Curso sobre análise de datos na investigación cuantitativa/cualitativa 30 de nov. de 2020

Visto 85 veces

Curso sobre análise de datos na investigación cuantitativa/cualitativa

O obxectivo xeral deste curso é facilitar ao alumnado o desenvolvemento da análise dos datos para a elaboración do Traballo Fin de Grado e no Traballo Fin de Mestrado.
As competencias procedimentais vinculadas coa materia TFG que se desenvolven son:
- CB3: Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
- CT1: Capacidade de análise e síntese.
- CT2: Capacidade de organización e planificación.
- CT5: Coñecemento de informática relativos ao ambito de estudo.
- CT6: Capacidade de xestión da información.
- CT7: Resolución de problemas

Presenta: Yolanda Rodríguez Castro
Profesora do Departamento de Análise e intervención psicosocioeducativa, Universidade de Vigo