Comunicacións do III Congreso Internacional de Lingüistica Hispánica: Xóves Investigadores.

Plató Virtual, Edificio Fundición - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende) - Campus de Vigo

Presentación en LSE

Presentación do III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica: Xoves Investigadores.

25 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 09'')  |  Visto: 3541 veces
Inmaculada C. Báez Montero
Profesora no Grado de Galego-español e do Máster Interuniversitario de Lingüística Aplicada, Universidade de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Conferencias plenarias

A orixe da linguaxe entre a xenética e a física

29 Maio 2009
  Vídeo  |  Español  (67' 05'')  |  Visto: 3270 veces
D. Ángel López
Universidade de Alicante
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Gramática, proposiciones e índices: cómo se fan pensamientos completos coas palabras

29 Maio 2009
  Vídeo  |  Español  (52' 38'')  |  Visto: 3282 veces
D. Enrique del Teso
Universidade de Oviedo
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

A incorporación dos xestos e a iconicidade ó análise das linguas de sinais: un breve repaso á historia da lingüística das linguas visuais dos sordos

29 Maio 2009
  Vídeo  |  Español  (65' 15'')  |  Visto: 3973 veces
D. Alejandro Oviedo
Universidade Libre de Berlín / Universidade Humboldt de Berlín
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Lingüística e Hispanismo

A asignatura de lingua estranxeira na proposta curricular do alumno xordo

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 45'')  |  Visto: 3088 veces
D.ª Patricia Álvarez Sánchez
Universidade de Vigo
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Enrique Trujillo e o seu vocabulario do dialecto xitano 1844

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 38'')  |  Visto: 3390 veces
D. Ivo Buzek
Universidade Masaryk de Brno
D. Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos

Aspectos pragmáticos das formas de desculpa en español: perdón, perdoa/e, desculpa/e

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 26'')  |  Visto: 2921 veces
D. José Luis Cantón Paterna
Universidade de Barcelona
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

Aktionsart e polisemia verbal: unha proposta empírica para avaliar o procesamiento da dinamicidad verbal en español

18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 17'')  |  Visto: 3201 veces
D.ª Marta Coll-Florit
Universitat Oberta de Catalunya
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Gradience in the grammar. An experimental approach to clitic doubling in Spanish.

21 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 36'')  |  Visto: 2689 veces
D. Mario Crespo Miguel
Universität des Saarlandes
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

French and Spanish in contact: code-switching among Spanish immigrants in France

21 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 56'')  |  Visto: 2648 veces
D.ª Anna M. Debicka-Dyer
Mississippi State University
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Cara unha caracterización semántica nos verbos de proceso mental en español

23 Decembro 2008
  Vídeo  |  Español  (1' 35'')  |  Visto: 3422 veces
D.ª Vanessa Dacosta Cea
Universidade de Vigo
D.ª Araceli Santos Bordello
Intérprete de lingua de signos

Morfosintaxis do haber en El Conde Lucanor de Xoan Manuel

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 03'')  |  Visto: 2863 veces
D.ª Maria Simona De Lorenzi
Università del Salento (Italia)
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Algunhas consideracions en torno ás construccions de estilo directo en español

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 29'')  |  Visto: 3212 veces
D.ª Noelia Estévez Rionegro
Universidade de Santiago de Compostela
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Universais lingüísticos e leis da visión universal: a experiencia sensorial como construción perceptiva

18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Español  (3' 04'')  |  Visto: 3074 veces
D.ª Maite Fernández Urquiza
Universidade de Oviedo
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

O influxo do galego-portugués e do leonés no castelán do século XIII

11 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 46'')  |  Visto: 2859 veces
D.ª Isabel Gallego de la Puente
Universidade de Valladolid
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

Implicación retórico-pragmática na comunicación da empresa: unha proposta interdisciplinar

11 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 51'')  |  Visto: 2986 veces
D.ª Mª del Mar Gómez Cervantes
Universidade de Murcia
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

A herdanza de Antonio de Nebrija no Ars Grammaticae e Japonicae (1632) de Diego Collado

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 34'')  |  Visto: 3115 veces
D. Antonio Manuel González Carrillo
Universidade de Granada
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

Análise semántico e temático dos prefixos hiper- e hipo- dende o século XII ata o ano 2003

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 22'')  |  Visto: 3540 veces
D.ª Fita González Domínguez
Universidade de Vigo
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Gramática en interacción: unha proposta da gramática de construccions

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 06'')  |  Visto: 2893 veces
D. Pedro Gras Manzano
Universidade de Barcelona
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

A partitividad semántica e as súas relacións sintácticas

18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 13'')  |  Visto: 2771 veces
D.ª Edita Gutiérrez Rodríguez
IUIOG / RAE
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

A menos que Galdós opine o contrario... locucións condicionais exceptivas na obra galdosiana

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 43'')  |  Visto: 2783 veces
D.ª Olga Julián Mariscal
Universidade de Sevilla
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

A ironía verbal como unha categoría prototípica en español: unha análise discursiva

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 03'')  |  Visto: 3007 veces
D.ª María Isabel Kalbermatten
Gustavus Adolphus College
D.ª Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Sobre verbos denominais causativos

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 58'')  |  Visto: 2984 veces
D.ª Ruth Mª Lavale Ortiz
Universidade de Alicante
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

A relación consecutiva no Lazarillo e o Guzmán: entre a sintaxe e o discurso

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 10'')  |  Visto: 2758 veces
D.ª Carmen Manzano Rovira
Universidade de Santiago de Compostela
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

O mundo real e cortesán, a comunicación oral entre españois e austriacos na corte vienesa dos séculos XVI e XVII

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 59'')  |  Visto: 2766 veces
D.ª Sonia Martínez Tortajada
Universidade de Viena
D. Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos

Sobre o carácter interdisciplinar da investigación lingüística: arqueotoponimia en Casares e Manilva (Málaga)

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 32'')  |  Visto: 2667 veces
D. Jorge Daniel Mendoza Puertas
Universidade de Sevilla
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

O papel de variantes diasistemáticas no desenvolvemento das linguas criollas: evidencia do sistema TMA do papiamento e palenqueiro

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 25'')  |  Visto: 2951 veces
D.ª Carolin Patzelt
Ruhr-Universität Bochum
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

Estructura argumental e rede de construcións na codificación de relacións parte/todo: a construción SUJ-PRD-CDIRtodo-CPREP (EN)parte

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 20'')  |  Visto: 2961 veces
D. Gael dos Santos Vaamonde
Universidade de Vigo
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

A inserción de anáforas-se como estratexia de axuste na interficie léxico-sintaxe

O caso dos verbos ergativos
18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 02'')  |  Visto: 2590 veces
D. Ismael Iván Teomiro García
Universidade Autónoma de Madrid / IUIOG
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

A quantitative evaluation of the accuracy of syntactic parsers for Spanish

21 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 22'')  |  Visto: 2624 veces
Dª Nevena Tinkova Tincheva
Universidade de Barcelona
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica

A lexicalización e rendibilidade dos nomes de marca como bases léxicas

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 21'')  |  Visto: 2736 veces
D.ª Cristina Aranda Gutiérrez
IUIOG/ Universidad Autónoma de Madrid
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Aspectos económicos e redundantes na oración española

11 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 43'')  |  Visto: 2873 veces
D. Janusz Bien
Universidade católica de Lublin Juan Pablo II
D. Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos

En procura dunha tradución a copla flamenca como tesouro da fala popular: identidades e paralelismos co italiano

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 37'')  |  Visto: 2670 veces
D.ª Laura Cervini
Universidade de Bari
D. Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos

A cortesía en español: o caso da conversación telefónica

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 29'')  |  Visto: 2891 veces
D.ª Lucía Fernández Amaya
Universidade Pablo de Olavide
D.ª Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos

Léxico dispoñible e textos de alumnos de ELE: análise comparativa de dúas córpora mediante unha base de datos

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 59'')  |  Visto: 2769 veces
D.ª Mª Luisa Helen Frey Pereyra
Universidade de Alcalá
D.ª Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos

Análise lingüística-pragmático e histórico: As actas dunha sociedade de veciños

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (3' 32'')  |  Visto: 3170 veces
D.ª Rocío Infante Vaamonde
Universidade de A Coruña
D.ª Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos

O español como lingua nacional e como lingua de ensino El Río de La Plata

16 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (4' 33'')  |  Visto: 2730 veces
D.ª María López García
Universidade de Buenos Aires
D.ª Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos

Análise discursiva das cartas dun emigrante en Cuba

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 11'')  |  Visto: 2869 veces
D.ª Raquel Paz López
Universidade de Coruña
D. Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos

Os efectos da ansiedade sobre a adquisición dunha segunda lingua

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 50'')  |  Visto: 2818 veces
D.ª Terese Colleen Ricard
Bowling Green State University
D.ª Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos

Comunicación empresarial: o caso Inditex

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 36'')  |  Visto: 2751 veces
D. Francesco Screti
Universidade de Coruña
D. Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos

A escritura popular a través do diario do soldado republicano Casimiro Jabonero

27 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 23'')  |  Visto: 2844 veces
D. David Ramón Sousa Fernández
Universidade de Vigo
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Créditos

Créditos

25 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (15'')  |  Visto: 2739 veces