Deseño, síntesis e verificación de manipuladores paralelos para producción Industrial: Aplicación plataformas de baixa movilidad 26 Mai, 2008

Visto 4885 veces

Deseño, síntesis e verificación de manipuladores paralelos para producción Industrial: Aplicación plataformas de baixa movilidad

O propósito destas xornadas é presentar públicamente os resultados e o progreso dos actuais proxectos de investigación CICYT do Plan Nacional de Deseño e Produción Industrial (DPI) e que están sendo subvencionados polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía do Goberno Español. Estas xornadas, que se realizan anualmente, serven para efectuar un seguimiento dos proxectos de investigación por parte dos xestores do Plan Nacional de Investigación DPI e á súa vez, para presentar públicamente a todos os interesados ( investigadores, técnicos, especialistas, empresarios,...) o obxectivo e o alcance destes proxectos e os logros xa alcanzados.

Alfonso Hernández Frias
Universidade do Paáis Vasco