Comunicacións do III Congreso Internacional de Lingüistica Hispánica: Xóves Investigadores.

Plató Virtual, Edificio Fundición - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende) - Campus de Vigo

Presentación en LSE

Presentación do III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica: Xoves Investigadores.

25 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 09'')  |  Visto: 3547 veces
Inmaculada C. Báez Montero
Profesora no Grado de Galego-español e do Máster Interuniversitario de Lingüística Aplicada, Universidade de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos

Conferencias plenarias

A orixe da linguaxe entre a xenética e a física

29 Maio 2009
  Vídeo  |  Español  (67' 05'')  |  Visto: 3273 veces
Ángel López
Universidade de Alicante
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Gramática, proposiciones e índices: cómo se fan pensamientos completos coas palabras

29 Maio 2009
  Vídeo  |  Español  (52' 38'')  |  Visto: 3286 veces
Enrique del Teso
Universidade de Oviedo
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

A incorporación dos xestos e a iconicidade ó análise das linguas de sinais: un breve repaso á historia da lingüística das linguas visuais dos sordos

29 Maio 2009
  Vídeo  |  Español  (65' 15'')  |  Visto: 3978 veces
Alejandro Oviedo
Universidade Libre de Berlín / Universidade Humboldt de Berlín
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos

Lingüística e Hispanismo

A asignatura de lingua estranxeira na proposta curricular do alumno xordo

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 45'')  |  Visto: 3089 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
Patricia Álvarez Sánchez
Universidade de Vigo

Enrique Trujillo e o seu vocabulario do dialecto xitano 1844

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 38'')  |  Visto: 3405 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Ivo Buzek
Universidade Masaryk de Brno

Aspectos pragmáticos das formas de desculpa en español: perdón, perdoa/e, desculpa/e

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 26'')  |  Visto: 2921 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
José Luis Cantón Paterna
Universidade de Barcelona

Aktionsart e polisemia verbal: unha proposta empírica para avaliar o procesamiento da dinamicidad verbal en español

18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 17'')  |  Visto: 3204 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Marta Coll-Florit
Universitat Oberta de Catalunya

Gradience in the grammar. An experimental approach to clitic doubling in Spanish.

21 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 36'')  |  Visto: 2690 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Mario Crespo Miguel
Universität des Saarlandes

French and Spanish in contact: code-switching among Spanish immigrants in France

21 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 56'')  |  Visto: 2649 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Anna M. Debicka-Dyer
Mississippi State University

Cara unha caracterización semántica nos verbos de proceso mental en español

23 Decembro 2008
  Vídeo  |  Español  (1' 35'')  |  Visto: 3426 veces
Araceli Santos Bordello
Intérprete de lingua de signos
Vanessa Dacosta Cea
Universidade de Vigo

Morfosintaxis do haber en El Conde Lucanor de Xoan Manuel

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 03'')  |  Visto: 2863 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
Maria Simona De Lorenzi
Università del Salento (Italia)

Algunhas consideracions en torno ás construccions de estilo directo en español

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 29'')  |  Visto: 3214 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Noelia Estévez Rionegro
Universidade de Santiago de Compostela

Universais lingüísticos e leis da visión universal: a experiencia sensorial como construción perceptiva

18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Español  (3' 04'')  |  Visto: 3078 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Maite Fernández Urquiza
Universidade de Oviedo

O influxo do galego-portugués e do leonés no castelán do século XIII

11 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 46'')  |  Visto: 2860 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Isabel Gallego de la Puente
Universidade de Valladolid

Implicación retórico-pragmática na comunicación da empresa: unha proposta interdisciplinar

11 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 51'')  |  Visto: 2986 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Mª del Mar Gómez Cervantes
Universidade de Murcia

A herdanza de Antonio de Nebrija no Ars Grammaticae e Japonicae (1632) de Diego Collado

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 34'')  |  Visto: 3115 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Antonio Manuel González Carrillo
Universidade de Granada

Análise semántico e temático dos prefixos hiper- e hipo- dende o século XII ata o ano 2003

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 22'')  |  Visto: 3545 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
Fita González Domínguez
Universidade de Vigo

Gramática en interacción: unha proposta da gramática de construccions

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 06'')  |  Visto: 2894 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Pedro Gras Manzano
Universidade de Barcelona

A partitividad semántica e as súas relacións sintácticas

18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 13'')  |  Visto: 2771 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Edita Gutiérrez Rodríguez
IUIOG / RAE

A menos que Galdós opine o contrario... locucións condicionais exceptivas na obra galdosiana

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 43'')  |  Visto: 2783 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Olga Julián Mariscal
Universidade de Sevilla

A ironía verbal como unha categoría prototípica en español: unha análise discursiva

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 03'')  |  Visto: 3007 veces
Carolina Fernández
Intérprete de lingua de signos
María Isabel Kalbermatten
Gustavus Adolphus College

Sobre verbos denominais causativos

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 58'')  |  Visto: 2984 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Ruth Mª Lavale Ortiz
Universidade de Alicante

A relación consecutiva no Lazarillo e o Guzmán: entre a sintaxe e o discurso

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 10'')  |  Visto: 2758 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Carmen Manzano Rovira
Universidade de Santiago de Compostela

O mundo real e cortesán, a comunicación oral entre españois e austriacos na corte vienesa dos séculos XVI e XVII

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 59'')  |  Visto: 2766 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Sonia Martínez Tortajada
Universidade de Viena

Sobre o carácter interdisciplinar da investigación lingüística: arqueotoponimia en Casares e Manilva (Málaga)

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 32'')  |  Visto: 2668 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Jorge Daniel Mendoza Puertas
Universidade de Sevilla

O papel de variantes diasistemáticas no desenvolvemento das linguas criollas: evidencia do sistema TMA do papiamento e palenqueiro

17 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 25'')  |  Visto: 2952 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Carolin Patzelt
Ruhr-Universität Bochum

Estructura argumental e rede de construcións na codificación de relacións parte/todo: a construción SUJ-PRD-CDIRtodo-CPREP (EN)parte

30 Xullo 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 20'')  |  Visto: 2961 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Gael dos Santos Vaamonde
Universidade de Vigo

A inserción de anáforas-se como estratexia de axuste na interficie léxico-sintaxe

O caso dos verbos ergativos
18 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 02'')  |  Visto: 2590 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Ismael Iván Teomiro García
Universidade Autónoma de Madrid / IUIOG

A quantitative evaluation of the accuracy of syntactic parsers for Spanish

21 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 22'')  |  Visto: 2625 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Nevena Tinkova Tincheva
Universidade de Barcelona

III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica

A lexicalización e rendibilidade dos nomes de marca como bases léxicas

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 21'')  |  Visto: 2739 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
Cristina Aranda Gutiérrez
IUIOG/ Universidad Autónoma de Madrid

Aspectos económicos e redundantes na oración española

11 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 43'')  |  Visto: 2873 veces
Francisco Eijo Santos
Intérprete de lingua de signos
Janusz Bien
Universidade católica de Lublin Juan Pablo II

En procura dunha tradución a copla flamenca como tesouro da fala popular: identidades e paralelismos co italiano

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 37'')  |  Visto: 2670 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Laura Cervini
Universidade de Bari

A cortesía en español: o caso da conversación telefónica

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 29'')  |  Visto: 2892 veces
Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos
Lucía Fernández Amaya
Universidade Pablo de Olavide

Léxico dispoñible e textos de alumnos de ELE: análise comparativa de dúas córpora mediante unha base de datos

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 59'')  |  Visto: 2769 veces
Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos
Mª Luisa Helen Frey Pereyra
Universidade de Alcalá

Análise lingüística-pragmático e histórico: As actas dunha sociedade de veciños

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (3' 32'')  |  Visto: 3170 veces
Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos
Rocío Infante Vaamonde
Universidade de A Coruña

O español como lingua nacional e como lingua de ensino El Río de La Plata

16 Febreiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (4' 33'')  |  Visto: 2730 veces
Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos
María López García
Universidade de Buenos Aires

Análise discursiva das cartas dun emigrante en Cuba

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 11'')  |  Visto: 2869 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Raquel Paz López
Universidade de Coruña

Os efectos da ansiedade sobre a adquisición dunha segunda lingua

22 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 50'')  |  Visto: 2818 veces
Irene Rivas
Intérprete de lingua de signos
Terese Colleen Ricard
Bowling Green State University

Comunicación empresarial: o caso Inditex

21 Decembro 2009
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (1' 36'')  |  Visto: 2753 veces
Juan Ramón Valiño
Intérprete de lingua de signos
Francesco Screti
Universidade de Coruña

A escritura popular a través do diario do soldado republicano Casimiro Jabonero

27 Xaneiro 2010
  Vídeo  |  Lingua de signos española  (2' 23'')  |  Visto: 2844 veces
Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos
David Ramón Sousa Fernández
Universidade de Vigo

Créditos

Créditos

25 Xuño 2009
  Vídeo  |  Español  (15'')  |  Visto: 2739 veces