8. O afundimento da Teoría da Literatura 28 de abr. de 2015

Visto 11401 veces

8. O afundimento da Teoría da Literatura

Exponse nesta lección as razóns polas cales actualmente estamos diante dun explícito afundimento da Teoría, no ámbito xeral das Ciencias Humanas, e, no caso particular da Literatura, ante un patente afundimento da Teoría da Literatura, debido a que os estudos universitarios de literatura convertíronse nun vertedoiro de ideoloxías postmodernas. Insístese en que, debido á pluralidade e especificidade que esixen as Ciencias, a Universidade convírtese nunha institución deficiente e impotente, inadecuada e incluso aberrante, para o seu desenvolvemento. Prodúcese unha deserción das Ciencias da Universidade. Aquí plantéase, contra a posmodernidade, que concíbese como unha retórica e unha tropoloxía, cuxa intención é reducir a Ciencia a unha cultura (estudos culturais, que nin son estudos nin son culturais), unha Gnoseoloxía da Literatura de fundamento materialista, baseada nunha Ontoloxía igualmente materialista, cuxas realidades son o autor, a obra, o lector e o intérprete ou transductor. Examínanse os Principios e Modos das Ciencias, e explícanse os Modos científicos trascendentais de coñecemento literario: Descriptivismo, Teoreticismo, Adecuacionismo e Circularismo.

Jesús G. Maestro
Profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Uvigo