Aproveitamento da enerxía do oleaxe en Galicia 17 de abr. de 2009

Visto 3632 veces

Aproveitamento da enerxía do oleaxe en Galicia

Niste Foro anual, as empresas invitadas plantearán problemas que surxen no seu ámbito e que son susceptibles de ser tratados mediante métodos matemáticos e numéricos: modelado, simulación de procesos e dispositivos, inxenería asistida por ordenador(CAE), etc. Entre outros presentaranse problemas relacionados con mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, transferencia de calor, acústica, electromagnetismo, finanzas cuantitativas, avaliación de impacto ambiental, etc.

Presenta: Carlos Vázquez Cendón
Profesor do Dept. de Matemáticas, Universidade da Coruña
Gerardo López Roibás
Norvento, Lugo