Sistema Unificado de Xestión da Investigación

Plató Virtual, Edificio Fundición - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Xertionar Categorías

13/04/2010

Xestionar Listas de Difusión

13/04/2010

Xestionar Actividades

13/04/2010

Consultar Actividades

13/04/2010

Nova Actividade

13/04/2010

Xestionar Tipos de Entidade

13/04/2010

Xestionar Entidades Externas

13/04/2010

Xestionar Grupos de I+D

13/04/2010

Xestionar Demanda

13/04/2010

Consultar Entidades Externas

13/04/2010

Consultar Grupos de I+D

13/04/2010

Buscador da Oferta

13/04/2010

Nova Entidade Externa

13/04/2010

Nova Demanda

13/04/2010

Xestionar Contratos

13/04/2010

Tramitar Contratos

13/04/2010

Consultar Contratos

13/04/2010

Consultar os Meus Contratos

13/04/2010

Administrar Estudios

13/04/2010

Xestionar Solicitudes

13/04/2010

Consultar Solicitudes

13/04/2010

As Miñas Solicitudes

13/04/2010

Nova Solicitude

13/04/2010

Tramitar Solicitudes

13/04/2010

Novo Contrato

13/04/2010

Administrar listas de difusión

13/04/2010

Consultar Convocatorias

13/04/2010

Consultar Solicitudes asociadas ás convocatorias de axuda

13/04/2010

As Miñas Solicitudes

13/04/2010

Resolucións

13/04/2010

Nova Convocatoria

13/04/2010

Nova Solicitude

13/04/2010

Administrar organismos

13/04/2010

Administrar tipos de axudas propias

13/04/2010

Administrar tipos de solicitude

13/04/2010

Administrar identificadores de programa

13/04/2010

Xestionar Convocatorias

13/04/2010

Xestionar Solicitudes

13/04/2010

Tramitar Convocatorias 1

13/04/2010

Tramitar Convocatorias 2

13/04/2010

Tramitación de Solicitudes

13/04/2010

Xestionar Actividades de I+D

13/04/2010

Xestionar Informes de Seguimento

13/04/2010

Xestionar Alarmas

13/04/2010

Xestionar Calendario de Facturación

13/04/2010

Xestionar Datos Económicos

13/04/2010

Consultar Actividades de I+D

13/04/2010

As Miñas Actividades de I+D

13/04/2010

Nova Actividade de I+D

13/04/2010