XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Atención Sociosanitaria. Modelos de atención, coordinación e novas necesidades.

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

Conferencia-Coloquio de apertura

Persoas maiores, novas necesidades e respostas de atención sociosanitaria no s.XXI

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  26' 28''  |  Visto: 905 veces
Presenta: Maria D. Dapía Conde
Universidad de Vigo
Relator/a: Edgar Aguilera Gaona
Xeriatría. Director médico do Hospital Xeriátrico de Asunción. Instituto de Previsión Social (IPS), Paraguai

I Mesa de traballo. Coordinación Sociosanitaria en Atención en Centros Xeriátricos

Inauguración da I mesa de traballo

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  5' 40''  |  Visto: 817 veces
Relator/a: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Experiencia de coordinación socio-sanitaria en Castela-León

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  19' 17''  |  Visto: 868 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Relator/a: Benedicto Caminero Pérez
Xefe de Servizo de Concertación da Dirección Xeral de Política Social e Atención á Dependencia. Xerencia de Servizos Sociais. Consellaría de Familia e Igualdade de Oportunidades de Castela-León

Utilidades da coordinación asistencial: práctica en Cataluña

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  15' 27''  |  Visto: 807 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Relator/a: Josefa Pérez Martínez
Directora dos centros socio-sanitarios Jaume Nadal Meroles e Terraferma

Necesidades sociais actuais e futuras en Coordinación asistencial dende a área sanitaria

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  20' 24''  |  Visto: 856 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Relator/a: José Luis Jiménez
Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Presidente de él llustre Colegio Oficial de Médicos de Ourense

Situación en Galicia en coordinación asistencial: necesidades e estratexias clave dende a área sociosanitaria.

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  22' 23''  |  Visto: 776 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Relator/a: José Manuel Pazos Seco

Debate e Achegas á mesa I

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 23''  |  Visto: 716 veces
Modera: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de D. Miguel Ángel Vázquez

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  4' 49''  |  Visto: 881 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente, Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de D. José Carlos Millán

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 24''  |  Visto: 735 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de Dª. Sofía Godoy

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  2' 41''  |  Visto: 812 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: Sofía Godoy
concelleira de Servizos Sociais. Concello de Ourense

Inauguración. Intervención de D. Rosendo Fernández

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  5' 55''  |  Visto: 749 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: Rosendo Fernández
Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense

Inauguración. Intervención de Dª. Coro Piñeiro Vázquez

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  11' 43''  |  Visto: 802 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: Coro Piñeiro Vázquez
Secretaria general de política social

Inauguración. Intervención de D. Virxilio Rodríguez Vázquez

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 17''  |  Visto: 777 veces
Relator/a: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo

II Mesa de traballo. Cronicidade, sarcopenía e fraxilidade. Necesidades de coordinación sociosanitaria e abordaxe transdisciplinaria

Nutrición: Terapia e Dietética como tratamento en situacións especiais de cronicidade: demencias, sarcopenia, diarrea e úlceras por presión

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 58''  |  Visto: 810 veces
Relator/a: Sonia M. Barros Cerviño
Xeriatra Adxunta do Servizo de Xeriatría do Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo. Sergas.

Debate e Achegas á Mesa II

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  17' 12''  |  Visto: 835 veces
Relator/a: D Manuel Melero Brezo
Xeriatra Adxunto. Servizo de Xeriatría. Hospital Universitario Lucus AUgusti. Lugo. Sergas

III Mesa de traballo 6X6 ideas clave. Propostas para unha coordinación socio-sanitario necesaria: do inmediato a prézoo. Pensando

Perspectiva Social

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 25''  |  Visto: 807 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Relator/a: Maria José Vázquez Vázquez
Traballadora Social, CHOU

Perspectivas dende a rehabilitación funcional

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 49''  |  Visto: 946 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Relator/a: Rubén Grande González
Director do centro de Día de Oimbra. Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta. Prof. asociado da Universidade da Coruña

Perspectiva Psico-xerontolóxica

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 03''  |  Visto: 769 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Relator/a: António M. Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto

Perspectivas en Atención de Enfermaría

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 57''  |  Visto: 764 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Relator/a: Carmen Fernández Alvarez
D.U.E. en Enfermaría. Colaboradora de Centros socio-sanitarios. Atención primaria de Saúde. SERGAS

Perspectiva desde la Xeragogía. Educación e saúde

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 17''  |  Visto: 891 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Relator/a: Rocio Castro Fontenla
Educadora Social do Centro de Día de Portas. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Perspectiva en Atención Médica

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  9' 38''  |  Visto: 764 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Relator/a: Luis A. Gonzalez Rodríguez
Director de Calidade de COSAGA

Debate e Achegas á mesa III

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  18' 19''  |  Visto: 793 veces
Modera: José María Cancela Carral
Universidad de Vigo

III Conferencia-Coloquio

Envellecemento rural, lonxevidade e necesidades especificas

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  39' 49''  |  Visto: 723 veces
Presenta: Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
Relator/a: Jean-Michel Caudron
Consultor de Enxeñaría Xerontolóxica. París, Francia

Envellecemento rural, lonxevidade e necesidades especificas (Debate)

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  10' 27''  |  Visto: 733 veces
Presenta: Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
Relator/a: Jean-Michel Caudron
Consultor de Enxeñaría Xerontolóxica. París, Francia

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

IV Mesa de traballo. Benestar Emocional e calidade de vida. Precisamos outros modelos de atención ou de apoio ás persoas?

Felicidade e vellez. Traballando coas emocións

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  14' 24''  |  Visto: 743 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Relator/a: Carlos Dosil Días
Psicólogo. Máster en Dirección de Programas e centros Socio sanitarios Xerontolóxico. Director Xerente do Complexo Terpéutico Xerontolóxico A Veiga. Profesor Asociado Universidade de Santiago de Compo

Estratexias familiares para o apoio e o benestar

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  14' 32''  |  Visto: 836 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Relator/a: Marcelo Eugenio Piña Morán
Dr. en Estudos Americanos, mención Pensamento e Cultura. Postdoutorado en Xerontolóxía social

Accións de coordinación social e termalismo saudable para a calidade de vida Área de Benestar

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  16' 16''  |  Visto: 729 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Relator/a: José Juan Cerdeira Lois
Director da UPD da Deputación de Ourense (Prácticas en empresas no estranxeiro)

Benestar e actividades físicas no envellecer saudable

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  2' 36''  |  Visto: 743 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Relator/a: Angel Casal Moldes
Lic. en Ciencias da Actividade física e o deporte. Fundación San Rosendo. Nigrán. Pontevedra

Benestar e actividades físicas no envellecer saudable (Continua)

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  15' 01''  |  Visto: 778 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Relator/a: Angel Casal Moldes
Lic. en Ciencias da Actividade física e o deporte. Fundación San Rosendo. Nigrán. Pontevedra

Debate e Achegas á mesa IV

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  16' 05''  |  Visto: 711 veces
Modera: Maria Augusta Pereira Mata
Instituto Politécnico Superior de Bragança

V mesa de traballo. Sociedade para o s. XXI. Como integrar Lonxevidade e romper estereotipos?

Well aging. Mitos, Iongevidad y cómo vivirla

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  19' 53''  |  Visto: 759 veces
Presenta: José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: José Ignacio Quinaldo Martin
Universidad de Aveiro. Portugal

Estereotipos, edadismo e dereitos

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  17' 36''  |  Visto: 738 veces
Presenta: José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: Carlos Alberto Leite Branco
Presidente de la Comssao de Proteçao l ldoso {CPI}. Associaçao Régional do Norte. Braga. Portugal

Intervención Xerontolóxica: Iniciativa Prometheus

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  11' 09''  |  Visto: 740 veces
Presenta: José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
Relator/a: Miguel Angle Vázquez Vázquez
Xeriatra e Xerontólogo Social. Universidade de Vigo

Debate e Achegas á mesa V

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  13' 39''  |  Visto: 729 veces
Modera: Isabel González-Abraldes Iglesias
Psicóloga. Centro Xeriátrico La Milagrosa

VI Conferencia coloquio clausura

Novos modelos de atención: Unidades Convivencia lles Xerontolóxicas

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  49' 05''  |  Visto: 772 veces
Presenta: José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Relator/a: Maria Teresa Sancho Castiello
Directora Científica de Fundación Matía Instituto

Lectura da acta dos premios outorgados durante o congreso

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  3' 09''  |  Visto: 755 veces
Presenta: José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Relator/a: Paula Mª Mañana Rendal
La Secretaria de la Sociedad Galega de Gerontología y Geriatría

Clausura: Intervención de José Carlos Millán Cañenti

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  3' 55''  |  Visto: 741 veces
Relator/a: José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Clausura: Intervención de José María Faílde

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  4' 04''  |  Visto: 859 veces
Relator/a: José María Faílde
Director da Área de Planificación do campus de Ourense, Universidade de Vigo

Clausura: Intervención Miguel Ángel Vázquez Vázquez

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 15''  |  Visto: 814 veces
Relator/a: Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente, Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría