Estratexias e Competencias para a creación de apoio visual (presentacións multimedia) 30 de nov. de 2020

Visto 184 veces

Estratexias e Competencias para a creación de apoio visual (presentacións multimedia)

As Axudas Visuais son un dos múltiples factores a ter en conta na defensa do TFG. Crear un bo apoio visual para a presentación do TFG é fundamental xa que favorece a atención da audiencia así como a comprensión da mensaxe.
Apoiar a nosa defensa do TFG con axudas visuais permite amosar datos relevantes, transmitir ideas e información clave, así como evidencia capacidade de análise e síntese e aproveita a potencialidade de expresarse en múltiples linguaxes.

Presenta: Almudena Alonso Ferreiro
Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo