Sistema Unificado de Xestión da Investigación

Plató Virtual, Edificio Fundición - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Xertionar Categorías

13 Abril 2010

Xestionar Listas de Difusión

13 Abril 2010

Xestionar Actividades

13 Abril 2010

Consultar Actividades

13 Abril 2010

Nova Actividade

13 Abril 2010

Xestionar Tipos de Entidade

13 Abril 2010

Xestionar Entidades Externas

13 Abril 2010

Xestionar Grupos de I+D

13 Abril 2010

Xestionar Demanda

13 Abril 2010

Consultar Entidades Externas

13 Abril 2010

Consultar Grupos de I+D

13 Abril 2010

Buscador da Oferta

13 Abril 2010

Nova Entidade Externa

13 Abril 2010

Nova Demanda

13 Abril 2010

Xestionar Contratos

13 Abril 2010

Tramitar Contratos

13 Abril 2010

Consultar Contratos

13 Abril 2010

Consultar os Meus Contratos

13 Abril 2010

Administrar Estudios

13 Abril 2010

Xestionar Solicitudes

13 Abril 2010

Consultar Solicitudes

13 Abril 2010

As Miñas Solicitudes

13 Abril 2010

Nova Solicitude

13 Abril 2010

Tramitar Solicitudes

13 Abril 2010

Novo Contrato

13 Abril 2010

Administrar listas de difusión

13 Abril 2010

Consultar Convocatorias

13 Abril 2010

Consultar Solicitudes asociadas ás convocatorias de axuda

13 Abril 2010

As Miñas Solicitudes

13 Abril 2010

Resolucións

13 Abril 2010

Nova Convocatoria

13 Abril 2010

Nova Solicitude

13 Abril 2010

Administrar organismos

13 Abril 2010

Administrar tipos de axudas propias

13 Abril 2010

Administrar tipos de solicitude

13 Abril 2010

Administrar identificadores de programa

13 Abril 2010

Xestionar Convocatorias

13 Abril 2010

Xestionar Solicitudes

13 Abril 2010

Tramitar Convocatorias 1

13 Abril 2010

Tramitar Convocatorias 2

13 Abril 2010

Tramitación de Solicitudes

13 Abril 2010

Xestionar Actividades de I+D

13 Abril 2010

Xestionar Informes de Seguimento

13 Abril 2010

Xestionar Alarmas

13 Abril 2010

Xestionar Calendario de Facturación

13 Abril 2010

Xestionar Datos Económicos

13 Abril 2010

Consultar Actividades de I+D

13 Abril 2010

As Miñas Actividades de I+D

13 Abril 2010

Nova Actividade de I+D

13 Abril 2010