Apertura da Xornada: Pesca ilegal e corrupción 29 de abr. de 2016

Visto 701 veces

Apertura da Xornada: Pesca ilegal e corrupción

Medidas emprendidas pola UE contra a pesca ilegal

A mesa redonda ten como obxectivo analizar a normativa comunitaria e a súa incidencia na lexislación española, o papel da Axencia Europea de Pesca no control da pesca INDNR, os esforzos realizados polos operadores económicos para adaptar a xestión da súa frota aos obxectivos de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade socioeconómica no ámbito pesqueiro requiridos por aquela normativa. E por último, examinar as conexións entre a pesca ilegal e practícalas de corrupción e as posibilidades da súa represión penal a partir das novas figuras delituosas incorporadas pola O 1/2015 do 30 de marzo de reforma do CP español, en especial desde a recente incorporación da responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Presenta: Santiago Gómez Fraiz
Decano da Facultade de Ciencias Económicas, Universidade de Vigo
Modera: Francisco José Torres Pérez
Vicedecano , Facultade de Ciencias Jurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo
Organiza: Inma Valeije
Profesora Titular de Dereito Penal, Universidade de Vigo