Asumirse como ex-machista 29 de nov. de 2023

Visto 7 veces

Asumirse como ex-machista

Xabier Martínez Rolán, profesor da UVigo, asúmese como ex-machista e pon de manifesto a importancia de recoñecer e corrixir os micromachismos presentes, por exemplo, na paternidade, que limitan o espazo e o tempo do que dispoñen as mulleres fóra do fogar.

Xabier Martínez Rolán
PDI, Universidade de Vigo