Curso de postproducción de vídeo dixital

Centro Multimedia de Galicia - Santiago de Compostela

 
Curso realizado polo Centro 
Multimedia de Galicia. 
Uvigo-TV agradece a autorización 
para ser incluído no seu servidor. 
 
Imparte o curso
Ignacio DE LA CIERVA
 
 
 
 
 
  Descargar fácilmente todo o audio: (require itunes)
 

Imaxe de vídeo dixital

Definición e parámetros dunha imaxe dixital. Resolución e Aspecto. Profundidade da cor. Compresión. Frame por segundo. Entrelazado. Campos, cadros
7 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Cor dixital

Repaso de conceptos sobre o día anterior. Cor Dixital. Combustion. Cuestións
8 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Programa Combustion

Entorno 3D de Discreet Combustion. Cuestións
9 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Efectos animados

Entorno 3D de Discreet Combustion. Animación de formas xenéricas de obxectos. KeyFrame. Curvas de animación. Paint. Táboa de valores das cores - F
10 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Etalonado e correción da cor

Corrección de cores. Axustes de monitorado. Axustes do Gamma nunha imaxe. Ganancia, temperatura de color. Cuestións
14 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Entorno 3D de Discreet Combustion

Resumo dos últimos días. Partes máis importantes do programa. Animacón de formas xenéricas de obxectos. As transformacións. Como se abdican oper
15 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Composición 3D

Entorno 3D de Discreet Combustion. Sistema de composición do Combustion. Niveis de transparencia. Antialias. Premultiplicación. Cuestións
16 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Composición Multicapa

Formatos. Keys. Canales - Canal Alpha. Cuestións
17 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Primeiro exercicio práctico: Proxecto Galicia

Exercicio práctico 1: Creación de proxectos de alta resolución. Textos. Animación. Sistemas de partículas.Enmascarado. Capas. Cuestións.
21 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Primeiro exercicio práctico: Proxecto Galicia - Continuación

Exercicio práctico 1: Creación de proxectos de alta resolución. Textos. Animación. Sistemas de partículas.Enmascarado. Capas. Cuestións.
21 de nov. de 2005

Segundo exercicio práctico: Proxecto escaparate

Exercicio práctico 2: Proxecto escaparate. Secuencia de vídeo orixinal, exportada como secuencia de otogramas. Máscaras e seleccións. Tracking. Re
23 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Terceiro exercicio práctico: Deseño gráfico animado

Respostas ás preguntas expostas no foro. Exercicio práctico 3: Deseño gráfico animado (Paint de alta resolución). Compresións e resolucións de
24 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Cuarto exercicio práctico: Anuncio de Martín Codax

Exercicio práctico 4: Anuncio de Martín Códax. Montaxe de capas. Efectos animados - Animación de vértices. Agrupación de fotogramas. Composició
28 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Quinto exercicio práctico: Morphing

Exercicio práctico 5: Morphing animado con vehículos. Preparación de material. Morphing estático e animado. Cuestións do curso
29 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Morphing

Continuación do exercicio práctico anterior. Explicación sobre a documentación técnica entregada no curso
30 de nov. de 2005
Ignacio De La Cierva

Mercado de traballo

Consellos sobre equipamento necesario. Prezos dos programas. Dispositivos aconsellados. Mercado de traballo de post-producción. Repaso de Códecs de
1 de dec. de 2005
Ignacio De La Cierva
Javier Valiño
Director Xeral da Productora Aldea Films