Cuarto exercicio práctico: Anuncio de Martín Codax 28 Nov, 2005

Visto 3967 veces

Cuarto exercicio práctico: Anuncio de Martín Codax

Exercicio práctico 4: Anuncio de Martín Códax. Montaxe de capas. Efectos animados - Animación de vértices. Agrupación de fotogramas. Composició

Exercicio práctico 4: Anuncio de Martín Códax. Montaxe de capas. Efectos animados - Animación de vértices. Agrupación de fotogramas. Composición da animación final. Rotoscopia. Composicións múltiples; audio, vídeo, animacións, composicións... Renders do Paint. Explicacións sobre campos. Realizar composición con material creado con campos e sen campos para comprobar o comportamento do programa Combustion. Respostas ás preguntas expostas no foro. Cuestións.

Ignacio De La Cierva
Vídeos da mesma serie
Imaxe de vídeo dixital
Definición e parámetros dunha imaxe dixital. Resolución e Aspecto. Profundidade da cor. Compresión. Frame por segundo. Entrelazado. Campos, cadros
7/11/2005
Cor dixital
Repaso de conceptos sobre o día anterior. Cor Dixital. Combustion. Cuestións
8/11/2005
Programa Combustion
Entorno 3D de Discreet Combustion. Cuestións
9/11/2005
Efectos animados
Entorno 3D de Discreet Combustion. Animación de formas xenéricas de obxectos. KeyFrame. Curvas de animación. Paint. Táboa de valores das cores - F
10/11/2005
Etalonado e correción da cor
Corrección de cores. Axustes de monitorado. Axustes do Gamma nunha imaxe. Ganancia, temperatura de color. Cuestións
14/11/2005
Entorno 3D de Discreet Combustion
Resumo dos últimos días. Partes máis importantes do programa. Animacón de formas xenéricas de obxectos. As transformacións. Como se abdican oper
15/11/2005
Composición 3D
Entorno 3D de Discreet Combustion. Sistema de composición do Combustion. Niveis de transparencia. Antialias. Premultiplicación. Cuestións
16/11/2005
Composición Multicapa
Formatos. Keys. Canales - Canal Alpha. Cuestións
17/11/2005
Primeiro exercicio práctico: Proxecto Galicia
Exercicio práctico 1: Creación de proxectos de alta resolución. Textos. Animación. Sistemas de partículas.Enmascarado. Capas. Cuestións.
21/11/2005
Primeiro exercicio práctico: Proxecto Galicia - Continuación
Exercicio práctico 1: Creación de proxectos de alta resolución. Textos. Animación. Sistemas de partículas.Enmascarado. Capas. Cuestións.
21/11/2005