De desenvolvementos tecnolóxicos, estudos culturais e novas formas de comunicación. Estamos asistindo a un cambio de paradigma nos Estudos de tradución? 10 de maio de 2017

Visto 620 veces

De desenvolvementos tecnolóxicos, estudos culturais e novas formas de comunicación. Estamos asistindo a un cambio de paradigma nos Estudos de tradución?

Conferencia

A conferencia responde á transformación teórica e metodológica que viviu a área científica de Tradución e Interpretación na última década, ofrecendo contidos teóricos procedentes das distintas fases de descrición, estudo e análise das actuais realidades socioprofesionales de éraa digital. O cal garante, desde o principio, a continuidade entre teoría e práctica.

Emilio Ortega Arjonilla
Catedrático de Traducción, Universidade de Málaga