VI Xornada de Innovación Educativa. 2012

Organiza: Área de Formación e Innovación Educativa

Inauguración

Inauguración da xornada

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  3' 03''  |  Visto: 1096 veces
Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor, Universidade de Vigo

Conferencia Inaugural

Presentación de Ernest R. Sotomayor

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  2' 37''  |  Visto: 1543 veces
Ignacio Barcia Rodríguez
Vicerreitor de Alumnado, Docencia e Calidade, Universidade de Vigo

Social Media, a nova linguaxe na educación

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  47' 17''  |  Visto: 1124 veces
Ernest R. Sotomayor
Profesor da Facultade de Periodismo, Universidade de Columbia

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  21' 32''  |  Visto: 1110 veces
Ernest R. Sotomayor
Profesor da Facultade de Periodismo, Universidade de Columbia

A1: Innovación como mellora da práctica docente

A perspectiva de xénero nas ciencias experimentais : A ciencia nuclear

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  7' 04''  |  Visto: 1122 veces
María Mercedes Álvares Lires
Profesora de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Evaluación dos aprendizaxes e do traballo en grupo utilizando rúbricas: Unha experiencia innovadora intercampus.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  9' 52''  |  Visto: 1154 veces
Manuela Raposo Rivas
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Achegas das Historias de Vida. A construción da historia da escola recente

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 27''  |  Visto: 1205 veces
Silvana Longueira Matos
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Educación, emocións e afectividade a través do arte

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  6' 39''  |  Visto: 1307 veces
Maria del Carmen Gutierrez Moar
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Experiencia sobre a utilización do entorno cultural como recurso didáctico na formación do profesorado de educación infantil

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  9' 45''  |  Visto: 1216 veces
Begoña Bas
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña

A colaboración Escoa-Universidade no incremento das competencias profesionais dos e das estudantes de Maxisterio

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  8' 36''  |  Visto: 1132 veces
Elena Gonzalez Alfaya
Profesora do Departamento de Educación, Universidade de Córdoba

Evaluación da percepción da adquisición das competencias on-line. Unha ferramenta para a mellora continua das guías docentes

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 02''  |  Visto: 1200 veces
Eva Maria Espiñeira Bellon
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña

Análisis dun edublog colaborativo como estratexia de ensino-aprendizaxe na educación superior

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 56''  |  Visto: 1257 veces
Maria Carmen Cid Manzano
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Sesión A1: Innovación como mellora na práctica educativa. Preguntas.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  40' 46''  |  Visto: 1171 veces

B1: Innovación no ámbito científico tecnolóxico

Uso do contrato de apredizaxe nunha materia teórico-práctica de fisioterapia.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  8' 54''  |  Visto: 1157 veces
Iris Machado
Profesora da Facultade de Fisioterapia, Universidad de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  4' 13''  |  Visto: 1136 veces
Iris Machado
Profesora da Facultade de Fisioterapia, Universidad de Vigo

Aprender investigando no laboratorio

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  8' 35''  |  Visto: 1648 veces
Claudio Cameselle
Profesor, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  2' 14''  |  Visto: 1608 veces
Claudio Cameselle
Profesor, Universidade de Vigo

O artigo científico como ferramenta didáctica no proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias e tecnoloxías.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  11' 42''  |  Visto: 1200 veces
Julia Serra
Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  1' 19''  |  Visto: 1078 veces
Julia Serra
Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo

Internet como ferramenta en seminarios: aplicación de google sites a unha webquest

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  12' 54''  |  Visto: 1129 veces
Carlos Ulloa Sande
Profesor do área de máquinas e motores térmicos , E.T.S. Enxeñeiros Industriais

Ensino-aprendizaxe académico e científico, ¡ quen sabe onde exerceremos !

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  13' 10''  |  Visto: 1250 veces
Elisa González-Romero
Investigador de Química Analítica e Alimentaria, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  1' 25''  |  Visto: 1066 veces
Elisa González-Romero
Investigador de Química Analítica e Alimentaria, Universidade de Vigo

Análisis cualitativo na adaptación de novas materias ao EEES.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  12' 30''  |  Visto: 1204 veces
Alicia Perez-Alonso
Profesora da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais , Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  7' 47''  |  Visto: 1089 veces
Alicia Perez-Alonso
Profesora da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais , Universidade de Vigo

A acción tutorial no Grado de Bioloxía: unha ferramenta para a mellora do rendemento académico.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  17' 11''  |  Visto: 1208 veces
Jesús Manuel Míguez Miramontes
Decano da Facultade de Biología, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  12' 29''  |  Visto: 1009 veces
Jesús Manuel Míguez Miramontes
Decano da Facultade de Biología, Universidade de Vigo

Novas metodoloxías no ensino tridimensional da Fotogrametría

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  14' 02''  |  Visto: 1441 veces
Cristina Allende Prieto
Profesora de Explotación e Prospección de Minas, Universidad de Oviedo

A2: Innovación no ámbito xurídico social

Estratexias de innovación no ensino do Dereito en España: o exemplo das law schools estadounidenses.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 57''  |  Visto: 1185 veces
Alexandra Rengel
Abogada, Mercado & Rengel

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  5' 23''  |  Visto: 1243 veces
Alexandra Rengel
Abogada, Mercado & Rengel

O aprendizaxe por competencias no ámbito das Ciencias Xurídicas: unha proposta metodolóxica .

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  16' 03''  |  Visto: 1127 veces
Victoria Picatoste
Profesora de Ciencias Xurídicas, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  15' 24''  |  Visto: 1142 veces
Victoria Picatoste
Profesora de Ciencias Xurídicas, Universidade de Vigo

O Máster Universitario en Abogacia na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  15' 53''  |  Visto: 1295 veces
Luis Miguel Muleiro
Profesor de Dereito Financeiro e Tributario, Universidade de Vigo

O uso de novas tecnoloxías para o ensino dunha asignatura de máster non presencial: a súa aplicación ao ámbito xurídico

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  15' 54''  |  Visto: 1122 veces
Jaime Aneiros Pereira
Profesor de Dereito Financiero e Tributario, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 32''  |  Visto: 1035 veces
Jaime Aneiros Pereira
Profesor de Dereito Financiero e Tributario, Universidade de Vigo

Claves para o tratamento dos dereitos humanos como unha competencia transversal, e como materia específica nos plans de estudos baixo os criterios do EEES

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  17' 20''  |  Visto: 1128 veces
Beatriz Barreiro
Profesora, Universidade Rey Juan Carlos

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  7' 36''  |  Visto: 1069 veces
Beatriz Barreiro
Profesora, Universidade Rey Juan Carlos

Aprendizaxe basado en mini-proxectos experimentais nas materias de física dos graos de enxeñaría.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  14' 33''  |  Visto: 1548 veces
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo

B2: Innovación no ámbito científico tecnolóxico

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  7' 29''  |  Visto: 1109 veces
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo

Motivación baseada en retos aplicada a asignaturas técnicas de enxeñaría

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 55''  |  Visto: 1825 veces
David Patiño Vilas
Profesor de Enxeñaría Térmica, Universidade de Vigo

Aplicación do aprendizaxe baseado en proxectos na asignatura “Enerxía da Biomasa” para a súa adaptación ao EEES

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 12''  |  Visto: 1171 veces
José Luis Míguez Tabares
Profesor Titular da Universidade de Vigo, Dpto. de Enx. Mecánica

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  5' 48''  |  Visto: 1112 veces
José Luis Míguez Tabares
Profesor Titular da Universidade de Vigo, Dpto. de Enx. Mecánica

Aprender xogando: fundamentos de termografía en asignaturas de Teledetección

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  12' 55''  |  Visto: 1103 veces
Iñigo Cuiñas
Subdir. E. Enx. Telecomunicación, Univ. de Vigo

Experiencia docente da aplicación de recursos virtuais na asignatura Materiais de Construcción

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 40''  |  Visto: 1094 veces
Diego Vergara
Profesor, Universidade de Salamanca

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  3' 30''  |  Visto: 1035 veces
Diego Vergara
Profesor, Universidade de Salamanca

Estudando mecánica con Python

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  15' 09''  |  Visto: 1096 veces
Alberto Ramil
Profesor, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  4' 16''  |  Visto: 1052 veces
Alberto Ramil
Profesor, Universidade de Vigo

Diseño da metodoloxía aprendizaxe-servicio no área de construccións arquitectónicas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  13' 00''  |  Visto: 1081 veces
María del Carmen Yenes Varela
Profesora, Universidade de Burgos

Novas metodoloxías para mellorar aa visión espacial do alumnado: a radioloxía industrial

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 56''  |  Visto: 1232 veces
Diego Vergara
Profesor, Universidade de Salamanca

A3: Innovación no ámbito humanístico

Dificultades no deseño dun proxecto de aprendizaxe colaborativa para a aula de traducción científico-técnica

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  14' 55''  |  Visto: 1105 veces
María Teresa Veiga
Profesora de Tradución, Universidade de Vigo

Os programas intensivos Erasmus: adquisición de competencias transversais en contexto internacional

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  13' 08''  |  Visto: 1115 veces
Susana Cruces
Profesora da Facultade de Filoloxía e Traducción, Universidade de Vigo

O ensino da Ciencia Política e o Dereito a través das manifestacións culturais contemporáneas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  18' 40''  |  Visto: 1161 veces
Rosa María Ricoy Casas
Doctora cum laude por unanimidad en Dereito, Universidade de Vigo

A aplicación da perspectiva de xénero en materias de Filosofía

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  11' 04''  |  Visto: 1243 veces
Carmen Armada Olleros
Profesora de estudios de Xénero, Universidade de Vigo

O coñecemento da historia a través do cinema: o caso de Germinal

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  12' 24''  |  Visto: 1190 veces
Margarita Barral
Doutora Europea de Historia, Universidade de Santiago de Compostela

Sesión A3: Innovación no ámbito humanístico . Preguntas.

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  5' 24''  |  Visto: 1035 veces

B3: Innovación no ámbito xurídico social

Perspectiva de xénero na docencia universitaria: unha experiencia en Econometría

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  11' 16''  |  Visto: 1180 veces
Ana Iglesias Casal
Profesora de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Santiago de Compostela

A calidade na educación superior: o modelo EFQM, unha experiencia aplicada

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  10' 04''  |  Visto: 1211 veces
Jesús Ferreiro
Profesor, Universidade da Coruña

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  5' 40''  |  Visto: 1148 veces
Jesús Ferreiro
Profesor, Universidade da Coruña

A prensa dixital como instrumento de traballo na actividade docente

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  7' 58''  |  Visto: 1114 veces
Nélida Lamelas
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela

O recurso aos materiais audiovisuais na Historia Económica

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  14' 39''  |  Visto: 1236 veces
Jesús Mirás
Profesor, Universidade da Coruña

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  2' 30''  |  Visto: 1117 veces
Jesús Mirás
Profesor, Universidade da Coruña

Capital humano e capital estructural en máster no presenciais: innovacións clave para o éxito

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  11' 13''  |  Visto: 1062 veces
Miguel González
Doutor Europeo en Xestión e Dirección de Empresas, Universidade de Vigo

Preguntas

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  6' 33''  |  Visto: 1026 veces
Miguel González
Doutor Europeo en Xestión e Dirección de Empresas, Universidade de Vigo

Implantación do EEES no grao de Turismo. Evaluación do rendemento e satisfacción do estudante: estudo dun caso

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  14' 07''  |  Visto: 1193 veces
Maria Dolores Rivero
Ex-Directora, Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Universidade de Vigo
Organiza: Brais Martinez Silvosa
Bolseiro UvigoTV, Universidade de Vigo

Clausura

Clausura da xornada

28 de xuño de 2012
  Vídeo  |  Español  |  1' 40''  |  Visto: 1121 veces
Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo