Investigación en Saúde Mental, Problemas e Realidades 7 de out. de 2019

Visto 5 veces

Investigación en Saúde Mental, Problemas e Realidades

A VIII Xornada Científica do Instituto de Bioingeniería en Rede para o Envellecemento Saudable (IBEROS) titulada “Bioenxañaría para o envellecemento saudable: da investigación á clínica” coincidirá con clausúraa do proxecto. Nesta xornada mostraranse os resultados científicos máis relevantes obtidos nos proxectos colaborativos entre os diferentes grupos durante a vixencia de IBEROS e, tamén, pretende ser un punto de encontro con expertos clínicos e empresas do sector, que permita unha retroalimentación ou “feedback” entre os diferentes axentes involucrados no ámbito biomédico.

Carlos Spuch
Grupo de Neurociencia Traslacional, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur