universitaria: unha mirada dende o feminismo decolonial

Conferencia
11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (66' 24'')  |  Visto: 3 veces
Itziar Ruíz-Giménez
Coordinadora do Grupo de Estudos Africanos e Internacionais da UAM

Quenda de preguntas. Retos para a cooperación universitaria: unha mirada dende o feminismo decolonial

11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (36' 49'')  |  Visto: 1 vez
Itziar Ruíz-Giménez
Coordinadora do Grupo de Estudos Africanos e Internacionais da UAM

Activismos por la defensa del territorio: la cooperación gallega en Honduras

Mesa redonda
11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  |  56' 27''  |  Visto: 1 vez
Sandra Reyes
Subcoordinadora do Movimento Ambientalista Social do Sur pola Vida ´MASS-Vida´
Modesto Ochoa
Presidente do Comité para a Defensa e Desenvolvemento da Flora e Fauna de Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
María Vence
Técnica de sensibilización da Coordinadora Galega de ONGD
Sergio Fernández Alonso
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

Quenda de preguntas. Activismos por la defensa del territorio: la cooperación gallega en Honduras

11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (20' 18'')  |  Visto: 2 veces
Sandra Reyes
Subcoordinadora do Movimento Ambientalista Social do Sur pola Vida ´MASS-Vida´
Modesto Ochoa
Presidente do Comité para a Defensa e Desenvolvemento da Flora e Fauna de Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
Sergio Fernández Alonso
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
María Vence
Técnica de sensibilización da Coordinadora Galega de ONGD

Conclusións e peche

11 de maio de 2023
  Vídeo  |  Español  (1' 44'')  |  Visto: 2 veces
Pilar García de la Torre
Vicerreitora de internacionalización e cooperación (UDC)