Como afrontar o teu TFG 30 de nov. de 2020

Visto 171 veces

Como afrontar o teu TFG

Breve descripción dos contidos do curso:
Coñecer a ampla oferta de recursos de información científica e académica (bases de datos, libros e revistas impresas e dixitais etc.) proporcionados pola Biblioteca.
Elaborar estratexias de busca axeitadas para consultar de maneira eficaz as bases de datos bibliográficas como Dialnet, ERIC, Scopus etc.
Facer un uso ético e legal da información, citando as fontes utilizadas no traballo seguindo a última edición do estilo APA.
Empregar unha metodoloxía básica para a redacción e defensa do TFG.

Presenta: Isabel Mociño González
Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo