Alfabetización e pronunciación do alemán

Profesora | Maxi Pauser

Plató Polimedia, UvigoTV - Campus de Vigo

O alfabeto Alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (8' 35'')  |  Visto: 1803 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O alfabeto de deletreo alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 30'')  |  Visto: 1523 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Presentación: Alfabetización e pronunciación do alemán como lingua estranxeira

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (1' 29'')  |  Visto: 1142 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Introdución aos sons vocálicos do alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (18' 46'')  |  Visto: 1270 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Sons vocálicos

A pronunciación da / a / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 50'')  |  Visto: 920 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / a / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (1' 49'')  |  Visto: 821 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / e / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 34'')  |  Visto: 853 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pornunciación da / e / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (2' 24'')  |  Visto: 987 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / i / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 04'')  |  Visto: 823 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / i / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 55'')  |  Visto: 885 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 21'')  |  Visto: 796 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 30'')  |  Visto: 1313 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 10'')  |  Visto: 782 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (2' 25'')  |  Visto: 784 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / a / umlaut

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 49'')  |  Visto: 890 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / umlaut

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 43'')  |  Visto: 777 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / umlaut

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 45'')  |  Visto: 778 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / r / vocálica

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (11' 01'')  |  Visto: 881 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / e / relaxada

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 06'')  |  Visto: 789 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Os diptongos

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 57'')  |  Visto: 809 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Sons consonánticos

Introdución aos sons consonánticos do alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (10' 17'')  |  Visto: 811 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A r fricativa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 30'')  |  Visto: 883 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa velar /x/ (ch)

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 18'')  |  Visto: 1001 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O son fircativo /ç/ (ch)

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (13' 07'')  |  Visto: 949 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Aa fricativa prepalatal sch

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (2' 56'')  |  Visto: 771 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa labiodental v

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 13'')  |  Visto: 720 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa dentoalveolar z

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 56'')  |  Visto: 736 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas velares g y k

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 55'')  |  Visto: 721 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas bilabiales b y p

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 00'')  |  Visto: 695 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas dentales d y t

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 30'')  |  Visto: 693 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As africadas ts y pf

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 22'')  |  Visto: 678 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A nasal velar ng

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 42'')  |  Visto: 689 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A desonorización

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 13'')  |  Visto: 720 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A aspiración /p,t,k/

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 18'')  |  Visto: 578 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A asimilación

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (17' 46'')  |  Visto: 620 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O inicio vocálico aspirado [h]

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 33'')  |  Visto: 608 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O inicio vocálico duro [|]

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (10' 28'')  |  Visto: 588 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Léxico básico

Días da semana

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (9' 01'')  |  Visto: 699 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Meses e estacións

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (12' 43'')  |  Visto: 668 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Cores

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (12' 37'')  |  Visto: 711 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Acentuación

Acentuación

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (10' 10'')  |  Visto: 745 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Ortografía

Ortografía I

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (12' 25'')  |  Visto: 613 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números

Números do 1 ao 10

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 21'')  |  Visto: 516 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 11 ao 20

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 50'')  |  Visto: 463 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 21 ao 29

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 17'')  |  Visto: 458 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 20 ao 100

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 27'')  |  Visto: 510 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números ata o 1000

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 14'')  |  Visto: 526 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números ata o millón

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 36'')  |  Visto: 451 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo