III Xornada de Investigación Biomédica de Vigo

Organiza: Instituto de Investigación Biomédica de Vigo, INIBIV.

Auditorio, Sede Afundación Vigo - Rúa Policarpo Sanz 24-26, 36202 Vigo

Acto de Inauguración da III Xornada de Investigación Biomédica de Vigo

Introdución

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (49'')  |  Visto: 3409 veces
Relator/a: Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade, Xunta de Galicia

Primeira intervención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 10'')  |  Visto: 3752 veces
Relator/a: Carmen Navarro
Directora de Investigación, Instituto de Investigación Sanitaria (UVigo-SERGAS)

Segunda intervención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 52'')  |  Visto: 3534 veces
Relator/a: Elsa Vázquez Otero
Vicerreitora de Investigación, Universidade de Vigo

Terceira intervención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 47'')  |  Visto: 2881 veces
Relator/a: Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade, Xunta de Galicia

Oncoloxía

Aplicación de redes neuronales artificiais á diferenciación de texidos, tumorais e non tumorais, empregando o contido elemental

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 56'')  |  Visto: 3402 veces
Relator/a: Costas, M.
Universidade de Vigo
Relator/a: Millos, J.
Relator/a: Lavilla, I.
Relator/a: Bendicho, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 12'')  |  Visto: 3277 veces

Morte celular por apoptosis radioinducida como un suceso raro y no absortivo

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (7' 37'')  |  Visto: 3579 veces
Relator/a: del Moral, F.
Relator/a: Darío Ramírez, R.
Relator/a: Salgado, M.
Relator/a: Muñoz, V.
Relator/a: López Medina, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 36'')  |  Visto: 3548 veces

Desenrolo dun método de detcción múltiple de biomarcadores séricas para o diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 09'')  |  Visto: 3215 veces
Relator/a: Vázquez Iglesias, L.
Relator/a: Blanco Prieto, S.
Relator/a: Cordero, O.
Relator/a: Rodríguez Berrocal, FJ
Relator/a: Botana Rial, MI.
Relator/a: Páez de la Cadena, M.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 43'')  |  Visto: 3135 veces

Estudio de COLONPREV en Galicia: resultados do primeiro ano de estudio

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 34'')  |  Visto: 3021 veces
Relator/a: Hernández, V.
Relator/a: Iglesias, F.
Relator/a: Cid, E.
Relator/a: Álvarez, R.
Relator/a: Rubio, M.
Relator/a: Vila, J.
Relator/a: López, A.
Relator/a: González Mao, MC
Relator/a: Hermo, JA.
Relator/a: de Castro, ML
Relator/a: Cid, L.
Relator/a: Martínez, D.
Relator/a: Martínez, A.
Relator/a: Iglesias, P.
Relator/a: Pérez, I.
Relator/a: Alonso, A.
Relator/a: González, MD.
Relator/a: Rionda, M.
Relator/a: Iglesias, B.
Relator/a: Zubizarreta, R.
Relator/a: Cubiella, J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (3' 58'')  |  Visto: 2602 veces

Xenética e bioloxía molecular

Diagnóse rápido de aneuploidias mediante unha reacción en cadea da polimerasa cuantitativa e fluorescente (QF-PCR)

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (7' 48'')  |  Visto: 3620 veces
Relator/a: Repáraz Andrade, A.
Relator/a: Torreira Banzas, C.
Relator/a: Oujo Izque, E.
Relator/a: Esteban Domínguez, P.
Relator/a: Andrade Olivié, MA

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 59'')  |  Visto: 3334 veces

Estudio molecular de distrofias de retina: Síndrome de Alström

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (16' 24'')  |  Visto: 3739 veces
Relator/a: Piñeiro Gallego,T.
Relator/a: Fernández Araujo, A.
Relator/a: Pereiro, I.
Relator/a: Valverde, D.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 05'')  |  Visto: 3428 veces

Método de validación preanalítico para sondas FISH novas o modificadas na práctica clínica

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 31'')  |  Visto: 3199 veces
Relator/a: Oujo Izque, E.
Relator/a: Qi Z.
Relator/a: Torreira Banzas, C.
Relator/a: Reparaz Andrade, A.
Relator/a: Andrade Olivié, MA
Relator/a: Yu J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 09'')  |  Visto: 3291 veces

Identificación do receptor das neurotrofinas p75NTR no plexo coroideo

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (17' 07'')  |  Visto: 3231 veces
Relator/a: Spuch, C.
Relator/a: Carro, E.
Relator/a: Ortolano, S.
Relator/a: San Millán, B.
Relator/a: Teijeira, S.
Relator/a: Vieitez, I.
Relator/a: Navarro, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (30'')  |  Visto: 3353 veces

Cardiovascular e respiratorio

Estudio do coste-efectividade do manexo diagnóstico do derrame pleural nunha unidade de patoloxía pleural ambulatoria

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 05'')  |  Visto: 3261 veces
Relator/a: Botana Rial, M.
Relator/a: Leiro Fernández, V.
Relator/a: Represas Represas, C.
Relator/a: del Campo Pérez, V.
Relator/a: Otero Varela, J.
Relator/a: Fernández-Villar, A

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (59'')  |  Visto: 3049 veces

Enfermedades cardiovasculares por aterotrombose en España: tendencias porcentuales seculares nas suas defuncións e costes asociados ós hospitalizados

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 27'')  |  Visto: 3364 veces
Relator/a: Montes-Santiago, J.
Relator/a: Rey García, G.
Relator/a: Mediero Domínguez, A.
Relator/a: Fernández Méndez, C.
Relator/a: Corral Fernández, E.
Relator/a: Miguélez, D.
Relator/a: Álvarez Pérez, J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 20'')  |  Visto: 3556 veces

Influencia da monitorización ambulatoria da presión arterial na toma de decisións terapéuticas: Proxecto Hygia.

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 24'')  |  Visto: 3941 veces

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 22'')  |  Visto: 3170 veces

Prevalencia de EPOC na área sur de Galicia

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 55'')  |  Visto: 3418 veces
Relator/a: Leiro Fernández, V.
Relator/a: Represas Represas, C.
Relator/a: Botana Rial, M.
Relator/a: Piñeiro Amigo, M.
Relator/a: Mulet Abeledo, I.
Relator/a: Fernández-Villar, A

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 11'')  |  Visto: 3293 veces

Sesión Plenaria

O desenrolo do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (45' 52'')  |  Visto: 3578 veces
Relator/a: Carlos Diéguez González
Director do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 24'')  |  Visto: 2763 veces

Infecciosas e inflamatorias

Introduccion

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 14'')  |  Visto: 3095 veces
Relator/a: Martínez Vázquez, C.
Relator/a: Álvarez Fernández, M.

Infección invasiva por Streptococcus pneumoniae: evolución de cmi a levofloxacino entre 1992-2008 e estudio de mutación en par.

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (10' 16'')  |  Visto: 3865 veces
Relator/a: Pérez-Rodríguez, MT.
Relator/a: Martínez-Vázquez, C.
Relator/a: Álvarez, M.
Relator/a: Constenla, L.
Relator/a: Longueira, R.
Relator/a: Lamas, JL

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 17'')  |  Visto: 3030 veces

Prevalencia de osteoporosis en pacientes infectados polo virus de inmunodeficiencia humana

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 16'')  |  Visto: 2910 veces
Relator/a: Longueira, R.
Relator/a: Lamas, JL
Relator/a: Ocampo, A.
Relator/a: Miralles, C.
Relator/a: González, L.
Relator/a: Rodríguez, A.
Relator/a: Sopeña, B.
Relator/a: Martínez-Vázquez, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 59'')  |  Visto: 3415 veces

Aportacións da Microcalorimetría á identificación de Enterobacterias

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 18'')  |  Visto: 3580 veces
Relator/a: Lago Rivero, N.
Relator/a: Arias Santos, I.
Relator/a: Legido Soto, JL
Relator/a: Álvarez Fernández, M.
Relator/a: García Fortes, F.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 26'')  |  Visto: 3207 veces

Nanomediciña e biomateriais

Toxicidade e biocompatibilidade de nanopartículas inorgánicas en liñas celulares humanas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 39'')  |  Visto: 3145 veces
Relator/a: Díaz Freitas, B.
Relator/a: Lozano, T.
Relator/a: Peleteiro, M.
Relator/a: Pastoriza-Santos, I.
Relator/a: Arruebo, M.
Relator/a: Magadán, S.
Relator/a: Ibarra, S.
Relator/a: Liz-Marzan, L.
Relator/a: González Fernández, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (1' 04'')  |  Visto: 3486 veces

Novo biosensor para lactato

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (15' 20'')  |  Visto: 3201 veces
Relator/a: González-Romero, E.
Relator/a: González-Costas, JM

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 41'')  |  Visto: 3094 veces

Dispositivos cerámicos bio-inspirados para aplicaciones biomédicas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (13' 01'')  |  Visto: 3216 veces
Relator/a: López-Álvarez, M.
Relator/a: Landín, M.
Relator/a: González, P.
Relator/a: Serra, J.
Relator/a: de Carlos, A.
Relator/a: León, B.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 41'')  |  Visto: 2858 veces

Genotoxicidade inducida por endosulfán a nivel hipofisario. Posible implicación do óxido nítrico e do estrés oxidativo.

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (12' 59'')  |  Visto: 2732 veces
Relator/a: Lafuente, A.
Relator/a: Caride, A.
Relator/a: Pereiro, N.
Relator/a: Franco, V.
Relator/a: Larragaña, A.
Relator/a: García-Mayor, R.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 05'')  |  Visto: 2964 veces

Rabdomiliosis como manifestación de enfermedades neuromusculares

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 44'')  |  Visto: 3875 veces
Relator/a: San Millán, B.
Relator/a: Teijeira, S.
Relator/a: Vieitez, I.
Relator/a: Ortolano, S.
Relator/a: Spuch, C.
Relator/a: Fernandez, I.
Relator/a: Navarro, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 45'')  |  Visto: 2851 veces

Análisis da corcondancia interhemisférica do Índice Biespectral mediante o monitor BIS Vista Bilateral

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 41'')  |  Visto: 4180 veces
Relator/a: Del Río, R.
Relator/a: Mendoza, M.
Relator/a: Durán, M.
Relator/a: Lamas, A.
Relator/a: Padín, L.
Relator/a: López, J.
Relator/a: Carlos Diz, J.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (9' 54'')  |  Visto: 2710 veces

Psicoeducación nos trastornos da conducta alimentaria

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (14' 20'')  |  Visto: 3606 veces
Relator/a: Calada Otero, M.
Relator/a: Rodríguez del Toro, C.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (4' 35'')  |  Visto: 2796 veces

O trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (TDAH) en pacientes obesos adultos

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (8' 44'')  |  Visto: 3265 veces
Relator/a: Docet, MF.
Relator/a: García-Mayor, R.
Relator/a: Larragaña, A.
Relator/a: Pérez, LF.
Relator/a: Caride, A.
Relator/a: Lafuente, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (5' 20'')  |  Visto: 3426 veces

Mejoría psocológica e factores psicosociales indicadores de bo pronóstico en ciruxía bariática

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (14' 00'')  |  Visto: 3688 veces
Relator/a: Delgado Calvete, C.
Relator/a: Calada Otero, M.
Relator/a: Morales Gorría, MJ
Relator/a: Maruri Chimeno, I.
Relator/a: Otero Martínez, I.
Relator/a: Pérez Bravo, A.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (6' 23'')  |  Visto: 3298 veces

Incidencia da fractura de cadera osteoporótica en Galicia en relación coa dispensación de medicamentos con indicación na súa prevención

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (11' 11'')  |  Visto: 3471 veces
Relator/a: Guerra Garcia, MM.
Relator/a: Gomes Carvalho, C.
Relator/a: Prejigueiro Santás, A.
Relator/a: Charle Crespo, A.
Relator/a: Rodríguez Fernández, JB.
Relator/a: Puga Sarmiento, E.

Quenda de preguntas

21 de maio de 2010
  Vídeo  |  Español  (2' 44'')  |  Visto: 3451 veces


As conferencias celebradas na sala de Conferencias están actualmente en proceso de edición, nos próximos días poderán contar con elas.