Approaches to the sound documentary. Session 2 23 de nov. de 2010

Visto 2013 veces

Approaches to the sound documentary. Session 2

Part 3

Este taller explora o xénero do documental sonoro e proporciona ferramentas básicas para escribir un guión dramático para este medio. A profesora Merlinda Bobis ensina este taller introdutorio a un grupo de estudantes do Transnational Story Hub na OU. de Vigo, que producirá un documental sonoro sobre a súa cidade costeira a estrearse en marzo de 2012. Utilizando exemplos das súas propias producións para ilustrar certas estratexias e técnicas narrativas a profesora Bobis abre o taller cunha discusión sobre as definicións de radionovela. O taller examina posibles estruturas narrativas, como unidade orgánica, o tempo e o espazo, e estratexias narrativas como o uso do silencio e a estratificación. Bobis ofrece consellos para realizar entrevistas, narrar e inserir comentarios, ademais de suxestións para o proceso de gravación.

This workshop explores the form of the sound documentary and provides basic tools for writing a dramatic script for sound. Prof. Merlinda Bobis teaches this introductory workshop to students in The Transnational Story Hub team at U. of Vigo, who will be producing a sound documentary on their coastal city to be released in March 2012. Using examples of her own productions to illustrate specific narrative strategies and techniques, Prof. Bobis opens the workshop with a discussion on definitions of radio drama. The workshop then examines possibilities for narrative structures, including organic unity, time and space, and narrative strategies such as the use of silence and layering. Bobis offers tips on interviewing, storytelling and commentary and tips on recording.

Escritora e Académica, Profesora da Universidade de Wollongong