II Congreso Internacional de Mediación

Aproximación psicolóxica e xurídica


A raiz das recentes reformas lexislativas a nivel estatal e da comunidade (Lei 5/2012, de mediación en materia civil e mercantil e a Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeo, de normas mínimas de mediación en conflictos transfronteirizos) surxe a figura esencial da mediación como método de resolución de conflitos e do mediador, como protagonista indiscutible da mesma.

Conferencia de apertura do II Congreso de Mediación

23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  21' 02''  |  Visto: 931 veces
Antonio Dorado Picón
Vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial
Rosendo Fernández
Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense
Arturo González Estévez
Decano do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
Ricardo Garrido Rodríguez
Decano do Ilustre Colexio de Procuradores de Ourense
Ana Mª. Garrido Rodríguez
Concelleira de Educacion, Universidade e Cultura, Concello de Ourense
Florentino Delgado Ayuso
Fiscal Xefe, Audiencia Provincial de Ourense
Ernesto Pedrosa
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

Conferencia inaugural

Presentación da conferencia inaugural

23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  4' 06''  |  Visto: 810 veces
Inés C. Iglesias Canle
Profesora Titular de Dereito Procesal, Universidade de Vigo

A mediación familiar en relación coa Administración

Parte I
23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  25' 39''  |  Visto: 805 veces
Antonio Dorado Picón
Vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial

A mediación familiar en relación coa Administración

Parte II
23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  18' 56''  |  Visto: 762 veces
María José Bravo Bosch
Profesora Titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Conferencia

As bases argumentativas da mediación: desacordos e metáforas

23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  44' 08''  |  Visto: 762 veces
Pablo Raúl Bonorino Ramírez
Profesor Titular de Filosofía do Dereito, Universidad de Vigo

Mesa redonda

A mediación penal: situación actual e proxecto de Código Procesal Penal

Parte I
23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  32' 40''  |  Visto: 806 veces
Nicolás González-Cuéllar Serrano
Catedrático de Dereito Procesal, Universidade de Castela-A Mancha

A mediación penal: situación actual e proxecto de Código Procesal Penal

Parte II
23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  20' 23''  |  Visto: 749 veces
Ágata Sanz Hermida
Profesora Titular de Dereito Procesal, Universidade de Castela-A Mancha

Conferencia

Formas alternativas á resolución de conflitos mercantís

23/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  32' 01''  |  Visto: 1035 veces
Mercedes Llorente Sánchez-Arjona
Profesora Contratada Doctora de Dereito Procesal, Universidade de Sevilla

A mediación no ámbito da saúde

25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  101' 27''  |  Visto: 847 veces
José Manuel Peixoto Caldas
Senior Reseacher da Faculdade de Psicología e Cienciás da Educaçao, Universidade de Porto

Taller de Procedemento de Mediación

Principios reitores e límites da figura do mediador/a

Parte I
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  24' 45''  |  Visto: 707 veces
Inés C. Iglesias Canle
Profesora Titular de Dereito Procesal, Universidade de Vigo

Principios reitores e límites da figura do mediador/a

Parte II
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  24' 13''  |  Visto: 825 veces
Bernardino Varela Gómez
Profesor Titular de Dereito Procesal, Universidade de Santiago de Compostela

Principios reitores e límites da figura do mediador/a

Parte III
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  16' 23''  |  Visto: 822 veces
María Victoria Álvarez Buján
Investigadora Predoctoral de Dereito Procesal., Universidade de Vigo

Mesa redonda: A mediación como alternativa construtiva

Mediación e violencia. Implicacións éticas na intervención

Parte I
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  14' 09''  |  Visto: 782 veces
José Manuel Méndez Tapia
Estudante Doutorado, Die-CINVESTAV

Achega da metodoloxía para a viabilización da xustiza restaurativa. Moito máis que mediación

Parte II
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  11' 05''  |  Visto: 840 veces
Cristina Alonso Salgado
Investigadora, Universidade de Santiago de Compostela

Xustiza terapéutica e principio acusaritorio

Parte III
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  11' 04''  |  Visto: 998 veces
María Lage Cotelo
Estudante UNED

Mediación e traballo social

Parte IV
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  7' 15''  |  Visto: 756 veces
Luis Manuel Rodríguez Otero
Traballador Social, Mancomunidade de Verín

A medición nos litixios entre cidadáns e administracións públicas

Parte V
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  14' 04''  |  Visto: 744 veces
Carmen Silva Fernández
Estudante doutorado, Universidade de Vigo

A compatibilidade da lei de mediación coas leis autonómicas

Parte VI
25/10/2013
  Vídeo  |  Español  |  19' 17''  |  Visto: 744 veces
Beatriz Gil Vallejo
Mediadora e avogada

Presentación levada a cabo por María Lameiras

21/11/2013
  Vídeo  |  Español  (58'')  |  Visto: 1655 veces
Presenta: María Lameiras Fernández
Vicerreitora do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Leila Tardivo
Profesora del Instituto de Psicología, Universidad de Sao Paulo

A mediación en Brasil: Abordaxe psicolóxico

21/11/2013
  Vídeo  |  Español  (73' 19'')  |  Visto: 1854 veces
Leila Tardivo
Profesora del Instituto de Psicología, Universidad de Sao Paulo