Probabilidade e Estatística

Escola Técnica Superior de Enxeñería de Telecomunicación - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende) - Campus de Vigo

Variables aleatorias unidimensionais

PE.T2.01.v1

Concepto de variable aleatoria
17 Xaneiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.06.v1

Función de masa de probabilidade e función de densidade de probabilidade para variables aleatorias discretas e mixtas
17 Xaneiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.07.v1

Algunhas distribucións discretas: Bernoulli, binomial e xeométrica
17 Xaneiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.10.v1

Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de distribución
13 Febreiro 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T2.11.v1

Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de densidad de probabilidade
13 Febreiro 2014
Ignacio Alonso Alonso
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Vectores aleatorios

PE.T3.02.v1

Función de densidade dun vector aleatorio
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.03.v1

Masas de probabilidade
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.04.v1

Funcións marxinais
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.05.v1

Distribucións condicionais e teorema das probabilidades totais
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.06.v1

Xeneralización de probabilidade condicionada e versión continua do teorema das probabilidades totais
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.07.v1

Independencia estadística entre variables aleatorias
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T3.08.v1

Transformacións de VA bidimensionais: transformacións multivariantes
13 Febreiro 2014
Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Estimación e teoremas límite

PE.T4.01.v01

Introducción. Mostra e poboación
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.02.v01

Estimadores. Estimación da media e da varianza
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.03.v01

Sucesións de Variables Aleatorias. Leis dos grandes números
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.04.v01

Teorema central do límite. Versión continua
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T4.05.v01

Teorema central do límite. Versión discreta
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Procesos estocásticos

PE.T5.01.v01

Concepto de proceso estocástico. Realizacións
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.02.v01

Funcións de distribución e de densidade de un proceso estocástico
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.03.v01

Estatísticos dun proceso estocástico
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

PE.T5.04.v01

Estacionariedade de un proceso estocástico
20 Marzo 2014
José Ramón Fernández Bernárdez
Profesor do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación