Curso de Iniciación á Formación para a Docencia Universitaria

Curso 2009-10

Servizos Informáticos e Novas Tecnoloxías na Universidade Vigo

13 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (74' 15'')  |  Visto: 4571 veces
Ponente: Miguel Jiménez Polo
Xefe do SEINV, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

13 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 08'')  |  Visto: 4599 veces
Ponente: Miguel Jiménez Polo
Xefe do SEINV, Universidade de Vigo

A carreira docente na Universidade de Vigo e os servizos da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

13 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (124' 58'')  |  Visto: 3674 veces
Ponente: Antonio Pino Garcia
Vicerreitor de Organización Académica e Profesorado, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

13 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (5' 51'')  |  Visto: 4142 veces
Ponente: Antonio Pino Garcia
Vicerreitor de Organización Académica e Profesorado, Universidade de Vigo

Unha Introducción ao Espazo Europeo de Educación Superior

19 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (86' 23'')  |  Visto: 4625 veces
Ponente: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

19 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 38'')  |  Visto: 4838 veces
Ponente: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

O cambio normativo ante o EEES: Unha visión dende a facultade de Química

19 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (116' 50'')  |  Visto: 4521 veces
Ponente: Luis Muñoz López
Decano da Facultade de Química, Universidade de Vigo

Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas

26 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (23' 21'')  |  Visto: 4699 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas

26 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (41' 49'')  |  Visto: 4755 veces
Ponente: Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Turno de Preguntas

26 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (16' 16'')  |  Visto: 4462 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Ponente: Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Comentario de Textos

26 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (14' 39'')  |  Visto: 4087 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Ponente: Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Algunhas Claves da Actividade Docente e Investigadora Orientada á Inserción Laboral

Unha Experiencia na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
26 de nov. de 2009
  Vídeo  |  Español  (109' 44'')  |  Visto: 4464 veces
Ponente: Iván Martínez Lemos
Profesor do Dpto de Didácticas Especiais, Facultade de Ciencias da Educación e o Deporte, Universidade de Vigo

A biblioteca da Universidade de Vigo

3 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (91' 05'')  |  Visto: 6689 veces
Ponente: Gerardo Marraud
Director da Biblioteca Universitaria, Universidade de Vigo

Experiencia na Universidade de Vigo de exercicios virtuais sobre Zooloxía

4 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (75' 12'')  |  Visto: 4913 veces
Ponente: Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Ponente: Luz Calia Miramonte Sequeiros
Licenciada en Bioloxía, Universidade de Vigo

Reducir exixencias e traballar as motivacións para lograr unha maior aprendizaxe:

Experiencias e ideas ao respecto.
18 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (76' 08'')  |  Visto: 4691 veces
Ponente: Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

18 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (33' 20'')  |  Visto: 5030 veces
Ponente: Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

O ensino de materias de Economía Pública nas titulacións de Administración e Dirección de Empresas e Economía.

14 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Español  (58' 43'')  |  Visto: 3832 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

14 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Español  (21' 29'')  |  Visto: 3943 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo

Das competencias básicas (Informe De Se Co) ás competencias profesionais (Tuning Project)

Intervención de Francisco Serrallé
21 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (54' 54'')  |  Visto: 5305 veces
Ponente: Jose Francisco Serrallé Marzoa
Catedrático de Física e Química de Ensinanza Secundaria

Das competencias básicas (Informe De Se Co) ás competencias profesionais (Tuning Project)

Intervención de María Álvarez Lires
21 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (27' 07'')  |  Visto: 3330 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

21 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (14' 17'')  |  Visto: 4451 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Ponente: Jose Francisco Serrallé Marzoa
Catedrático de Física e Química de Ensinanza Secundaria

Exercicio

21 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (5' 02'')  |  Visto: 4296 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Ponente: Jose Francisco Serrallé Marzoa
Catedrático de Física e Química de Ensinanza Secundaria

Elaboración e implementación de guías docentes adaptadas ao EEES

22 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Español  (88' 28'')  |  Visto: 4053 veces
Ponente: María Concepción Pérez Lamela
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

22 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Español  (17' 45'')  |  Visto: 4266 veces
Ponente: María Concepción Pérez Lamela
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Cuestionarios de autoavaliación virtuais como ferramenta de aprendizaxe

29 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (61' 35'')  |  Visto: 3549 veces
Ponente: Julia Carballo
Profesora do departamento de Bioloxía funcional e ciencias da saúde. Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

29 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (4' 48'')  |  Visto: 4308 veces
Ponente: Julia Carballo
Profesora do departamento de Bioloxía funcional e ciencias da saúde. Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo

A importancia dun proxecto de aprendizaxe colaborativa

29 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Español  (67' 38'')  |  Visto: 5193 veces
Ponente: María José Bravo Bosch
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

29 de xan. de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 52'')  |  Visto: 3955 veces
Ponente: María José Bravo Bosch
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

Intervención de José Carlos López
4 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 44'')  |  Visto: 3533 veces
Ponente: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

4 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (21' 31'')  |  Visto: 4040 veces
Ponente: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

Intervención de José Luis Fernández
4 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 28'')  |  Visto: 3593 veces
Ponente: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

4 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (30' 56'')  |  Visto: 3423 veces
Ponente: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aproximación á aprendizace por descubrimento mediante prácticas de laboratorio non estructuradas

4 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 40'')  |  Visto: 3001 veces
Ponente: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Ponente: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Uso de axentes conversacionais como titores virtuais.

5 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (74' 24'')  |  Visto: 3901 veces
Ponente: Juan Carlos González Moreno
Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense
Ponente: David Ramos Valcárcel
Profesor asociado, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

5 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (3' 23'')  |  Visto: 3474 veces
Ponente: Juan Carlos González Moreno
Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense
Ponente: David Ramos Valcárcel
Profesor asociado, Universidade de Vigo

Novos entornos educativos: Experiencias de estudantes universitarios en contextos socioeducativos reais e medios de comunicación

11 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (119' 29'')  |  Visto: 3658 veces
Ponente: María Lameiras Fernández
Profesora de Psicología Clínica, Universidade de Vigo

O Componente interdisciplinar nos estudos empresariais: Unha experiencia docente.

19 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (29' 50'')  |  Visto: 3447 veces
Ponente: Araceli González Crespán
Subdirectora da Escola Universitaria Estudos Empresariáis, Universidade de Vigo

O Componente interdisciplinar nos estudos empresariais: Unha experiencia docente.

19 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (45' 52'')  |  Visto: 3695 veces
Ponente: Consuelo Currás Valle
Profesora do Departamento de Organización de Empresas e Marketing, Universidade de Vigo

O Componente interdisciplinar nos estudos empresariais: Unha experiencia docente.

19 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 34'')  |  Visto: 3451 veces
Ponente: Rubén Gómez
ex_alumno das asignaturas de Marketing e Inglés Comercial, Licenciatura de Ciencias Empresariais

Quenda de preguntas

19 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 43'')  |  Visto: 3579 veces
Ponente: Araceli González Crespán
Subdirectora da Escola Universitaria Estudos Empresariáis, Universidade de Vigo
Ponente: Consuelo Currás Valle
Profesora do Departamento de Organización de Empresas e Marketing, Universidade de Vigo
Ponente: Rubén Gómez
ex_alumno das asignaturas de Marketing e Inglés Comercial, Licenciatura de Ciencias Empresariais

As ferramentas do software libre ao servicio do profesor

25 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (95' 53'')  |  Visto: 4063 veces
Ponente: Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

25 de feb. de 2010
  Vídeo  |  Galego  (4' 13'')  |  Visto: 4441 veces
Ponente: Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo

Realización de enquisas e análises de datos para medir a satisfacción do alumnado.

Parte 1
4 de mar. de 2010
  Vídeo  |  Español  (45' 30'')  |  Visto: 4291 veces
Ponente: María Gómez Rúa
Profesora do departamento de estadística e investigación operativa, Facultade de Empresariales, Universidade de Vigo

Realización de enquisas e análises de datos para medir a satisfacción do alumnado.

Parte 2
4 de mar. de 2010
  Vídeo  |  Español  (55' 01'')  |  Visto: 4104 veces
Ponente: Leticia Lorenzo Picado
Profesora do departamento de estadística e investigación operativa, Facultad de Empresariais, Universidade de Vigo

Incorporación de actividades divulgativas multidisciplinares na práctica docente para a avaliación de competencias xenéricas

18 de mar. de 2010
  Vídeo  |  Español  (107' 34'')  |  Visto: 3565 veces
Ponente: Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Ponente: Carmen Quinteiro Sandomingo
Profesora departamento Matemáticas, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

18 de mar. de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 47'')  |  Visto: 3144 veces
Ponente: Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Ponente: Carmen Quinteiro Sandomingo
Profesora departamento Matemáticas, Universidade de Vigo