XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Atención Sociosanitaria. Modelos de atención, coordinación e novas necesidades.

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

Conferencia-Coloquio de apertura

Persoas maiores, novas necesidades e respostas de atención sociosanitaria no s.XXI

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  26' 28''  |  Visto: 908 veces
Presenta: Maria D. Dapía Conde
Universidad de Vigo
Edgar Aguilera Gaona
Xeriatría. Director médico do Hospital Xeriátrico de Asunción. Instituto de Previsión Social (IPS), Paraguai

I Mesa de traballo. Coordinación Sociosanitaria en Atención en Centros Xeriátricos

Inauguración da I mesa de traballo

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  5' 40''  |  Visto: 826 veces
Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Experiencia de coordinación socio-sanitaria en Castela-León

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  19' 17''  |  Visto: 881 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Benedicto Caminero Pérez
Xefe de Servizo de Concertación da Dirección Xeral de Política Social e Atención á Dependencia. Xerencia de Servizos Sociais. Consellaría de Familia e Igualdade de Oportunidades de Castela-León

Utilidades da coordinación asistencial: práctica en Cataluña

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  15' 27''  |  Visto: 808 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Josefa Pérez Martínez
Directora dos centros socio-sanitarios Jaume Nadal Meroles e Terraferma

Necesidades sociais actuais e futuras en Coordinación asistencial dende a área sanitaria

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  20' 24''  |  Visto: 857 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
José Luis Jiménez
Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Presidente de él llustre Colegio Oficial de Médicos de Ourense

Situación en Galicia en coordinación asistencial: necesidades e estratexias clave dende a área sociosanitaria.

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  22' 23''  |  Visto: 776 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
José Manuel Pazos Seco

Debate e Achegas á mesa I

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 23''  |  Visto: 718 veces
Modera: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de D. Miguel Ángel Vázquez

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  4' 49''  |  Visto: 881 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente, Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de D. José Carlos Millán

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 24''  |  Visto: 736 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de Dª. Sofía Godoy

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  2' 41''  |  Visto: 813 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Sofía Godoy
concelleira de Servizos Sociais. Concello de Ourense

Inauguración. Intervención de D. Rosendo Fernández

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  5' 55''  |  Visto: 749 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Rosendo Fernández
Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense

Inauguración. Intervención de Dª. Coro Piñeiro Vázquez

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  11' 43''  |  Visto: 814 veces
Presenta: Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Coro Piñeiro Vázquez
Secretaria general de política social

Inauguración. Intervención de D. Virxilio Rodríguez Vázquez

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 17''  |  Visto: 779 veces
Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo

II Mesa de traballo. Cronicidade, sarcopenía e fraxilidade. Necesidades de coordinación sociosanitaria e abordaxe transdisciplinaria

Nutrición: Terapia e Dietética como tratamento en situacións especiais de cronicidade: demencias, sarcopenia, diarrea e úlceras por presión

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 58''  |  Visto: 815 veces
Sonia M. Barros Cerviño
Xeriatra Adxunta do Servizo de Xeriatría do Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo. Sergas.

Debate e Achegas á Mesa II

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  17' 12''  |  Visto: 836 veces
D Manuel Melero Brezo
Xeriatra Adxunto. Servizo de Xeriatría. Hospital Universitario Lucus AUgusti. Lugo. Sergas

III Mesa de traballo 6X6 ideas clave. Propostas para unha coordinación socio-sanitario necesaria: do inmediato a prézoo. Pensando

Perspectiva Social

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 25''  |  Visto: 809 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Maria José Vázquez Vázquez
Traballadora Social, CHOU

Perspectivas dende a rehabilitación funcional

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 49''  |  Visto: 966 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Rubén Grande González
Director do centro de Día de Oimbra. Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta. Prof. asociado da Universidade da Coruña

Perspectiva Psico-xerontolóxica

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 03''  |  Visto: 770 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
António M. Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto

Perspectivas en Atención de Enfermaría

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 57''  |  Visto: 766 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Carmen Fernández Alvarez
D.U.E. en Enfermaría. Colaboradora de Centros socio-sanitarios. Atención primaria de Saúde. SERGAS

Perspectiva desde la Xeragogía. Educación e saúde

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 17''  |  Visto: 915 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Rocio Castro Fontenla
Educadora Social do Centro de Día de Portas. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Perspectiva en Atención Médica

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  9' 38''  |  Visto: 767 veces
Presenta: Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Luis A. Gonzalez Rodríguez
Director de Calidade de COSAGA

Debate e Achegas á mesa III

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  18' 19''  |  Visto: 793 veces
Modera: José María Cancela Carral
Universidad de Vigo

III Conferencia-Coloquio

Envellecemento rural, lonxevidade e necesidades especificas

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  39' 49''  |  Visto: 724 veces
Presenta: Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
Jean-Michel Caudron
Consultor de Enxeñaría Xerontolóxica. París, Francia

Envellecemento rural, lonxevidade e necesidades especificas (Debate)

26 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  10' 27''  |  Visto: 733 veces
Presenta: Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
Jean-Michel Caudron
Consultor de Enxeñaría Xerontolóxica. París, Francia

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

IV Mesa de traballo. Benestar Emocional e calidade de vida. Precisamos outros modelos de atención ou de apoio ás persoas?

Felicidade e vellez. Traballando coas emocións

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  14' 24''  |  Visto: 743 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Carlos Dosil Días
Psicólogo. Máster en Dirección de Programas e centros Socio sanitarios Xerontolóxico. Director Xerente do Complexo Terpéutico Xerontolóxico A Veiga. Profesor Asociado Universidade de Santiago de Compo

Estratexias familiares para o apoio e o benestar

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  14' 32''  |  Visto: 836 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Marcelo Eugenio Piña Morán
Dr. en Estudos Americanos, mención Pensamento e Cultura. Postdoutorado en Xerontolóxía social

Accións de coordinación social e termalismo saudable para a calidade de vida Área de Benestar

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  16' 16''  |  Visto: 733 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
José Juan Cerdeira Lois
Director da UPD da Deputación de Ourense (Prácticas en empresas no estranxeiro)

Benestar e actividades físicas no envellecer saudable

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  2' 36''  |  Visto: 744 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Angel Casal Moldes
Lic. en Ciencias da Actividade física e o deporte. Fundación San Rosendo. Nigrán. Pontevedra

Benestar e actividades físicas no envellecer saudable (Continua)

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  15' 01''  |  Visto: 779 veces
Presenta: Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
Angel Casal Moldes
Lic. en Ciencias da Actividade física e o deporte. Fundación San Rosendo. Nigrán. Pontevedra

Debate e Achegas á mesa IV

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  16' 05''  |  Visto: 711 veces
Modera: Maria Augusta Pereira Mata
Instituto Politécnico Superior de Bragança

V mesa de traballo. Sociedade para o s. XXI. Como integrar Lonxevidade e romper estereotipos?

Well aging. Mitos, Iongevidad y cómo vivirla

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  19' 53''  |  Visto: 760 veces
Presenta: José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
José Ignacio Quinaldo Martin
Universidad de Aveiro. Portugal

Estereotipos, edadismo e dereitos

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  17' 36''  |  Visto: 740 veces
Presenta: José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
Carlos Alberto Leite Branco
Presidente de la Comssao de Proteçao l ldoso {CPI}. Associaçao Régional do Norte. Braga. Portugal

Intervención Xerontolóxica: Iniciativa Prometheus

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  11' 09''  |  Visto: 740 veces
Presenta: José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
Miguel Angle Vázquez Vázquez
Xeriatra e Xerontólogo Social. Universidade de Vigo

Debate e Achegas á mesa V

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  13' 39''  |  Visto: 732 veces
Modera: Isabel González-Abraldes Iglesias
Psicóloga. Centro Xeriátrico La Milagrosa

VI Conferencia coloquio clausura

Novos modelos de atención: Unidades Convivencia lles Xerontolóxicas

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  49' 05''  |  Visto: 773 veces
Presenta: José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Maria Teresa Sancho Castiello
Directora Científica de Fundación Matía Instituto

Lectura da acta dos premios outorgados durante o congreso

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  3' 09''  |  Visto: 771 veces
Presenta: José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Paula Mª Mañana Rendal
La Secretaria de la Sociedad Galega de Gerontología y Geriatría

Clausura: Intervención de José Carlos Millán Cañenti

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  3' 55''  |  Visto: 743 veces
José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Clausura: Intervención de José María Faílde

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  4' 04''  |  Visto: 863 veces
José María Faílde
Director da Área de Planificación do campus de Ourense, Universidade de Vigo

Clausura: Intervención Miguel Ángel Vázquez Vázquez

27 de xuño de 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 15''  |  Visto: 815 veces
Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente, Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría