Principios básicos para a redacción de textos académicos 30 de nov. de 2020

Visto 202 veces

Principios básicos para a redacción de textos académicos

Breve descripción dos contidos do curso:
1. Adecuación: contexto académico específico (TFG)
2. Coherencia: organización lóxica das ideas e progresión temática.
3. Cohesión: léxica, gramatical e discursiva.
4. Os textos expositivos e argumentativos.
5. A citación.
6. O resumo.

Presenta: Noelia Estévez Rionegro
Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo