Valoración de derivados de tipos con modelos de mercado I 17 de abr. de 2009

Visto 3099 veces

Valoración de derivados de tipos con modelos de mercado I

Niste Foro anual, as empresas invitadas plantearán problemas que surxen no seu ámbito e que son susceptibles de ser tratados mediante métodos matemáticos e numéricos: modelado, simulación de procesos e dispositivos, inxenería asistida por ordenador(CAE), etc. Entre outros presentaranse problemas relacionados con mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, transferencia de calor, acústica, electromagnetismo, finanzas cuantitativas, avaliación de impacto ambiental, etc.

Presenta: José Manuel Vega de Prada
Catedrático da Escola de Enxenieiros Aeronaúticos, Politécnica de Madrid
Carlos Vázquez Cendón
Profesor do Dept. de Matemáticas, Universidade da Coruña