Free and safe on the net and in the streets 2 de nov. de 2022

Visto 10 veces

Free and safe on the net and in the streets

Vídeo

O mundo dixital está omnipresente na nosa vida cotiá e, como noutros ámbitos, reprodúcense comportamentos e actitudes violentas. Estas agresións están xenerizadas e teñen, ademais, un forte e virulento compoñente sexual que funciona para crear un clima de terror e de odio viral que condiciona a vida das mulleres no espazo público dixital.
Obxectivo: informar, formar, sensibilizar e previr as violencias machistas dixitais na comunidade universitaria da UVigo.


Vídeos da mesma serie