A asimilación 26 de abr. de 2017

Visto 830 veces

A asimilación

Presentación: Alfabetización e pronunciación do alemán como lingua estranxeira

Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Vídeos da mesma serie
O alfabeto Alemán
26 de abr. de 2017
Os diptongos
26 de abr. de 2017
A r fricativa
26 de abr. de 2017
As africadas ts y pf
26 de abr. de 2017
A nasal velar ng
26 de abr. de 2017
A desonorización
26 de abr. de 2017
A aspiración /p,t,k/
26 de abr. de 2017
A asimilación
26 de abr. de 2017
Días da semana
26 de abr. de 2017
Meses e estacións
26 de abr. de 2017
Cores
26 de abr. de 2017
Acentuación
26 de abr. de 2017
Ortografía I
26 de abr. de 2017
Números do 1 ao 10
26 de abr. de 2017
Do 11 ao 20
26 de abr. de 2017
Do 21 ao 29
26 de abr. de 2017
Do 20 ao 100
26 de abr. de 2017
Números ata o 1000
26 de abr. de 2017
Números ata o millón
26 de abr. de 2017