Alfabetización e pronunciación do alemán

Profesora | Maxi Pauser

Plató Polimedia, UvigoTV - Campus de Vigo

O alfabeto Alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (8' 35'')  |  Visto: 1589 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O alfabeto de deletreo alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 30'')  |  Visto: 1379 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Presentación: Alfabetización e pronunciación do alemán como lingua estranxeira

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (1' 29'')  |  Visto: 1036 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Introdución aos sons vocálicos do alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (18' 46'')  |  Visto: 1153 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Sons vocálicos

A pronunciación da / a / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 50'')  |  Visto: 862 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / a / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (1' 49'')  |  Visto: 778 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / e / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 34'')  |  Visto: 811 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pornunciación da / e / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (2' 24'')  |  Visto: 948 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / i / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 04'')  |  Visto: 780 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / i / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 55'')  |  Visto: 851 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 21'')  |  Visto: 761 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 30'')  |  Visto: 1291 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / curta

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 10'')  |  Visto: 756 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / longa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (2' 25'')  |  Visto: 758 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / a / umlaut

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 49'')  |  Visto: 852 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / umlaut

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 43'')  |  Visto: 746 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / umlaut

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 45'')  |  Visto: 751 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / r / vocálica

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (11' 01'')  |  Visto: 841 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / e / relaxada

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 06'')  |  Visto: 761 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Os diptongos

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 57'')  |  Visto: 772 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Sons consonánticos

Introdución aos sons consonánticos do alemán

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (10' 17'')  |  Visto: 751 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A r fricativa

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 30'')  |  Visto: 833 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa velar /x/ (ch)

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 18'')  |  Visto: 967 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O son fircativo /ç/ (ch)

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (13' 07'')  |  Visto: 890 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Aa fricativa prepalatal sch

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (2' 56'')  |  Visto: 746 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa labiodental v

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (3' 13'')  |  Visto: 691 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa dentoalveolar z

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 56'')  |  Visto: 708 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas velares g y k

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 55'')  |  Visto: 692 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas bilabiales b y p

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 00'')  |  Visto: 674 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas dentales d y t

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 30'')  |  Visto: 674 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As africadas ts y pf

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 22'')  |  Visto: 657 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A nasal velar ng

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 42'')  |  Visto: 667 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A desonorización

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 13'')  |  Visto: 694 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A aspiración /p,t,k/

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (4' 18'')  |  Visto: 554 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A asimilación

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (17' 46'')  |  Visto: 592 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O inicio vocálico aspirado [h]

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (5' 33'')  |  Visto: 585 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O inicio vocálico duro [|]

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (10' 28'')  |  Visto: 561 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Léxico básico

Días da semana

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (9' 01'')  |  Visto: 665 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Meses e estacións

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (12' 43'')  |  Visto: 636 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Cores

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (12' 37'')  |  Visto: 690 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Acentuación

Acentuación

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (10' 10'')  |  Visto: 729 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Ortografía

Ortografía I

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (12' 25'')  |  Visto: 596 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números

Números do 1 ao 10

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 21'')  |  Visto: 493 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 11 ao 20

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 50'')  |  Visto: 450 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 21 ao 29

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 17'')  |  Visto: 446 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 20 ao 100

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 27'')  |  Visto: 498 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números ata o 1000

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (7' 14'')  |  Visto: 519 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números ata o millón

26/04/2017
  Vídeo  |  Español  (6' 36'')  |  Visto: 438 veces
Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo