Infancia e adolescencia: unha cara oculta da violencia de xénero

Con esta xornada aspiramos a proporcionar elementos de debate e ferramentas para a prevención desta violencia e a intervención en diferentes eidos

Pazo da Cultura, Pontevedra

Apertura

Intervención de Dª Mari A. Lires.

Presentación dos componentes da mesa de apertura
26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (51'')  |  Visto: 43 veces
Presenta: María Mercedes Álvares Lires
Profesora de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Intervención de D. Manuel Morquecho Barral

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (3' 56'')  |  Visto: 52 veces
Ponente: Manuel Morquecho Barral
Área de Extensión Cultural., Casa das Campás.

Intervención de Dª. Carme Fouces Díaz

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (7' 27'')  |  Visto: 32 veces
Ponente: Mª do Carmen Fouces Díaz
Concelleira de Benestar Social, Concello de Pontevedra

Intervención de Dª. Carmela Silva Rego

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (10' 01'')  |  Visto: 16 veces
Ponente: Carmela Silva Rego
Presidenta, Deputación de Pontevedra

Panel de presentación da investigación

Presentación das conferenciantes

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (56'')  |  Visto: 15 veces
Ponente: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)

Redes de innovación e investigación inclusiva

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Español  |  14' 13''  |  Visto: 56 veces
Ponente: Ángeles Parrilla Latas
Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación (X04), Universidade de Vigo

Presencación do Microproxecto

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (9' 42'')  |  Visto: 25 veces
Ponente: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)

Nenas e nenos vítimas de violencia de xénero

Que é a violencia de xénero?
26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Español  |  3' 36''  |  Visto: 29 veces
Ponente: Daisy Alcalde Monteagudo
Alumna, Universidade de Vigo

Tipos de violencia de xénero exercida sobre a infancia e a adolescencia

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Español  |  13' 02''  |  Visto: 24 veces
Ponente: Azucena Arias Correa
Profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais, Universidade de Vigo

Barreiras na atención ...

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Español  |  19' 27''  |  Visto: 181 veces
Ponente: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña

Oresentación da investigación

Debate
26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (32' 18'')  |  Visto: 9 veces
Ponente: Azucena Arias Correa
Profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais, Universidade de Vigo
Ponente: Daisy Alcalde Monteagudo
Alumna, Universidade de Vigo
Ponente: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña
Modera: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)

Crianzas maltratadas: detección e abrodaxe desde o ámbito sanitario

Presentación de Dª Lola Ferreiro díaz

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (1' 43'')  |  Visto: 90 veces
Presenta: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña
Ponente: Lola Ferreiro Díaz
Doctora en mediciña e especialista en educación, saude e perspectiva feminista

Crianzas maltratadas: detección e abrodaxe desde o ámbito sanitario

Conferencia
26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Español  |  65' 21''  |  Visto: 45 veces
Ponente: Lola Ferreiro Díaz
Doctora en mediciña e especialista en educación, saude e perspectiva feminista

(Rolda de preguntas) Crianzas maltratadas: detección e abrodaxe desde o ámbito sanitario

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (29' 44'')  |  Visto: 16 veces
Ponente: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)
Modera: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña

Menores e violencia de xénero, tratamento interdiciplinario

INFANCIA E ADOLESCENCIA 4 presentacion paz filgueira sin cut1

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (53'')  |  Visto: 45 veces
Presenta: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña
Ponente: Mª Paz Filgueira Paz
Maxistrada, Xuzgado de Violencia sobre a Muller de Vigo

Menores e violencia de xénero, tratamento interdiciplinario

Detección e actuación das Administracións públicas. Apuntes sobre o pacto de Estado
26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Español  |  83' 26''  |  Visto: 25 veces
Ponente: Mª Paz Filgueira Paz
Maxistrada, Xuzgado de Violencia sobre a Muller de Vigo

(Rolda de preguntas) Menores e violencia de xénero, tratamento interdiciplinario

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (38' 57'')  |  Visto: 20 veces
Ponente: Mª Paz Filgueira Paz
Maxistrada, Xuzgado de Violencia sobre a Muller de Vigo
Modera: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña

Clausura

Infancia e adolescencia, conclusións e preguntas

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (51' 00'')  |  Visto: 43 veces
Presenta: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)
Ponente: Lola Ferreiro Díaz
Doctora en mediciña e especialista en educación, saude e perspectiva feminista
Ponente: Mª Paz Filgueira Paz
Maxistrada, Xuzgado de Violencia sobre a Muller de Vigo
Ponente: Iria Vázquez Silva
Profesora, Universidade de A Coruña
Ponente: Daisy Alcalde Monteagudo
Alumna, Universidade de Vigo
Ponente: Sofía Piñeiro Recarey
Grupo de traballo do microproxecto
Ponente: Estrela Gómez Viñas
Presidenta de AGAMME

Peche da xornada

26 de maio de 2018
  Vídeo  |  Galego  (1' 46'')  |  Visto: 9 veces
Ponente: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)