PE.T1.04.v01 17 de xan. de 2014

Visto 684 veces

PE.T1.04.v01

Concepto de probabilidade: definición clásica, definición frecuencial

Concepto de probabilidade: definición clásica, definición frecuencial

Ponente: Artemio Mojón Ojea
Profesor do departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación

Vídeos da mesma serie
PE.T1.01.v01
Presentación. Fenómenos deterministas e aleatorios
17 de xan. de 2014
PE.T1.02.v01
Álxebra de sucesos: definicións
17 de xan. de 2014
PE.T1.03.v01
Álxebra de sucesos: relacións e operacións
17 de xan. de 2014
PE.T1.04.v01
Concepto de probabilidade: definición clásica, definición frecuencial
17 de xan. de 2014
PE.T1.05.v01
Concepto de probabilidade: definición axiomática
17 de xan. de 2014
PE.T1.06.v01
Probabilidade condicionada
17 de xan. de 2014
PE.T1.07.v01
Independencia
17 de xan. de 2014
PE.T1.08.v01
Regla do producto
17 de xan. de 2014
PE.T1.09.v01
Teorema das probabilidades totais
17 de xan. de 2014
PE.T1.10.v01
Teorema de Bayes
17 de xan. de 2014
PE.T2.01.v1
Concepto de variable aleatoria
17 de xan. de 2014
PE.T2.02.v1
Función de distribución
17 de xan. de 2014
PE.T2.03.v1
Propiedades da función de distribución
17 de xan. de 2014
PE.T2.04.v1
Función de densidade de probabilidade
17 de xan. de 2014
PE.T2.05.v1
Propiedades da función de densidade de probabilidade
17 de xan. de 2014
PE.T2.06.v1
Función de masa de probabilidade e función de densidade de probabilidade para variables aleatorias discretas e mixtas
17 de xan. de 2014
PE.T2.07.v1
Algunhas distribucións discretas: Bernoulli, binomial e xeométrica
17 de xan. de 2014
PE.T2.08.v1
Algunhas distribucións continuas: uniforme, exponencial, Rayleigh e normal
17 de xan. de 2014
PE.T2.09.v1
Transformación de variables aleatorias: caso xeral
13 de feb. de 2014
PE.T2.10.v1
Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de distribución
13 de feb. de 2014
PE.T2.11.v1
Transformación de variables aleatorias: cálculo da función de densidad de probabilidade
13 de feb. de 2014
PE.T2.12.v1
Transformación de variables aleatorias: aplicación do teorema fundamental
13 de feb. de 2014
PE.T2.13.v1
Transformación de variables aleatorias: transformación escalonada
13 de feb. de 2014
PE.T2.14.v1
Transformación de variables aleatorias unidimensionais: tramos constantes
13 de feb. de 2014
PE.T2.15.v1
Transformación de variables aleatorias unidimensionais: conclusions
13 de feb. de 2014
PE.T2.16.v1
Índices de localización
19 de feb. de 2014
PE.T2.17.v1
Cálculo de esperanzas
19 de feb. de 2014
PE.T2.18.v1
Índices de dispersión
19 de feb. de 2014
PE.T3.01.v1
Función de distribución dun vector aleatorio
13 de feb. de 2014
PE.T3.02.v1
Función de densidade dun vector aleatorio
13 de feb. de 2014
PE.T3.03.v1
Masas de probabilidade
13 de feb. de 2014
PE.T3.04.v1
Funcións marxinais
13 de feb. de 2014
PE.T3.05.v1
Distribucións condicionais e teorema das probabilidades totais
13 de feb. de 2014
PE.T3.06.v1
Xeneralización de probabilidade condicionada e versión continua do teorema das probabilidades totais
13 de feb. de 2014
PE.T3.07.v1
Independencia estadística entre variables aleatorias
13 de feb. de 2014
PE.T3.08.v1
Transformacións de VA bidimensionais: transformacións multivariantes
13 de feb. de 2014
PE.T3.09.v1
Transformacións de VA bidimensionais: cambio de dimensión
13 de feb. de 2014
PE.T3.10.v1
Correlación
13 de feb. de 2014
PE.T3.11.v1
Regresión
13 de feb. de 2014
PE.T3.12.v1
Normalidade n-dimensional
13 de feb. de 2014
PE.T4.01.v01
Introducción. Mostra e poboación
20 de mar. de 2014
PE.T4.02.v01
Estimadores. Estimación da media e da varianza
20 de mar. de 2014
PE.T4.03.v01
Sucesións de Variables Aleatorias. Leis dos grandes números
20 de mar. de 2014
PE.T4.04.v02
Teorema central do límite. Versión continua
7 de dec. de 2020
PE.T4.05.v01
Teorema central do límite. Versión discreta
20 de mar. de 2014
PE.T5.01.v01
Concepto de proceso estocástico. Realizacións
20 de mar. de 2014
PE.T5.02.v01
Funcións de distribución e de densidade de un proceso estocástico
20 de mar. de 2014
PE.T5.03.v01
Estatísticos dun proceso estocástico
20 de mar. de 2014
PE.T5.04.v01
Estacionariedade de un proceso estocástico
20 de mar. de 2014