Hot topics en investigación aplicada en COT 7 de out. de 2019

Visto 4 veces

Hot topics en investigación aplicada en COT

A VIII Xornada Científica do Instituto de Bioingeniería en Rede para o Envellecemento Saudable (IBEROS) titulada “Bioenxañaría para o envellecemento saudable: da investigación á clínica” coincidirá con clausúraa do proxecto. Nesta xornada mostraranse os resultados científicos máis relevantes obtidos nos proxectos colaborativos entre os diferentes grupos durante a vixencia de IBEROS e, tamén, pretende ser un punto de encontro con expertos clínicos e empresas do sector, que permita unha retroalimentación ou “feedback” entre os diferentes axentes involucrados no ámbito biomédico.

José Ramón Caeiro Rey
Jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago