Probabilidade e Estatística

Teoría da probabilidade

PE.T1.01.v01

Presentación. Fenómenos deterministas e aleatorios
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (5' 52'')  |  Visto: 675 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.02.v01

Álxebra de sucesos: definicións
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (5' 45'')  |  Visto: 1602 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.03.v01

Álxebra de sucesos: relacións e operacións
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 55'')  |  Visto: 512 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.04.v01

Concepto de probabilidade: definición clásica, definición frecuencial
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (9' 58'')  |  Visto: 961 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.05.v01

Concepto de probabilidade: definición axiomática
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (8' 01'')  |  Visto: 626 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.06.v01

Probabilidade condicionada
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 34'')  |  Visto: 608 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.07.v01

Independencia
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 53'')  |  Visto: 427 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.08.v01

Regla do producto
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 03'')  |  Visto: 321 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.09.v01

Teorema das probabilidades totais
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (5' 28'')  |  Visto: 429 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T1.10.v01

Teorema de Bayes
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (6' 44'')  |  Visto: 310 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Variables aleatorias unidimensionais

PE.T2.01.v1

Concepto de variable aleatoria
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (10' 36'')  |  Visto: 2104 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.02.v1

Función de distribución
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 18'')  |  Visto: 846 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.03.v1

Propiedades da función de distribución
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 37'')  |  Visto: 424 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.04.v1

Función de densidade de probabilidade
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (9' 01'')  |  Visto: 517 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.05.v1

Propiedades da función de densidade de probabilidade
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (6' 41'')  |  Visto: 390 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.06.v1

Función de masa de probabilidade e función de densidade de probabilidade para variables aleatorias discretas e mixtas
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (10' 37'')  |  Visto: 1436 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.07.v1

Algunhas distribucións discretas: Bernoulli, binomial e xeométrica
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 12'')  |  Visto: 1344 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.08.v1

Algunhas distribucións continuas: uniforme, exponencial, Rayleigh e normal
17 de xan. de 2014
  Vídeo  |  Español  (11' 53'')  |  Visto: 271 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.09.v1

Transformación de variables aleatorias: caso xeral
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (10' 44'')  |  Visto: 352 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.10.v1

Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de distribución
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (9' 04'')  |  Visto: 1278 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.11.v1

Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de densidad de probabilidade
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (11' 28'')  |  Visto: 1106 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.12.v1

Transformación de variables aleatorias: aplicación do teorema fundamental
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 55'')  |  Visto: 228 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.13.v1

Transformación de variables aleatorias: transformación escalonada
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (5' 39'')  |  Visto: 181 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.14.v1

Transformación de variables aleatorias unidimensionais: tramos constantes
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (8' 13'')  |  Visto: 168 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.15.v1

Transformación de variables aleatorias unidimensionais: conclusions
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 18'')  |  Visto: 164 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.16.v1

Índices de localización
19 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 01'')  |  Visto: 205 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.17.v1

Cálculo de esperanzas
19 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (14' 35'')  |  Visto: 220 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.18.v1

Índices de dispersión
19 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (8' 18'')  |  Visto: 185 veces
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Vectores aleatorios

PE.T3.01.v1

Función de distribución dun vector aleatorio
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (10' 14'')  |  Visto: 612 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.02.v1

Función de densidade dun vector aleatorio
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 47'')  |  Visto: 1512 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.03.v1

Masas de probabilidade
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (11' 00'')  |  Visto: 929 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.04.v1

Funcións marxinais
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (14' 58'')  |  Visto: 990 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.05.v1

Distribucións condicionais e teorema das probabilidades totais
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 47'')  |  Visto: 1240 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.06.v1

Xeneralización de probabilidade condicionada e versión continua do teorema das probabilidades totais
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (16' 19'')  |  Visto: 1002 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.07.v1

Independencia estadística entre variables aleatorias
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 45'')  |  Visto: 785 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.08.v1

Transformacións de VA bidimensionais: transformacións multivariantes
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 48'')  |  Visto: 918 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.09.v1

Transformacións de VA bidimensionais: cambio de dimensión
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 59'')  |  Visto: 201 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.10.v1

Correlación
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (6' 13'')  |  Visto: 169 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.11.v1

Regresión
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (8' 52'')  |  Visto: 140 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.12.v1

Normalidade n-dimensional
13 de feb. de 2014
  Vídeo  |  Español  (7' 36'')  |  Visto: 134 veces
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Estimación e teoremas límite

PE.T4.01.v01

Introducción. Mostra e poboación
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (8' 39'')  |  Visto: 1111 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.02.v01

Estimadores. Estimación da media e da varianza
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (15' 59'')  |  Visto: 1002 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.03.v01

Sucesións de Variables Aleatorias. Leis dos grandes números
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (16' 34'')  |  Visto: 803 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.04.v02

Teorema central do límite. Versión continua
7 de dec. de 2020
  Vídeo  |  Español  (10' 03'')  |  Visto: 72 veces

PE.T4.05.v01

Teorema central do límite. Versión discreta
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (13' 27'')  |  Visto: 643 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Procesos estocásticos

PE.T5.01.v01

Concepto de proceso estocástico. Realizacións
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (9' 13'')  |  Visto: 1229 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.02.v01

Funcións de distribución e de densidade de un proceso estocástico
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (12' 25'')  |  Visto: 1038 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.03.v01

Estatísticos dun proceso estocástico
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (9' 05'')  |  Visto: 945 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.04.v01

Estacionariedade de un proceso estocástico
20 de mar. de 2014
  Vídeo  |  Español  (11' 37'')  |  Visto: 865 veces
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación