Probabilidade e Estatística

Escola Técnica Superior de Enxeñería de Telecomunicación - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Teoría da probabilidade

PE.T1.01.v01

Presentación. Fenómenos deterministas e aleatorios
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.02.v01

Álxebra de sucesos: definicións
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.03.v01

Álxebra de sucesos: relacións e operacións
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.04.v01

Concepto de probabilidade: definición clásica, definición frecuencial
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.05.v01

Concepto de probabilidade: definición axiomática
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.06.v01

Probabilidade condicionada
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.07.v01

Independencia
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.08.v01

Regla do producto
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.09.v01

Teorema das probabilidades totais
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.10.v01

Teorema de Bayes
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Variables aleatorias unidimensionais

PE.T2.01.v1

Concepto de variable aleatoria
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.02.v1

Función de distribución
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.03.v1

Propiedades da función de distribución
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.04.v1

Función de densidade de probabilidade
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.05.v1

Propiedades da función de densidade de probabilidade
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.06.v1

Función de masa de probabilidade e función de densidade de probabilidade para variables aleatorias discretas e mixtas
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.07.v1

Algunhas distribucións discretas: Bernoulli, binomial e xeométrica
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.08.v1

Algunhas distribucións continuas: uniforme, exponencial, Rayleigh e normal
17 de xan. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.09.v1

Transformación de variables aleatorias: caso xeral
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.10.v1

Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de distribución
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.11.v1

Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de densidad de probabilidade
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.12.v1

Transformación de variables aleatorias: aplicación do teorema fundamental
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.13.v1

Transformación de variables aleatorias: transformación escalonada
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.14.v1

Transformación de variables aleatorias unidimensionais: tramos constantes
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.15.v1

Transformación de variables aleatorias unidimensionais: conclusions
13 de feb. de 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.16.v1

Índices de localización
19 de feb. de 2014
    Vídeo  |  Español  (13' 01'')  |  Visto: 118 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.17.v1

Cálculo de esperanzas
19 de feb. de 2014
    Vídeo  |  Español  (14' 35'')  |  Visto: 141 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.18.v1

Índices de dispersión
19 de feb. de 2014
    Vídeo  |  Español  (8' 18'')  |  Visto: 112 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Vectores aleatorios

PE.T3.01.v1

Función de distribución dun vector aleatorio
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.02.v1

Función de densidade dun vector aleatorio
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.03.v1

Masas de probabilidade
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.04.v1

Funcións marxinais
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.05.v1

Distribucións condicionais e teorema das probabilidades totais
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.06.v1

Xeneralización de probabilidade condicionada e versión continua do teorema das probabilidades totais
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.07.v1

Independencia estadística entre variables aleatorias
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.08.v1

Transformacións de VA bidimensionais: transformacións multivariantes
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.09.v1

Transformacións de VA bidimensionais: cambio de dimensión
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.10.v1

Correlación
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.11.v1

Regresión
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.12.v1

Normalidade n-dimensional
13 de feb. de 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Estimación e teoremas límite

PE.T4.01.v01

Introducción. Mostra e poboación
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.02.v01

Estimadores. Estimación da media e da varianza
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.03.v01

Sucesións de Variables Aleatorias. Leis dos grandes números
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.04.v01

Teorema central do límite. Versión continua
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.05.v01

Teorema central do límite. Versión discreta
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Procesos estocásticos

PE.T5.01.v01

Concepto de proceso estocástico. Realizacións
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.02.v01

Funcións de distribución e de densidade de un proceso estocástico
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.03.v01

Estatísticos dun proceso estocástico
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.04.v01

Estacionariedade de un proceso estocástico
20 de mar. de 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación