Master de Nutrición 2009/2010


Eixo hipotalámico-hipofisario adrenal

15/10/2009
Miguel López
Departamento de fisioloxía da escola de medicina., Universidad de Santiago de Compostela.

O hipotálamo

16/10/2009
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Glucólisis e catabolismo das hexosas

16/10/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Ciclo do ácido cítrico

16/10/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Eixo hipotalámo-hipófiso-gonadal

22/10/2009
Eva María Vigo Gago
Dept. bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Fosfo-calcio-magnesio

23/10/2009
Jaime Lorenzo Carrera
Servicio de Endocrinoloxía, Povisa

Ritmos biolóxicos e melatonina

23/10/2009
Jesús M. Miguez Miramontes
Depto. Biología Funcional y CC Salud, Universidade de Vigo.

Ritmos biolóxicos e melatonina

29/10/2009
Jesús M. Miguez Miramontes
Depto. Biología Funcional y CC Salud, Universidade de Vigo.

Melatonina

29/10/2009
Jesús M. Miguez Miramontes
Depto. Biología Funcional y CC Salud, Universidade de Vigo.

Hipófisis

30/10/2009
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Sistema nervioso central e control metabolico

30/10/2009
Rubén Nogueiras
Profesor da Universidade Santiago de Compostela

Sistema neuroendocrino e conduta

05/11/2009
Raquel Gómez de Heras
Dept. Psicobiología de Facultad de Psicobiología, Universidad Complutense Madrid

Oxidación dos ácidos grasos

05/11/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Oxidación dos aminoácidos e produción de urea

06/11/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Fosforilación oxidativa

06/11/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Biosíntesis de glúcidos

12/11/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Biosíntesis de lípidos

12/11/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Integración do metabolismo

12/11/2009
Alejandro de Carlos Villamarín
Departamento de Bioquímica., Universidade de Vigo

Fisioloxía e patoloxía tiroidea

13/11/2009
Pilar Santiesteban
Instituto de Investigacións Biomédicas, CSIC

Educación diabetolóxica

19/11/2009
Reyes Luna Cano
Servicio de Endocrinoloxía, Hospital Xeral-Cies

Novos tratamentos na diabetes Mellitus

19/11/2009
Reyes Luna Cano
Servicio de Endocrinoloxía, Hospital Xeral-Cies

Modelos animais de patoloxía endocrina e metabolismo

Modelos para o estudo da obesidade
19/11/2009
Miguel López
Departamento de fisioloxía da escola de medicina., Universidad de Santiago de Compostela.

Neuropéptidos hipotalámicos anorexixénicos

19/11/2009
Miguel López
Departamento de fisioloxía da escola de medicina., Universidad de Santiago de Compostela.

Alteracións na función da glándula tiroides

20/11/2009
Ricardo V. García-Mayor
Servizo de Endocrinoloxía, Diabete, Nutrición e Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo

Envellecemento e sistema endocrino

26/11/2009
Reyes Luna Cano
Servicio de Endocrinoloxía, Hospital Xeral-Cies

Fisiopatología e manexo clínico da obesidade

27/11/2009
Fernando Cordido
Grupo de Fisiopatoloxía Endocrina e Nutrición, Dep. Medicina UDC

Diabetes Mellitus

27/11/2009
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Deseño dun programa de actividade fisica para o paciente obeso

03/12/2009
Javier Ibáñez Santos
Centro de estudos, investigación e medicina do deporte, Pamplona

Urxencias en tiroidoloxía

04/12/2009
Ricardo V. García-Mayor
Servizo de Endocrinoloxía, Diabete, Nutrición e Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo

Pancreas endocrino. Illote de Langerhans

04/12/2009
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Eixo somatotropo (Hormona de crecemento)

10/12/2009
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Diabetes Mellitus II

10/12/2009
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Patoloxía do metabolismo fosfo-calcio

11/12/2009
Jaime Lorenzo Carrera
Servicio de Endocrinoloxía, Povisa

Diabetes Mellitus III

11/12/2009
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

A glándula adrenal

17/12/2009
Manuel Gil Lozano
Endocrinoloxía básica y clínica, Universidad de Vigo

A inxesta de iodo en España

18/12/2009
Federico J. C. Soriguer Escofet
Xefe do servizo de endocrinoloxía e nutrición, Hospital Carlos Haya

Niveis de vitamina D na poboación española

18/12/2009
Federico J. C. Soriguer Escofet
Xefe do servizo de endocrinoloxía e nutrición, Hospital Carlos Haya

Avaliación da masa hipofisaria

14/01/2010
Concepción Páramo Fernández
Doutora, C.H. Universitario Vigo

Funcións de GLP-1

15/01/2010
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Sistema endocrino

15/01/2010
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Eixo Lactotropo (A prolactina)

15/01/2010
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Catecolaminas e sistema simpático-adrenal

21/01/2010
Manuel Gil Lozano
Endocrinoloxía básica y clínica, Universidad de Vigo

Enfermidades das glándulas suprarrenales

21/01/2010
Alfonso Leal
Servizo de endocrinoloxía, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Regulación hormonal

22/01/2010
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Estrés oxidativo como marcador de risco cardiovascular en pacientes con síndrome de Cushing

22/01/2010
Alfonso Leal
Servizo de endocrinoloxía, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Dietoterapia en diabetes

04/02/2010
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Dietotecnia. Elementos da dieta e a súa ponderación. Valoración calórico-nutricional dos alimentos

04/02/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Dietotecnia. Axuste da dieta aos requirimentos individuais

05/02/2010
Concepción Bande
Nutrición, CHOU

Dietotecnia. Elaboración de dietas. Planificación da dieta

05/02/2010
Mª Luisa Bardasco
Nutrición, CHOU

Transformación da dieta en menú

11/02/2010
Trinidad de Sas
Nutrición, CHOU
Concepción Bande
Nutrición, CHOU
Mª Luisa Bardasco
Nutrición, CHOU

Casos prácticos

11/02/2010
Trinidad de Sas
Nutrición, CHOU
Concepción Bande
Nutrición, CHOU
Mª Luisa Bardasco
Nutrición, CHOU

Conceptos básicos en inmunonutrición

12/02/2010
Alfredo Corell Almuzara
Universidad de Valladolid

Dietotecnia: ferramentas informáticas

18/02/2010
Miguel Ángel Martínez Olmos
Servicio Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital de Conxo CHUS

Enquisa nutricional

18/02/2010
Trinidad de Sas
Nutrición, CHOU

O sistema dixestivo

19/02/2010
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Sistemas sensoriais

19/02/2010
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Obesidade

25/02/2010
J. Antonio Mato
Servicio de Endocrinoloxía, CHOU

Transtornos da conduta alimentaria

25/02/2010
Ricardo V. García-Mayor
Servizo de Endocrinoloxía, Diabete, Nutrición e Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo

Tratamento dos TCA

25/02/2010
Alejandra Larrañaga
Unidade de TAC, CHUVI

Dietoterapia en diabetes II

26/02/2010
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Nutrición na enfermidade celíaca

26/02/2010
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Secreciones dixestivas

26/02/2010
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Dietoterapia: Dietas en patoloxías con alteracións no procesamiento dos hidratos de carbono

04/03/2010
Miguel Ángel Martínez Olmos
Servicio Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital de Conxo CHUS

O páncreas

05/03/2010
Federico Mallo Ferrer
Coordinador do Master en Nutrición, Universidade de Vigo

Dietoterapia na insuficiencia renal aguda e crónica. Síndrome nefrótico. Dietoterapia na hepatopatía crónica e transplante hepático.

05/03/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Fórmulas e cálculos de dietas enterales e parenterales

18/03/2010
J. Antonio Mato
Servicio de Endocrinoloxía, CHOU

Nutrición artificial domiciliaria

18/03/2010
Miguel Ángel Martínez Olmos
Servicio Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital de Conxo CHUS

Complicacións nutrición enteral e nutrición parenteral: manexo e prevención

25/03/2010
Paula Álvarez Vázquez
Doutora en S. Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Metabolismo hidrosalino. Dieta controlada en sodio. Dieta controlada en potasio. Dieta en hipertensión arterial. Metabolismo fosfocálcico. Osteoporose. Dieta controlada en calcio. Nefrolitiasis

25/03/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Dietas con modificación de textura artificiais

26/03/2010
Mª Luisa Bardasco
Nutrición, CHOU
Trinidad de Sas
Nutrición, CHOU

Anemia e hemocromatosis. Dieta controlada en ferro. Enfermidade de Wilson. Dieta controlada en cobre.

26/03/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Diarrea e estreñimiento. Dieta pobre en fibra vs dieta rica en fibra

08/04/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Soporte nutricional no paciente hematológico

08/04/2010
Miguel Ángel Martínez Olmos
Servicio Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital de Conxo CHUS

Erros congénitos do metabolismo dos aminoácidos

09/04/2010
J. Antonio Mato
Servicio de Endocrinoloxía, CHOU

Soporte nutricional na enfermidade inflamatoria intestinal. Soporte nutricional en pacientes con fístulas do tubo dixestivo. Intestino curto

09/04/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Probióticos e prebióticos: mito ou evidencia clínica?

15/04/2010
Gabriel Olveira Fuster
Unidade de Nutrición Clínica e Dietética., Complexo Hospitalario Carlos Haya.

Táboas de composición de alimentos: unha aproximación práctica

15/04/2010
Gabriel Olveira Fuster
Unidade de Nutrición Clínica e Dietética., Complexo Hospitalario Carlos Haya.

Soporte nutricional en pacientes con cirurxía de estómago ou esófago. Soporte nutricional en pacientes con cirurxía de colon

15/04/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

A dieta. Dieta equilibrada. A pirámide nutricional tipo

22/04/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

"Hiperlipemia e risco cardiovascular." Decálogo das dislipemias

22/04/2010
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Metabolismo das purinas

23/04/2010
J. Antonio Mato
Servicio de Endocrinoloxía, CHOU

Soporte nutricional no paciente oncolóxico. Síndrome caquexia-anorexia

23/04/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Interacción fármaco-alimento

29/04/2010
Mª Teresa Fernández López
Facultativo Especialista da Área de Endocrinoloxía e Nutrición Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Restauración para colectividades

29/04/2010
Miguel Ángel Martínez Olmos
Servicio Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital de Conxo CHUS

Sistemas sensoriais II

30/04/2010
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Tratamento nutricional na pancreatitis

30/04/2010
J. Antonio Mato
Servicio de Endocrinoloxía, CHOU

Nutrición enteral: indicacións e vías de acceso

06/05/2010
Mª. Teresa Rivero Luís
Doutora en S. Endocrinoloxía e Nutrición

Soporte nutricional no paciente con patoloxía pulmonar

06/05/2010
Mª. Teresa Rivero Luís
Doutora en S. Endocrinoloxía e Nutrición

Nutrición no ancián

06/05/2010
Concepción Páramo Fernández
Doutora, C.H. Universitario Vigo

Soporte nutricional no paciente crítico

07/05/2010
Miguel Ángel Martínez Olmos
Servicio Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital de Conxo CHUS

Hiperlipemia e risco cardiovascular II

13/05/2010
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinoloxía e nutrición, Complexo Hospitalario Pontevedra

Sistemas sensoriais III

13/05/2010
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Nutrición e VIH

14/05/2010
Paula Álvarez Vázquez
Doutora en S. Endocrinoloxía e Nutrición, CHOU

Planificación do código de dietas hospitalarias

20/05/2010
Diego Bellido Guerrero
Doctor especialista en Endocrinoloxía e Nutrición

Utilidade da composición corporal en endocrinoloxía

20/05/2010
Diego Bellido Guerrero
Doctor especialista en Endocrinoloxía e Nutrición

Módulo de nutrición e deporte

21/05/2010
Juan José Crespo Salgado
Médico Espacialista en medicina da Educación Física e do Deporte