A quantitative evaluation of the accuracy of syntactic parsers for Spanish 21 Xan, 2010

Visto 2625 veces

A quantitative evaluation of the accuracy of syntactic parsers for Spanish

Este proxecto foi levado a cabo para facer chegar ao público xordo unha serie de conferencias plenarias e presentacións de interese xeral mediante unha adaptación utilizando a lingua de signos.

Nevena Tinkova Tincheva
Universidade de Barcelona
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos