Apertura 17 de abr. de 2009

Visto 4441 veces

Apertura

Niste Foro anual, as empresas invitadas plantearán problemas que surxen no seu ámbito e que son susceptibles de ser tratados mediante métodos matemáticos e numéricos: modelado, simulación de procesos e dispositivos, inxenería asistida por ordenador(CAE), etc. Entre outros presentaranse problemas relacionados con mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, transferencia de calor, acústica, electromagnetismo, finanzas cuantitativas, avaliación de impacto ambiental, etc.

Alberto Gago Rodríguez
Rector, Universidade de Vigo
Pedro Arias
Director da Escola de Enxeñeiros de Minas, Universidade de Vigo
Edita de Lorenzo
Enlace de igualdade de Atlanttic, Universidade de Vigo