XIV Foro Tecnolóxico de Emprego, 2014

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

FORZAS ARMADAS

Oferta de emprego das FFAA para universitarios españois

Primeira intervención
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  41' 33''  |  Visto: 968 veces
César Barros Fraga
Capitán de Fragata, Forzas Armadas

Oferta de emprego das FFAA para universitarios españois

Segunda intervención
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  11' 56''  |  Visto: 861 veces
Manuel Álvarez López
Capitán do exército de terra , Forzas Armadas

Oferta de emprego das FFAA para universitarios españois

Conclusión e preguntas
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  14' 19''  |  Visto: 906 veces
César Barros Fraga
Capitán de Fragata, Forzas Armadas
Manuel Álvarez López
Capitán do exército de terra , Forzas Armadas

ECOFOREST

Productos ecoforest

11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  41' 12''  |  Visto: 997 veces
Carlos Gómez
Ecoforest

Productos ecoforest

Quenda de preguntas
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  10' 17''  |  Visto: 880 veces
Carlos Gómez
Ecoforest

Fundación Barrié de la Maza

Fundación Barrié. Becas de posgrado no estranxeiro

Primeira intervención
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  21' 58''  |  Visto: 850 veces
Antonio Varela Fariña
Director de educación, Fundación Pedro Barrié de la Maza

Fundación Barrié. Becas de posgrado no estranxeiro

Segunda intervención
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  2' 18''  |  Visto: 945 veces
Clara García Riobó
Responsable da Área de imaxe e comunicación , CEAGA

Fundación Barrié. Becas de posgrado no estranxeiro

Terceira intervención
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  8' 14''  |  Visto: 921 veces
Carla Jiménez Lobato
Coordinadora da Universidade Corporativa , CEAGA

Fundación Barrié. Becas de posgrado no estranxeiro

Quenda de preguntas
11 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  8' 13''  |  Visto: 964 veces
Carla Jiménez Lobato
Coordinadora da Universidade Corporativa , CEAGA
Clara García Riobó
Responsable da Área de imaxe e comunicación , CEAGA
Antonio Varela Fariña
Director de educación, Fundación Pedro Barrié de la Maza

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

COITI Vigo

Elaboración do plan de marketing individual do enxeñeiro en procura do primeiro emprego

12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  43' 56''  |  Visto: 1153 veces
Santiago Gómez-Randulfe Álvarez
Decano, Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Ourense

EURES1

A procura de emprego dende a transparencia e a comparabilidade de cualificacións e de competencias: EUROPASS

12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  67' 19''  |  Visto: 915 veces
Emilia Seoane Pérez
Conselleira, EURES Transfronteirizo Galiza - Norte de Portugal

EURES2

A mobilidade laboral en Europa: Un dereito, unha oportunidade

12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  43' 56''  |  Visto: 955 veces
Teresa González Ventín
Coordinadora, EURES Transfronteirizo Galiza - Norte de Portugal

ICOIIG

Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galiza

12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  49' 41''  |  Visto: 915 veces
Constantino García Ares
Tesoureiro da Xunta Directiva , Ilustre Colegio Oficial de Ing. Industriales de Galicia

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Enrique de la Rica

Como emprender negocios innovadores: Innovative entrepreneurship

13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  112' 34''  |  Visto: 1125 veces
Enrique de la Rica
Profesor asociado, Escuela de Negocios Caixanova

Como emprender negocios innovadores: Innovative entrepreneurship

Quenda de preguntas
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  8' 17''  |  Visto: 882 veces
Enrique de la Rica
Profesor asociado, Escuela de Negocios Caixanova

REPSOL

Máis valor ao equipo Repsol

13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  27' 15''  |  Visto: 1033 veces
Ruth Olivella Montero
Técnico de planificación, organización e servizos, Repsol

Máis valor ao equipo Repsol

Quenda de preguntas
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  42' 29''  |  Visto: 1022 veces
Ruth Olivella Montero
Técnico de planificación, organización e servizos, Repsol
José Ortuño Vilurbina
Xestor de planificación e servizos da refinería de A Coruña, Repsol

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

GRADIANT/IMATIA

GRADIANT

14 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  27' 06''  |  Visto: 1036 veces
Jesús Peleteiro Suárez
Responsable de Comunicación , GRADIANT

IMATIA

14 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  9' 15''  |  Visto: 983 veces
Elena Alejandro
IMATIA

CRCC Asia

CRCC Asia: Prácticas en China

14 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  21' 42''  |  Visto: 880 veces
Carlos L. Asensio
Marketing Manager , CRCC Asia

CRCC Asia: Prácticas en China

Quenda de preguntas
14 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  1' 51''  |  Visto: 856 veces
Carlos L. Asensio
Marketing Manager , CRCC Asia

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

R

Unha semente, do CUVI a R

Primeira intervención
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  9' 27''  |  Visto: 957 veces
Milagros Sánchez Naveira
Responsable de Atracción do Talento , R

Unha semente, do CUVI a R

Segunda intervención
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  19' 36''  |  Visto: 871 veces
Francisco Javier Blanco Quiroga
Ténico en conmutación e rede intelixente, R

Unha semente, do CUVI a R

Terceira intervención
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  14' 22''  |  Visto: 954 veces
Juan Díaz Ramudo
Técnico de Transporte, Datos e Internet , R

Unha semente, do CUVI a R

Quenda de preguntas
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  13' 12''  |  Visto: 884 veces
Milagros Sánchez Naveira
Responsable de Atracción do Talento , R
Juan Díaz Ramudo
Técnico de Transporte, Datos e Internet , R
Francisco Javier Blanco Quiroga
Ténico en conmutación e rede intelixente, R

AETG/COETG

Desenvolvemento profesional do Enxeñeiro de Telecomunicación e o seu acceso ao mercado laboral

Primeira intervención
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  37' 39''  |  Visto: 837 veces
Ricardo Fernández
Secretario, Técnico e Xerente da AETG/COETG

Desenvolvemento profesional do Enxeñeiro de Telecomunicación e o seu acceso ao mercado laboral

Segunda intervención
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  10' 30''  |  Visto: 805 veces
Miguel Merino
Vicedecano da AETG/COETG

Desenvolvemento profesional do Enxeñeiro de Telecomunicación e o seu acceso ao mercado laboral

Conclusión e preguntas
12 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  14' 14''  |  Visto: 867 veces
Ricardo Fernández
Secretario, Técnico e Xerente da AETG/COETG

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

COREMAIN

Presentación de COREMAIN e dos seus proxectos no sector das telecomunicacións

Primeira intervención
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  21' 29''  |  Visto: 882 veces
Ana Álvarez Enríquez
Xerente Recursos Humanos, COREMAIN

Presentación de COREMAIN e dos seus proxectos no sector das telecomunicacións

Segunda intervención
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  21' 36''  |  Visto: 907 veces
Pablo San José Vázquez
Responsable de proxectos, COREMAIN

Presentación de COREMAIN e dos seus proxectos no sector das telecomunicacións

Quenda de preguntas
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  10' 40''  |  Visto: 1196 veces
Ana Álvarez Enríquez
Xerente Recursos Humanos, COREMAIN
Pablo San José Vázquez
Responsable de proxectos, COREMAIN

TECNOCOM

Tecnocom: Como comezar unha carreira profesional no mundo da consultoría

Primeira intervención
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  17' 10''  |  Visto: 901 veces
Leticia Torrejón
Dirección Xeral de Persoas, Tecnocom

Tecnocom: Como comezar unha carreira profesional no mundo da consultoría

Segunda intervención
13 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  |  66' 46''  |  Visto: 944 veces
Alberto Hermida Mouriño
Xefe de Proxecto SAP HR