Migración como dispositivo de narración: a diáspora e os movementos migratorios nas editoriais artesanais 12 de set. de 2018

Visto 3 veces

Migración como dispositivo de narración: a diáspora e os movementos migratorios nas editoriais artesanais

A Asociación Española de Estudos Literarios Hispanoamericanos (AEELH) organiza Congresos internacionais de forma bienal dende 1994. Este encontro ten unha temática estreitamente ligada á cidade olívica, como é a migración. Este fenómeno forma parte consustancial da historia de Galicia e de Vigo en particular, cidade que foi ao longo dos séculos unha porta de entrada e saida dende e cara América. Isto refléxase, por exemplo, na nomenclatura urbana e vial de Vigo que evidencia este fluxo migratorio transoceánico e nas múltiples iniciativas tanto persoais como institucionais de proxectos transatlánticos como, por exemplo, a centenaria Biblioteca América impulsada polo emigrante galego Gumersindo Busto ou o Archivo da Emigración Galega dependente do Consello da Cultura Galega.

Millóns de persoas, en distintas etapas históricas, trasladaronse a América ao longo de cinco séculos en busca dun porvir mellor, fuxindo da fame, a falta de oportunidades ou a inxustiza. Así mesmo, a partires dos anos sesenta do pasado século as dificultadas políticas, económicas e sociais experimentadas polos países de América Latina, deron un xiro a este proceso ó convertírense Europa no destino da emigración. Esta eterna viaxe de ida e volta, propio das migracións, estableceu profundos, complexos e tamén polémicos vínculos intercontinentais, que ainda hoxe perduran e que a literatura recolleu e recolle en tódolos seus xéneros conformando un corpus esencial para os estudios literarios e culturais transatlánticos. Comprender e analizar este fenómeno a través da literatura hispanoamericana tamén nos permitirá trazar líñas de conexión coas actuais migracións en Europa e América Latina.

O verso da canción Frontera de Jorge Drexler: “Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera” é o que queremos que sirva de catalizador simbólico para reflexionar sobre la experiencia migratoria volcada en todo tipo de textos desde os narrativos, poéticos o teatrais ata os cronísticos, autobiográficos, epistolares ou os que se escriben en novos soportes de creación como as redes sociais ou o blog.

A amplitude cronolóxica das migracións entre España e Hispanoamérica, así como a súa reversibilidade continental permitirá
analizar o fenómeno dende ángulos e metodoloxías diversas. Por outra parte, non queremos esquencer outras migracións hispanoamericanas como as internas do campo as grandes urbes ou as externas cara Estados Unidos.

Como orientación para a participación no congreso propoñemos as siguintes líñas temáticas:
• A presencia dos fenómenos migratorios nos textos literarios.
• Mitos e imáxes da emigración na literatura hispanoamericana.
• A desterritorialización e a literatura nos tempos da globalización.
• Construcción literaria das identidades en movemento.
• As migracións transfronteirizas e transculturais.
• A literatura do exilio.
• Os escritores emigrantes que se insertan no sistema literario do país de acollida.
• A experiencia migratoria ns xéneros tanto biográficos como autobiográficos.
• Literatura transatlántica: hibridez e intercambio cultural entre Hispanoamérica e Europa.
• Escritura migrante, canon literario e ensinanza da literatura latinoamericana.

Carolina Espinoza
Periodista y antropóloga chilena

Vídeos da mesma serie
Intervención de Carmen Luna
Inauguración do XIII Congreso da AEELH
11 de set. de 2018
Intervención de Vicente Cervera Salinas
Inauguración do XIII Congreso da AEELH
11 de set. de 2018
Intervención de José Montero Reguera
Inauguración do XIII Congreso da AEELH
11 de set. de 2018
Intervención de Luis Alonso Bacigalupe
Inauguración do XIII Congreso da AEELH
11 de set. de 2018
Intervención de Jaime Aneiros
Inauguración do XIII Congreso da AEELH
11 de set. de 2018