Sesións de orientacións do TFG graos de Educación Infantil e Primaria, Traballo Social e Educación social 30 de nov. de 2020

Visto 111 veces

Sesións de orientacións do TFG graos de Educación Infantil e Primaria, Traballo Social e Educación social

Breve descrición dos contidos do curso:
-Procedementos de solicitude para a presentación e defensa do Traballo Fin de Grao a través da secretaria virtual.
-Cronograma das distintas convocatorias, criterios de avaliación e de revisión de traballos.
-Tipoloxías de traballos (de investigación teórica, de investigación empírica e profesionalizante). Características de cada modalidade, estrutura e contidos que deben abordarse en cada apartado.
-Cuestións de formato e forma relacionadas con normas de escritura académica como o citado, referencias e o problema do plaxio.

Presenta: Mar García-Señorán
Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo