III Xornada de Innovación en Xénero. Docencia e Investigación

Salón de graos, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Inauguración da xornada polo reitor da Universidade de Vigo

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  10' 24''  |  Visto: 649 veces
Presenta: Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor, Universidade de Vigo
Ponente: Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor, Universidade de Vigo
Ponente: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo

Clase inaugural

As boas alumnas ante os TFG: atrapadas entre a cultura comunicativa feminina e o androcentrismo
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  69' 38''  |  Visto: 747 veces
Presenta: Maria Jesús Fariña Busto
Profesora do departamento da Literatura Española, Universidade de Vigo
Ponente: Mercedes Bengoechea
Profesora de Sociolingüística, Universidade de Alcalá

Clase inaugural. Quenda de preguntas

As boas alumnas ante os TFG: atrapadas entre a cultura comunicativa feminina e o androcentrismo
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  15' 56''  |  Visto: 775 veces
Ponente: Mercedes Bengoechea
Profesora de Sociolingüística, Universidade de Alcalá

Perspectiva de xénero no Espazo Europeo de Educación Superior: Contidos docentes en Comunicación

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  13' 49''  |  Visto: 713 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: Isabel Menéndez Menéndez
Profesora Comunicación Audiovisual e Publicidade, Universidade de Burgos

Perspectiva de xénero no Espazo Europeo de Educación Superior: Contidos docentes en Comunicación

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  10' 53''  |  Visto: 749 veces
Ponente: Isabel Menéndez Menéndez
Profesora Comunicación Audiovisual e Publicidade, Universidade de Burgos
Ponente: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo

Introducindo a transversalidade da perspectiva de xénero nos novos formatos docentes

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  17' 37''  |  Visto: 828 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: Alba Castellsagué Bonada
Profesora, Universidade Autónoma de Barcelona
Ponente: María Mena Yuste
Profesora, Universidade Autónoma de Barcelona

Introducindo a transversalidade da perspectiva de xénero nos novos formatos docentes

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  5' 49''  |  Visto: 697 veces
Ponente: Alba Castellsagué Bonada
Profesora, Universidade Autónoma de Barcelona
Ponente: María Mena Yuste
Profesora, Universidade Autónoma de Barcelona

O xénero e a igualdade a través das cancións (Foro virtual de debate de vídeo on line)

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  11' 09''  |  Visto: 806 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: Djamil Tony Kahale Carrillo
Profesor, Universidade a Distancia de Madrid-UDIMA

O xénero e a igualdade a través das cancións (Foro virtual de debate de vídeo on line)

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  7' 08''  |  Visto: 670 veces
Ponente: Djamil Tony Kahale Carrillo
Profesor, Universidade a Distancia de Madrid-UDIMA

O cuidado e a provisión no proxecto docente universitario

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  18' 45''  |  Visto: 816 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: Enrico Mora Malo
Profesor, Universidade Autónoma de Barcelona

O cuidado e a provisión no proxecto docente universitario

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  4' 44''  |  Visto: 710 veces
Ponente: Enrico Mora Malo
Profesor, Universidade Autónoma de Barcelona

Necesidade de unha orientación académico-profesional non sexista. Un estudo con estudantes universitarios do primeiro curso do Campus de Ourense da UVigo

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  16' 10''  |  Visto: 707 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: Mª. Reyes Fernández González
Técnica Superior en Orientación Laboral, Universidade de Vigo

A representación da feminidade na literatura infantil. Unha análise do contido

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  8' 57''  |  Visto: 851 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: Carolina Herrero Schell
Universidade Complutense de Madrid

A representación da feminidade na literatura infantil. Unha análise do contido

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  4' 39''  |  Visto: 671 veces
Ponente: Carolina Herrero Schell
Universidade Complutense de Madrid

Feminidades e masculinidades intelixibles a través da práctica da violencia: unha análise do bullying dende a perspectiva do xénero postestructuralista

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  20' 27''  |  Visto: 752 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: María Victoria Carrera Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Feminidades e masculinidades intelixibles a través da práctica da violencia: unha análise do bullying dende a perspectiva do xénero postestructuralista

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  2' 13''  |  Visto: 696 veces
Presenta: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: María Victoria Carrera Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Análise do compromiso e da igualdade a través da historia audiovisual das mulleres universitarias galegas durante o Franquismo

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  20' 36''  |  Visto: 780 veces
Ponente: Ángel Rodríguez Gallardo
Profesor, Universidade de Vigo

Análise do compromiso e da igualdade a través da historia audiovisual das mulleres universitarias galegas durante o Franquismo

Perspectiva de Mª Mercedes Álvarez Lires
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  4' 39''  |  Visto: 704 veces
Ponente: María Mercedes Álvares Lires
Profesora de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

A difícil incursión da muller nas chamadas “profesións liberais”

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  17' 40''  |  Visto: 717 veces
Presenta: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo
Ponente: Mª Dorinda Mato Vázquez
Profesora, Universidade de A Coruña

A linguaxe non sexista na redacción normativa: da investigación á docencia

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  17' 59''  |  Visto: 816 veces
Presenta: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo
Ponente: Fernando Centenera Sánchez-Seco
Universidade de Alcalá

A linguaxe non sexista na redacción normativa: da investigación á docencia

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  3' 33''  |  Visto: 723 veces
Ponente: Fernando Centenera Sánchez-Seco
Universidade de Alcalá

Influencia de factores psicolóxicos e da educación científica na elección de estudos de enxeñaría

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  20' 41''  |  Visto: 743 veces
Presenta: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo
Ponente: María Mercedes Álvares Lires
Profesora de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Ponente: Francisco Javier Álvarez Lires

Influencia de factores psicolóxicos e da educación científica na elección de estudos de enxeñaría

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  10' 13''  |  Visto: 656 veces
Ponente: María Mercedes Álvares Lires
Profesora de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Ponente: Francisco Javier Álvarez Lires

A maternidade como sacrificio: Experiencias de maternidade en mulleres que exercen a prostitución

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  15' 15''  |  Visto: 833 veces
Ponente: Macarena Trujillo Cristoffanini
Universidade de Playa Ancha

Análise da violencia de xénero nos estudantes das universidades galegas

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  20' 14''  |  Visto: 755 veces
Presenta: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo
Ponente: Patricia Alonso Ruído
Universidade de Vigo

Análise da violencia de xénero nos estudantes das universidades galegas

Quenda de preguntas
13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  8' 23''  |  Visto: 769 veces
Ponente: Patricia Alonso Ruído
Universidade de Vigo

Feminismos a escena: prácticas artísticas postpornográficas

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  19' 06''  |  Visto: 724 veces
Presenta: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo
Ponente: Eugenia Romero Baamonde
Universidade de Vigo

Conclusións

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  19' 09''  |  Visto: 677 veces
Presenta: Anabel González Penín
Directora da Unidade de Igualdade., Universidade de Vigo.
Ponente: Mar F. Cendón
Investigadora , Universidade de Vigo

Peche e agradecementos

13 de dec. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  2' 54''  |  Visto: 653 veces
Ponente: Anabel González Penín
Directora da Área de Igualdade, Universidade de Vigo