III Xornada de Investigación Biomédica de Vigo

Organiza: Instituto de Investigación Biomédica de Vigo, INIBIV.

Auditorio, Sede Afundación Vigo - Rúa Policarpo Sanz 24-26, 36202 Vigo

Acto de Inauguración da III Xornada de Investigación Biomédica de Vigo

Introdución

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (49'')  |  Visto: 3411 veces
Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade, Xunta de Galicia

Primeira intervención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 10'')  |  Visto: 3752 veces
Carmen Navarro
Directora de Investigación, Instituto de Investigación Sanitaria (UVigo-SERGAS)

Segunda intervención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 52'')  |  Visto: 3534 veces
Elsa Vázquez Otero
Vicerreitora de Investigación, Universidade de Vigo

Terceira intervención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 47'')  |  Visto: 2881 veces
Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade, Xunta de Galicia

Oncoloxía

Aplicación de redes neuronales artificiais á diferenciación de texidos, tumorais e non tumorais, empregando o contido elemental

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 56'')  |  Visto: 3403 veces
Costas, M.
Universidade de Vigo
Millos, J.
Lavilla, I.
Bendicho, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 12'')  |  Visto: 3277 veces

Morte celular por apoptosis radioinducida como un suceso raro y no absortivo

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (7' 37'')  |  Visto: 3580 veces
del Moral, F.
Darío Ramírez, R.
Salgado, M.
Muñoz, V.
López Medina, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 36'')  |  Visto: 3549 veces

Desenrolo dun método de detcción múltiple de biomarcadores séricas para o diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 09'')  |  Visto: 3215 veces
Vázquez Iglesias, L.
Blanco Prieto, S.
Cordero, O.
Rodríguez Berrocal, FJ
Botana Rial, MI.
Páez de la Cadena, M.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 43'')  |  Visto: 3136 veces

Estudio de COLONPREV en Galicia: resultados do primeiro ano de estudio

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 34'')  |  Visto: 3021 veces
Hernández, V.
Iglesias, F.
Cid, E.
Álvarez, R.
Rubio, M.
Vila, J.
López, A.
González Mao, MC
Hermo, JA.
de Castro, ML
Cid, L.
Martínez, D.
Martínez, A.
Iglesias, P.
Pérez, I.
Alonso, A.
González, MD.
Rionda, M.
Iglesias, B.
Zubizarreta, R.
Cubiella, J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (3' 58'')  |  Visto: 2602 veces

Xenética e bioloxía molecular

Diagnóse rápido de aneuploidias mediante unha reacción en cadea da polimerasa cuantitativa e fluorescente (QF-PCR)

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (7' 48'')  |  Visto: 3629 veces
Repáraz Andrade, A.
Torreira Banzas, C.
Oujo Izque, E.
Esteban Domínguez, P.
Andrade Olivié, MA

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 59'')  |  Visto: 3335 veces

Estudio molecular de distrofias de retina: Síndrome de Alström

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (16' 24'')  |  Visto: 3739 veces
Piñeiro Gallego,T.
Fernández Araujo, A.
Pereiro, I.
Valverde, D.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 05'')  |  Visto: 3428 veces

Método de validación preanalítico para sondas FISH novas o modificadas na práctica clínica

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 31'')  |  Visto: 3202 veces
Oujo Izque, E.
Qi Z.
Torreira Banzas, C.
Reparaz Andrade, A.
Andrade Olivié, MA
Yu J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 09'')  |  Visto: 3292 veces

Identificación do receptor das neurotrofinas p75NTR no plexo coroideo

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (17' 07'')  |  Visto: 3232 veces
Spuch, C.
Carro, E.
Ortolano, S.
San Millán, B.
Teijeira, S.
Vieitez, I.
Navarro, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (30'')  |  Visto: 3353 veces

Cardiovascular e respiratorio

Estudio do coste-efectividade do manexo diagnóstico do derrame pleural nunha unidade de patoloxía pleural ambulatoria

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 05'')  |  Visto: 3261 veces
Botana Rial, M.
Leiro Fernández, V.
Represas Represas, C.
del Campo Pérez, V.
Otero Varela, J.
Fernández-Villar, A

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (59'')  |  Visto: 3049 veces

Enfermedades cardiovasculares por aterotrombose en España: tendencias porcentuales seculares nas suas defuncións e costes asociados ós hospitalizados

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 27'')  |  Visto: 3364 veces
Montes-Santiago, J.
Rey García, G.
Mediero Domínguez, A.
Fernández Méndez, C.
Corral Fernández, E.
Miguélez, D.
Álvarez Pérez, J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 20'')  |  Visto: 3556 veces

Influencia da monitorización ambulatoria da presión arterial na toma de decisións terapéuticas: Proxecto Hygia.

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 24'')  |  Visto: 3942 veces

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 22'')  |  Visto: 3171 veces

Prevalencia de EPOC na área sur de Galicia

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 55'')  |  Visto: 3418 veces
Leiro Fernández, V.
Represas Represas, C.
Botana Rial, M.
Piñeiro Amigo, M.
Mulet Abeledo, I.
Fernández-Villar, A

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 11'')  |  Visto: 3293 veces

Sesión Plenaria

O desenrolo do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (45' 52'')  |  Visto: 3578 veces
Carlos Diéguez González
Director do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 24'')  |  Visto: 2763 veces

Infecciosas e inflamatorias

Introduccion

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 14'')  |  Visto: 3095 veces
Martínez Vázquez, C.
Álvarez Fernández, M.

Infección invasiva por Streptococcus pneumoniae: evolución de cmi a levofloxacino entre 1992-2008 e estudio de mutación en par.

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (10' 16'')  |  Visto: 3865 veces
Pérez-Rodríguez, MT.
Martínez-Vázquez, C.
Álvarez, M.
Constenla, L.
Longueira, R.
Lamas, JL

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 17'')  |  Visto: 3030 veces

Prevalencia de osteoporosis en pacientes infectados polo virus de inmunodeficiencia humana

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 16'')  |  Visto: 2910 veces
Longueira, R.
Lamas, JL
Ocampo, A.
Miralles, C.
González, L.
Rodríguez, A.
Sopeña, B.
Martínez-Vázquez, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 59'')  |  Visto: 3415 veces

Aportacións da Microcalorimetría á identificación de Enterobacterias

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 18'')  |  Visto: 3581 veces
Lago Rivero, N.
Arias Santos, I.
Legido Soto, JL
Álvarez Fernández, M.
García Fortes, F.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 26'')  |  Visto: 3207 veces

Nanomediciña e biomateriais

Toxicidade e biocompatibilidade de nanopartículas inorgánicas en liñas celulares humanas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 39'')  |  Visto: 3145 veces
Díaz Freitas, B.
Lozano, T.
Peleteiro, M.
Pastoriza-Santos, I.
Arruebo, M.
Magadán, S.
Ibarra, S.
Liz-Marzan, L.
González Fernández, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 04'')  |  Visto: 3486 veces

Novo biosensor para lactato

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (15' 20'')  |  Visto: 3203 veces
González-Romero, E.
González-Costas, JM

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 41'')  |  Visto: 3095 veces

Dispositivos cerámicos bio-inspirados para aplicaciones biomédicas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (13' 01'')  |  Visto: 3218 veces
López-Álvarez, M.
Landín, M.
González, P.
Serra, J.
de Carlos, A.
León, B.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 41'')  |  Visto: 2858 veces

Genotoxicidade inducida por endosulfán a nivel hipofisario. Posible implicación do óxido nítrico e do estrés oxidativo.

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 59'')  |  Visto: 2734 veces
Lafuente, A.
Caride, A.
Pereiro, N.
Franco, V.
Larragaña, A.
García-Mayor, R.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 05'')  |  Visto: 2964 veces

Rabdomiliosis como manifestación de enfermedades neuromusculares

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 44'')  |  Visto: 3876 veces
San Millán, B.
Teijeira, S.
Vieitez, I.
Ortolano, S.
Spuch, C.
Fernandez, I.
Navarro, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 45'')  |  Visto: 2851 veces

Análisis da corcondancia interhemisférica do Índice Biespectral mediante o monitor BIS Vista Bilateral

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 41'')  |  Visto: 4182 veces
Del Río, R.
Mendoza, M.
Durán, M.
Lamas, A.
Padín, L.
López, J.
Carlos Diz, J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 54'')  |  Visto: 2710 veces

Psicoeducación nos trastornos da conducta alimentaria

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (14' 20'')  |  Visto: 3606 veces
Calada Otero, M.
Rodríguez del Toro, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 35'')  |  Visto: 2796 veces

O trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (TDAH) en pacientes obesos adultos

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 44'')  |  Visto: 3265 veces
Docet, MF.
García-Mayor, R.
Larragaña, A.
Pérez, LF.
Caride, A.
Lafuente, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 20'')  |  Visto: 3426 veces

Mejoría psocológica e factores psicosociales indicadores de bo pronóstico en ciruxía bariática

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (14' 00'')  |  Visto: 3688 veces
Delgado Calvete, C.
Calada Otero, M.
Morales Gorría, MJ
Maruri Chimeno, I.
Otero Martínez, I.
Pérez Bravo, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 23'')  |  Visto: 3298 veces

Incidencia da fractura de cadera osteoporótica en Galicia en relación coa dispensación de medicamentos con indicación na súa prevención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 11'')  |  Visto: 3472 veces
Guerra Garcia, MM.
Gomes Carvalho, C.
Prejigueiro Santás, A.
Charle Crespo, A.
Rodríguez Fernández, JB.
Puga Sarmiento, E.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 44'')  |  Visto: 3451 veces


As conferencias celebradas na sala de Conferencias están actualmente en proceso de edición, nos próximos días poderán contar con elas.