II Congreso Internacional de Mediación

Aproximación psicolóxica e xurídica


A raiz das recentes reformas lexislativas a nivel estatal e da comunidade (Lei 5/2012, de mediación en materia civil e mercantil e a Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeo, de normas mínimas de mediación en conflictos transfronteirizos) surxe a figura esencial da mediación como método de resolución de conflitos e do mediador, como protagonista indiscutible da mesma.

Conferencia de apertura do II Congreso de Mediación

23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  21' 02''  |  Visto: 924 veces
Excmo. Sr. D. Antonio Dorado Picón
Vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial
Rosendo Fernández
Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense
D. Arturo González Estévez
Decano do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
D. Ricardo Garrido Rodríguez
Decano do Ilustre Colexio de Procuradores de Ourense
Dª Ana Mª. Garrido Rodríguez
Concelleira de Educacion, Universidade e Cultura, Concello de Ourense
D. Florentino Delgado Ayuso
Fiscal Xefe, Audiencia Provincial de Ourense
D. Ernesto Pedrosa
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

Conferencia inaugural

Presentación da conferencia inaugural

23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  4' 06''  |  Visto: 808 veces
Dra. Inés C. Iglesias Canle
Profesora Titular de Dereito Procesal, Universidade de Vigo

A mediación familiar en relación coa Administración

Parte I
23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  25' 39''  |  Visto: 804 veces
Excmo. Sr. D. Antonio Dorado Picón
Vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial

A mediación familiar en relación coa Administración

Parte II
23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  18' 56''  |  Visto: 760 veces
Profª. Dra. Dª. María José Bravo Bosch
Profesora Titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Conferencia

As bases argumentativas da mediación: desacordos e metáforas

23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  44' 08''  |  Visto: 762 veces
D. Pablo Raúl Bonorino Ramírez
Profesor Titular de Filosofía do Dereito, Universidad de Vigo

Mesa redonda

A mediación penal: situación actual e proxecto de Código Procesal Penal

Parte I
23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  32' 40''  |  Visto: 806 veces
Prof. Dr. D. Nicolás González-Cuéllar Serrano
Catedrático de Dereito Procesal, Universidade de Castela-A Mancha

A mediación penal: situación actual e proxecto de Código Procesal Penal

Parte II
23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  20' 23''  |  Visto: 746 veces
Profª. Dra. Dª. Ágata Sanz Hermida
Profesora Titular de Dereito Procesal, Universidade de Castela-A Mancha

Conferencia

Formas alternativas á resolución de conflitos mercantís

23 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  32' 01''  |  Visto: 1011 veces
Profª. Dra. Dª. Mercedes Llorente Sánchez-Arjona
Profesora Contratada Doctora de Dereito Procesal, Universidade de Sevilla

A mediación no ámbito da saúde

25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  101' 27''  |  Visto: 844 veces
Dr José Manuel Peixoto Caldas
Senior Reseacher da Faculdade de Psicología e Cienciás da Educaçao, Universidade de Porto

Taller de Procedemento de Mediación

Principios reitores e límites da figura do mediador/a

Parte I
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  24' 45''  |  Visto: 704 veces
Dra. Inés C. Iglesias Canle
Profesora Titular de Dereito Procesal, Universidade de Vigo

Principios reitores e límites da figura do mediador/a

Parte II
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  24' 13''  |  Visto: 802 veces
Dr Bernardino Varela Gómez
Profesor Titular de Dereito Procesal, Universidade de Santiago de Compostela

Principios reitores e límites da figura do mediador/a

Parte III
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  16' 23''  |  Visto: 822 veces
Dª María Victoria Álvarez Buján
Investigadora Predoctoral de Dereito Procesal., Universidade de Vigo

Mesa redonda: A mediación como alternativa construtiva

Mediación e violencia. Implicacións éticas na intervención

Parte I
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  14' 09''  |  Visto: 780 veces
D. José Manuel Méndez Tapia
Estudante Doutorado, Die-CINVESTAV

Achega da metodoloxía para a viabilización da xustiza restaurativa. Moito máis que mediación

Parte II
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  11' 05''  |  Visto: 815 veces
Dª Cristina Alonso Salgado
Investigadora, Universidade de Santiago de Compostela

Xustiza terapéutica e principio acusaritorio

Parte III
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  11' 04''  |  Visto: 971 veces
Dª María Lage Cotelo
Estudante UNED

Mediación e traballo social

Parte IV
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  7' 15''  |  Visto: 756 veces
D. Luis Manuel Rodríguez Otero
Traballador Social, Mancomunidade de Verín

A medición nos litixios entre cidadáns e administracións públicas

Parte V
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  14' 04''  |  Visto: 743 veces
Dª Carmen Silva Fernández
Estudante doutorado, Universidade de Vigo

A compatibilidade da lei de mediación coas leis autonómicas

Parte VI
25 Outubro 2013
  Vídeo  |  Español  |  19' 17''  |  Visto: 743 veces
Dª Beatriz Gil Vallejo
Mediadora e avogada

Presentación levada a cabo por María Lameiras

21 Novembro 2013
  Vídeo  |  Español  (58'')  |  Visto: 1654 veces
Presenta: Dª. María Lameiras Fernández
Vicerreitora do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Dra. Leila Tardivo
Profesora del Instituto de Psicología, Universidad de Sao Paulo

A mediación en Brasil: Abordaxe psicolóxico

21 Novembro 2013
  Vídeo  |  Español  (73' 19'')  |  Visto: 1854 veces
Dra. Leila Tardivo
Profesora del Instituto de Psicología, Universidad de Sao Paulo