Crise. Está a orixe no sistema? 19 de set. de 2011

Visto 2755 veces

Crise. Está a orixe no sistema?

Este curso tentará:
1. Que o alumnado sexa capaz de analizar críticamente o binomio riqueza/pobreza, na medida en que, construído históricamente non é estático e inevitable, senón que pode trasformarse de moitos xeitos.
2. Que comprenda os procesos de globalización económica e a configuración dun mundo polarizado e diverso.
3. Que relacione os procesos de desenvolvemento desigual e de reorganización territorial e a escala mundial e local.
4. Que tome conciencia activa do crecente proceso de pauperización do noso entorno inmediato.
5. Que adquira un compromiso solidario en favor dos empobrecidos e excluídos.

Relator/a: Tom Kucharz
Ecologistas en Acción

Vídeos da mesma serie
Soberanía alimentar
19 de set. de 2011
Quenda de preguntas
19 de set. de 2011
Débeda Externa
19 de set. de 2011
Antecedentes históricos
20 de set. de 2011
Crecemento Sustentable?
20 de set. de 2011
Globalización
20 de set. de 2011
Inmigración
21 de set. de 2011
Quenda de preguntas
21 de set. de 2011
Cuarto Mundo
Pobreza nos países desenvolvidos
21 de set. de 2011
Quenda de preguntas
22 de set. de 2011
Novos Movementos Globais
22 de set. de 2011
Quenda de preguntas
22 de set. de 2011
Software libre
23 de set. de 2011
ONG
23 de set. de 2011