Técnicas SVD para o diseño na industria aeroespacial 17 de abr. de 2009

Visto 3989 veces

Técnicas SVD para o diseño na industria aeroespacial

Niste Foro anual, as empresas invitadas plantearán problemas que surxen no seu ámbito e que son susceptibles de ser tratados mediante métodos matemáticos e numéricos: modelado, simulación de procesos e dispositivos, inxenería asistida por ordenador(CAE), etc. Entre outros presentaranse problemas relacionados con mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, transferencia de calor, acústica, electromagnetismo, finanzas cuantitativas, avaliación de impacto ambiental, etc.

Presenta: Carlos Vázquez Cendón
Profesor do Dept. de Matemáticas, Universidade da Coruña
Relator/a: Ángel Velázquez López
Micronics S.L., Madrid