Soucouyant: A Conversation on Creative Writing 10 de out. de 2008

Visto 3117 veces

Soucouyant: A Conversation on Creative Writing

Falarase sobre a nova literatura canadense da segunda xeración de estranxeiros e o sentimento hacia o seu pais desta segunda xeración de inmigrantes. Falarase sobre os principais problemas que atopa esta segunda xeración e a sua reacción contra o seu pais.

Presenta: Belén Martín Lucas
Docente e investigadora do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá, Universidade de Vigo
David Chariandy
Escritor e profesor, Simon Fraser University (Vancouver, Canadá)

Vídeos da mesma serie
Specters of the Elsewhere Past:
Diasporic Identities in Second Generation Caribbean-Canadian Fiction
10 de out. de 2008
Quenda de preguntas
10 de out. de 2008