3. Definicións de Literatura, Teoría da Literatura e Crítica da Literatura 17 de mar. de 2015

Visto 10425 veces

3. Definicións de Literatura, Teoría da Literatura e Crítica da Literatura

Exponse neste video unha definición de Literatura, de Teoría da Literatura e de Crítica da Literatura, según o Materialismo Filosófico. A Literatura é unha construcción humana e racional, que ábrese camiño cara ça liberdade a través da loita e o enfrontamento dialéctico, que emprega signos do sistema lingüístico, ós que confire un valor estético e otorga un estatuto de ficción, e que desenrólase a través dun proceso comunicativo de dimensións históricas, xeográficas e políticas, cuxas figuras fundamentais son o autor, a obra, o lector e o intérprete ou transductor.

Jesús G. Maestro
Profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Uvigo