Curso de Iniciación á Formación para a Docencia Universitaria

Curso 2009-10

Servizos Informáticos e Novas Tecnoloxías na Universidade Vigo

13/11/2009
  Vídeo  |  Español  (74' 15'')  |  Visto: 4563 veces
Miguel Jiménez Polo
Xefe do SEINV, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

13/11/2009
  Vídeo  |  Español  (9' 08'')  |  Visto: 4598 veces
Miguel Jiménez Polo
Xefe do SEINV, Universidade de Vigo

A carreira docente na Universidade de Vigo e os servizos da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

13/11/2009
  Vídeo  |  Español  (124' 58'')  |  Visto: 3674 veces
Antonio Pino Garcia
Vicerreitor de Organización Académica e Profesorado, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

13/11/2009
  Vídeo  |  Español  (5' 51'')  |  Visto: 4142 veces
Antonio Pino Garcia
Vicerreitor de Organización Académica e Profesorado, Universidade de Vigo

Unha Introducción ao Espazo Europeo de Educación Superior

19/11/2009
  Vídeo  |  Español  (86' 23'')  |  Visto: 4625 veces
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

19/11/2009
  Vídeo  |  Español  (15' 38'')  |  Visto: 4837 veces
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

O cambio normativo ante o EEES: Unha visión dende a facultade de Química

19/11/2009
  Vídeo  |  Español  (116' 50'')  |  Visto: 4521 veces
Luis Muñoz López
Decano da Facultade de Química, Universidade de Vigo

Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas

26/11/2009
  Vídeo  |  Galego  (23' 21'')  |  Visto: 4698 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas

26/11/2009
  Vídeo  |  Español  (41' 49'')  |  Visto: 4754 veces
Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

26/11/2009
  Vídeo  |  Galego  (16' 16'')  |  Visto: 4462 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Comentario de Textos

26/11/2009
  Vídeo  |  Galego  (14' 39'')  |  Visto: 4087 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Algunhas Claves da Actividade Docente e Investigadora Orientada á Inserción Laboral

Unha Experiencia na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
26/11/2009
  Vídeo  |  Español  (109' 44'')  |  Visto: 4464 veces
Iván Martínez Lemos
Profesor do Dpto de Didácticas Especiais, Facultade de Ciencias da Educación e o Deporte, Universidade de Vigo

A biblioteca da Universidade de Vigo

03/12/2009
  Vídeo  |  Español  (91' 05'')  |  Visto: 6685 veces
Gerardo Marraud
Director da Biblioteca Universitaria, Universidade de Vigo

Experiencia na Universidade de Vigo de exercicios virtuais sobre Zooloxía

04/12/2009
  Vídeo  |  Español  (75' 12'')  |  Visto: 4908 veces
Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Luz Calia Miramonte Sequeiros
Licenciada en Bioloxía, Universidade de Vigo

Reducir exixencias e traballar as motivacións para lograr unha maior aprendizaxe:

Experiencias e ideas ao respecto.
18/12/2009
  Vídeo  |  Galego  (76' 08'')  |  Visto: 4691 veces
Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

18/12/2009
  Vídeo  |  Galego  (33' 20'')  |  Visto: 5029 veces
Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

O ensino de materias de Economía Pública nas titulacións de Administración e Dirección de Empresas e Economía.

14/01/2010
  Vídeo  |  Español  (58' 43'')  |  Visto: 3829 veces
Alberto Vaquero García
Profesor do Departamento de Economía Aplicada, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

14/01/2010
  Vídeo  |  Español  (21' 29'')  |  Visto: 3943 veces
Alberto Vaquero García
Profesor do Departamento de Economía Aplicada, Universidade de Vigo

Das competencias básicas (Informe De Se Co) ás competencias profesionais (Tuning Project)

Intervención de Francisco Serrallé
21/01/2010
  Vídeo  |  Galego  (54' 54'')  |  Visto: 5300 veces
Jose Francisco Serrallé Marzoa
Catedrático de Física e Química de Ensinanza Secundaria

Das competencias básicas (Informe De Se Co) ás competencias profesionais (Tuning Project)

Intervención de María Álvarez Lires
21/01/2010
  Vídeo  |  Galego  (27' 07'')  |  Visto: 3329 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

21/01/2010
  Vídeo  |  Galego  (14' 17'')  |  Visto: 4441 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Jose Francisco Serrallé Marzoa
Catedrático de Física e Química de Ensinanza Secundaria

Exercicio

21/01/2010
  Vídeo  |  Galego  (5' 02'')  |  Visto: 4295 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Jose Francisco Serrallé Marzoa
Catedrático de Física e Química de Ensinanza Secundaria

Elaboración e implementación de guías docentes adaptadas ao EEES

22/01/2010
  Vídeo  |  Español  (88' 28'')  |  Visto: 4050 veces
María Concepción Pérez Lamela
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

22/01/2010
  Vídeo  |  Español  (17' 45'')  |  Visto: 4264 veces
María Concepción Pérez Lamela
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Cuestionarios de autoavaliación virtuais como ferramenta de aprendizaxe

29/01/2010
  Vídeo  |  Galego  (61' 35'')  |  Visto: 3542 veces
Julia Carballo
Profesora, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

29/01/2010
  Vídeo  |  Galego  (4' 48'')  |  Visto: 4306 veces
Julia Carballo
Profesora, Universidade de Vigo

A importancia dun proxecto de aprendizaxe colaborativa

29/01/2010
  Vídeo  |  Español  (67' 38'')  |  Visto: 5193 veces
María José Bravo Bosch
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

29/01/2010
  Vídeo  |  Español  (1' 52'')  |  Visto: 3955 veces
María José Bravo Bosch
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

Intervención de José Carlos López
04/02/2010
  Vídeo  |  Español  (11' 44'')  |  Visto: 3532 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

04/02/2010
  Vídeo  |  Español  (21' 31'')  |  Visto: 4039 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

Intervención de José Luis Fernández
04/02/2010
  Vídeo  |  Español  (9' 28'')  |  Visto: 3591 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

04/02/2010
  Vídeo  |  Español  (30' 56'')  |  Visto: 3422 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

04/02/2010
  Vídeo  |  Español  (6' 40'')  |  Visto: 3000 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Uso de axentes conversacionais como titores virtuais.

05/02/2010
  Vídeo  |  Español  (74' 24'')  |  Visto: 3900 veces
Juan Carlos González Moreno
Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense
David Ramos Valcárcel
Profesor asociado, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

05/02/2010
  Vídeo  |  Español  (3' 23'')  |  Visto: 3474 veces
Juan Carlos González Moreno
Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense
David Ramos Valcárcel
Profesor asociado, Universidade de Vigo

Novos entornos educativos: Experiencias de estudantes universitarios en contextos socioeducativos reais e medios de comunicación

11/02/2010
  Vídeo  |  Español  (119' 29'')  |  Visto: 3658 veces
María Lameiras Fernández
Profesora de Psicología Clínica, Universidade de Vigo

O Componente interdisciplinar nos estudos empresariais: Unha experiencia docente.

19/02/2010
  Vídeo  |  Español  (29' 50'')  |  Visto: 3446 veces
Araceli González Crespán
Subdirectora da Escola Universitaria Estudos Empresariáis, Universidade de Vigo

O Componente interdisciplinar nos estudos empresariais: Unha experiencia docente.

19/02/2010
  Vídeo  |  Español  (45' 52'')  |  Visto: 3695 veces
Consuelo Currás Valle
Profesora do Departamento de Organización de Empresas e Marketing, Universidade de Vigo

O Componente interdisciplinar nos estudos empresariais: Unha experiencia docente.

19/02/2010
  Vídeo  |  Español  (12' 34'')  |  Visto: 3451 veces
Rubén Gómez
ex_alumno das asignaturas de Marketing e Inglés Comercial, Licenciatura de Ciencias Empresariais

Quenda de preguntas

19/02/2010
  Vídeo  |  Español  (8' 43'')  |  Visto: 3579 veces
Araceli González Crespán
Subdirectora da Escola Universitaria Estudos Empresariáis, Universidade de Vigo
Consuelo Currás Valle
Profesora do Departamento de Organización de Empresas e Marketing, Universidade de Vigo
Rubén Gómez
ex_alumno das asignaturas de Marketing e Inglés Comercial, Licenciatura de Ciencias Empresariais

As ferramentas do software libre ao servicio do profesor

25/02/2010
  Vídeo  |  Galego  (95' 53'')  |  Visto: 4063 veces
Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

25/02/2010
  Vídeo  |  Galego  (4' 13'')  |  Visto: 4441 veces
Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo

Realización de enquisas e análises de datos para medir a satisfacción do alumnado.

Parte 1
04/03/2010
  Vídeo  |  Español  (45' 30'')  |  Visto: 4274 veces
María Gómez Rúa
Profesora do departamento de estadística e investigación operativa, Facultade de Empresariales, Universidade de Vigo

Realización de enquisas e análises de datos para medir a satisfacción do alumnado.

Parte 2
04/03/2010
  Vídeo  |  Español  (55' 01'')  |  Visto: 4092 veces
Leticia Lorenzo Picado
Profesora do departamento de estadística e investigación operativa, Facultad de Empresariais, Universidade de Vigo

Incorporación de actividades divulgativas multidisciplinares na práctica docente para a avaliación de competencias xenéricas

18/03/2010
  Vídeo  |  Español  (107' 34'')  |  Visto: 3558 veces
Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Carmen Quinteiro Sandomingo
Profesora departamento Matemáticas, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

18/03/2010
  Vídeo  |  Español  (9' 47'')  |  Visto: 3143 veces
Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Carmen Quinteiro Sandomingo
Profesora departamento Matemáticas, Universidade de Vigo