Desmontando a masculinidade misóxina para crecer en liberdade 29 de nov. de 2023

Visto 13 veces

Desmontando a masculinidade misóxina para crecer en liberdade

Joshua Alonso Mateo, promotor de igualdade de xénero, expón como a masculinidade misóxina fai tanto dano a nenos e homes coma a nenas e mulleres: estereotipos, falta de (auto)coidados, condutas temerarias... esas son algunhas das características da masculinidade hexemónica que hai que desmontar para poder vivir en igualdade.

Joshua Alonso Mateo
Promotor de igualdade de xénero