Comunicacións do III Congreso Internacional de Lingüistica Hispánica: Xóves Investigadores.

Plató Virtual, Edificio Fundición - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Presentación en LSE

Presentación do III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica: Xoves Investigadores.

25/06/2009
  Vídeo  |  Español  (8' 09'')  |  Visto: 4806 veces
Inmaculada C. Báez Montero
Profesora no Grado de Galego-español e do Máster Interuniversitario de Lingüística Aplicada, Universidade de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Conferencias plenarias

A orixe da linguaxe entre a xenética e a física

29/05/2009
  Vídeo  |  Español  (67' 05'')  |  Visto: 3992 veces
Ángel López
Universidade de Alicante
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Gramática, proposiciones e índices: cómo se fan pensamientos completos coas palabras

29/05/2009
  Vídeo  |  Español  (52' 38'')  |  Visto: 3995 veces
Enrique del Teso
Universidade de Oviedo
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

A incorporación dos xestos e a iconicidade ó análise das linguas de sinais: un breve repaso á historia da lingüística das linguas visuais dos sordos

29/05/2009
  Vídeo  |  Español  (65' 15'')  |  Visto: 4851 veces
Alejandro Oviedo
Universidade Libre de Berlín / Universidade Humboldt de Berlín
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Lingüística e Hispanismo

A asignatura de lingua estranxeira na proposta curricular do alumno xordo

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (1' 45'')  |  Visto: 3380 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
Patricia Álvarez Sánchez
Universidade de Vigo

Enrique Trujillo e o seu vocabulario do dialecto xitano 1844

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 38'')  |  Visto: 3420 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Ivo Buzek
Universidade Masaryk de Brno

Aspectos pragmáticos das formas de desculpa en español: perdón, perdoa/e, desculpa/e

17/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 26'')  |  Visto: 2981 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
José Luis Cantón Paterna
Universidade de Barcelona

Aktionsart e polisemia verbal: unha proposta empírica para avaliar o procesamiento da dinamicidad verbal en español

18/02/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 17'')  |  Visto: 3207 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Marta Coll-Florit
Universitat Oberta de Catalunya

Gradience in the grammar. An experimental approach to clitic doubling in Spanish.

21/01/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 36'')  |  Visto: 2692 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Mario Crespo Miguel
Universität des Saarlandes

French and Spanish in contact: code-switching among Spanish immigrants in France

21/01/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 56'')  |  Visto: 2650 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Anna M. Debicka-Dyer
Mississippi State University

Cara unha caracterización semántica nos verbos de proceso mental en español

23/12/2008
  Vídeo  |  Español  (1' 35'')  |  Visto: 3668 veces
Araceli Santos Bordello
Intérprete de lingua de signos
Vanessa Dacosta Cea
Universidade de Vigo

Morfosintaxis do haber en El Conde Lucanor de Xoan Manuel

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 03'')  |  Visto: 3126 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
Maria Simona De Lorenzi
Università del Salento (Italia)

Algunhas consideracions en torno ás construccions de estilo directo en español

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (1' 29'')  |  Visto: 3477 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Noelia Estévez Rionegro
Universidade de Santiago de Compostela

Universais lingüísticos e leis da visión universal: a experiencia sensorial como construción perceptiva

18/02/2010
  Vídeo  |  Español  (3' 04'')  |  Visto: 3079 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Maite Fernández Urquiza
Universidade de Oviedo

O influxo do galego-portugués e do leonés no castelán do século XIII

11/06/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 46'')  |  Visto: 2987 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Isabel Gallego de la Puente
Universidade de Valladolid

Implicación retórico-pragmática na comunicación da empresa: unha proposta interdisciplinar

11/06/2009
  Vídeo  |  Español  (1' 51'')  |  Visto: 3120 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Mª del Mar Gómez Cervantes
Universidade de Murcia

A herdanza de Antonio de Nebrija no Ars Grammaticae e Japonicae (1632) de Diego Collado

17/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 34'')  |  Visto: 3116 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Antonio Manuel González Carrillo
Universidade de Granada

Análise semántico e temático dos prefixos hiper- e hipo- dende o século XII ata o ano 2003

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 22'')  |  Visto: 3787 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
Fita González Domínguez
Universidade de Vigo

Gramática en interacción: unha proposta da gramática de construccions

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 06'')  |  Visto: 3160 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Pedro Gras Manzano
Universidade de Barcelona

A partitividad semántica e as súas relacións sintácticas

18/02/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 13'')  |  Visto: 2772 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Edita Gutiérrez Rodríguez
IUIOG / RAE

A menos que Galdós opine o contrario... locucións condicionais exceptivas na obra galdosiana

17/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 43'')  |  Visto: 2783 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Olga Julián Mariscal
Universidade de Sevilla

A ironía verbal como unha categoría prototípica en español: unha análise discursiva

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 03'')  |  Visto: 3272 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
María Isabel Kalbermatten
Gustavus Adolphus College

Sobre verbos denominais causativos

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (1' 58'')  |  Visto: 3095 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Ruth Mª Lavale Ortiz
Universidade de Alicante

A relación consecutiva no Lazarillo e o Guzmán: entre a sintaxe e o discurso

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 10'')  |  Visto: 2879 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Carmen Manzano Rovira
Universidade de Santiago de Compostela

O mundo real e cortesán, a comunicación oral entre españois e austriacos na corte vienesa dos séculos XVI e XVII

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 59'')  |  Visto: 2767 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Sonia Martínez Tortajada
Universidade de Viena

Sobre o carácter interdisciplinar da investigación lingüística: arqueotoponimia en Casares e Manilva (Málaga)

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 32'')  |  Visto: 3095 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Jorge Daniel Mendoza Puertas
Universidade de Sevilla

O papel de variantes diasistemáticas no desenvolvemento das linguas criollas: evidencia do sistema TMA do papiamento e palenqueiro

17/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 25'')  |  Visto: 3186 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Carolin Patzelt
Ruhr-Universität Bochum

Estructura argumental e rede de construcións na codificación de relacións parte/todo: a construción SUJ-PRD-CDIRtodo-CPREP (EN)parte

30/07/2009
  Vídeo  |  Español  (2' 20'')  |  Visto: 3255 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Gael dos Santos Vaamonde
Universidade de Vigo

A inserción de anáforas-se como estratexia de axuste na interficie léxico-sintaxe

O caso dos verbos ergativos
18/02/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 02'')  |  Visto: 3113 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Ismael Iván Teomiro García
Universidade Autónoma de Madrid / IUIOG

A quantitative evaluation of the accuracy of syntactic parsers for Spanish

21/01/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 22'')  |  Visto: 2627 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Nevena Tinkova Tincheva
Universidade de Barcelona

III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica

A lexicalización e rendibilidade dos nomes de marca como bases léxicas

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 21'')  |  Visto: 3214 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Cristina Aranda Gutiérrez
IUIOG/ Universidad Autónoma de Madrid

Aspectos económicos e redundantes na oración española

11/06/2009
  Vídeo  |  Español  (1' 43'')  |  Visto: 3011 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Janusz Bien
Universidade católica de Lublin Juan Pablo II

En procura dunha tradución a copla flamenca como tesouro da fala popular: identidades e paralelismos co italiano

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 37'')  |  Visto: 2671 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Laura Cervini
Universidade de Bari

A cortesía en español: o caso da conversación telefónica

22/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 29'')  |  Visto: 2895 veces
Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos
Lucía Fernández Amaya
Universidade Pablo de Olavide

Léxico dispoñible e textos de alumnos de ELE: análise comparativa de dúas córpora mediante unha base de datos

22/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 59'')  |  Visto: 2771 veces
Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos
Mª Luisa Helen Frey Pereyra
Universidade de Alcalá

Análise lingüística-pragmático e histórico: As actas dunha sociedade de veciños

22/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (3' 32'')  |  Visto: 3170 veces
Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos
Rocío Infante Vaamonde
Universidade de A Coruña

O español como lingua nacional e como lingua de ensino El Río de La Plata

16/02/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (4' 33'')  |  Visto: 2730 veces
Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos
María López García
Universidade de Buenos Aires

Análise discursiva das cartas dun emigrante en Cuba

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 11'')  |  Visto: 2870 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Raquel Paz López
Universidade de Coruña

Os efectos da ansiedade sobre a adquisición dunha segunda lingua

22/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 50'')  |  Visto: 2986 veces
Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos
Terese Colleen Ricard
Bowling Green State University

Comunicación empresarial: o caso Inditex

21/12/2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 36'')  |  Visto: 2757 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Francesco Screti
Universidade de Coruña

A escritura popular a través do diario do soldado republicano Casimiro Jabonero

27/01/2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 23'')  |  Visto: 2847 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
David Ramón Sousa Fernández
Universidade de Vigo

Créditos

Créditos

25/06/2009
  Vídeo  |  Español  (15'')  |  Visto: 2895 veces