Apertura 17 de abr. de 2009

Visto 4433 veces

Apertura

Niste Foro anual, as empresas invitadas plantearán problemas que surxen no seu ámbito e que son susceptibles de ser tratados mediante métodos matemáticos e numéricos: modelado, simulación de procesos e dispositivos, inxenería asistida por ordenador(CAE), etc. Entre outros presentaranse problemas relacionados con mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, transferencia de calor, acústica, electromagnetismo, finanzas cuantitativas, avaliación de impacto ambiental, etc.

Relator/a: Alberto Gago Rodríguez
Rector, Universidade de Vigo
Relator/a: Pedro Arias
Director da Escola de Enxeñeiros de Minas, Universidade de Vigo
Relator/a: Edita de Lorenzo
Directora da Escola Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Universidade de Vigo